Praksisnytt

Nye referanseintervaller for vitamin B12, folat, PTH, kalsium, fosfat, albumin og totalprotein

Etter over ett års drift med automasjonslinje med nye analysemetoder på Sentrallaboratoriet har vi erfart at noen referanseintervaller vitamin B12, folat, PTH, kalsium, fosfat, albumin og totalprotein ikke har vært optimale for vår befolkning.

Blodprøvetaking
Blodprøvetaking. Illustrasjonsfoto: Morten Rakke

Vi har derfor etablert nye referanseintervaller for følgende analyser: Total vitamin B12, aktivt vitamin B12, folat, kalsium, PTH, albumin, totalprotein og fosfat. 

Referanseintervallene er etablert fra 153 blodgivere i alderen 20-69 år vinteren 2019. I tillegg til de analysene vi har laget nye referanseintervaller for, har vi analysert blant annet metylmalonsyre (MMA) og homocystein hos blodgiverne, og ekskludert personer med lett forhøyet MMA og homocystein fra henholdsvis referanseområdene for vitamin B12/aktivt vitamin B12 og folat.  

De nye referanseintervallene er 2,5 og 97,5 percentilene i vår referansepopulasjon. For de fleste analysene betyr dette mindre justeringer av referansegrensene. Vi minner samtidig om at referanseintervaller vanligvis ikke tillater kliniske beslutninger, men forteller hvilke verdier som er vanlige å finne hos antatt friske mennesker. En verdi utenfor referanseintervallet betyr ikke nødvendigvis sykdom, og en verdi innenfor trenger heller ikke å bety at pasienten er frisk.

Referanseintervaller