Praksisnytt

Nye prioriterte indikasjoner for testing av covid-19 ved SiV

Ideelt ønsker vi å teste alle som kan ha covid-19.  På grunn av global mangel på testutstyr og reagenser, må vi fortsatt prioritere. Fra i dag åpner vi opp for økt testing på grunn av lovnad om en ekstra leveranse av reagenser denne uken, og også i tråd med FHIs oppdaterte retningslinjer fra i går:

koronavirus

Det SKAL være symptomer på akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet og i prioritert rekkefølge:

  1.  Pasienter med behov for innleggelse 
  2. Pasienter/beboere i helseinstitusjoner  
  3. Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid*
  4. Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom** 
  5. Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19***
  • *Ansatte i pasientnært arbeid med kritiske funksjoner, kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer uten annen sannsynlig årsak som har vart over 2 døgn.
  • **Underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk med feber, hoste eller tungpustethet (ikke mildere forkjølelsessymptomer). Sårbare grupper prioriteres høyere når symptomene tilsier at det kan bli nødvendig med sykehusbehandling 
  • ***Dersom denne gruppen får symptomer skal de uansett håndteres som smittede, negativ test vil ikke få praktiske konsekvenser.

Personer med akutt luftveisinfeksjon som ikke fyller overnevnte kriterier skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Innad i husholdningen må alle være nøye med hygiene for å unngå smitte.

Mikrobiologisk avdeling vil nå analysere 94 prøver to ganger daglig og gjøre prioriteringer ut fra kliniske opplysninger på rekvisisjon. Rekvirent vil få elektronisk beskjed samme dag om prøver som ikke blir undersøkt. Prøvene oppbevares i inntil en uke før de destrueres, med mindre det tilkommer nye opplysninger som gjør det aktuelt å analysere prøvene.

Det er fortsatt risiko for at laboratoriene går tomme for utstyr, og det meldes om stadig nye mangel-situasjoner. Det er også leveransesvikt på testutstyr (Transwab), og det er derfor svært viktig at alle forsøker å unngå test med mindre resultatet gir en praktisk konsekvens.

Laboratoriet vårt gjør stadig nye tilpasninger og utredninger for å sikre diagnostikk fremover. Vi har avtale om at kommunene kan sende et begrenset antall prøver fra ansatte direkte til Fürst. Noen analyser, som for eksempel andre luftveisvirus, er i praksis inaktivert, andre kjøres sjeldnere og det jobbes med alternative løsninger.

Blant annet er bioingeniør hos oss i gang med å planlegge egen produksjon av virustransportmedium. Ironisk nok er det nå også vanskelig å få tak i prøvetakningspinner.