Nye rutiner for beintetthetsmåling (dxa) og osteoporose-poliklinikk

Nukleærmedisinsk seksjon har innført nye rutiner for beintetthetsmåling
(dxa). I dag henvises pasientene i to kategorier: Enten kun til beintetthetsmåling eller til beintetthetsmåling med påfølgende konsultasjon/ behandlingsråd. Noen pasienter har bedre måleresultat enn forventet og beintetthetsmåling alene vil kunne avklare problemstillingen for rekvirenten.

​For å optimalisere tidsbruk har vi valgt å endre våre rutiner: Pasientene henvises primært kun til beintetthetsmåling. Dersom resultatet gir grunnlag for henvisning til konsultasjon med behandlingsråd, må rekvirenten sende en ny henvisning. Det kan oppleves tungvint for pasientene å møte to ganger. På den annen side er det viktig både for pasientene og for oss at det ikke gjennomføres unødvendige konsultasjoner.

Våre nye rutiner vil redusere ventetiden for konsultasjon og frigjøre tid for andre viktige oppgaver ved nukleærmedisinsk seksjon.

Henvisning

Henvisninger til poliklinisk vurdering uten samtidig beintetthetsmåling
skal sendes til indremedisin. I henvisningsårsak/kontaktårsaksfelt angis om det er henvisning til osteoporosepoliklinikk på nukleærmedisinsk eller endokrinologisk seksjon.

Thor Olav W. Hillestad, overlege, nukleærmedisinsk seksjon