HELSENORGE
Praksisnytt

Nye rutiner ved forsendelse av biologisk materiale

Posten endrer A- og B-post til en felles forsendelse fra 1.1.2018. Det vil bli to alternativer for å sende biologisk materiale til SiV; vanlig post og ekspress over natten.

Blodprøver

Posten har to alternativer for å sende biologisk materiale til sykehuset:

 • Vanlig post
  Prøvene ankommer sykehuset innen to døgn. Bruk de ferdig frankerte konvoluttene.
  Prøver til patologi og mikrobiologi og de fleste analyser for blodprøver (se tabell) er holdbare to døgn i romtemperatur. Vanlig post kan da benyttes.
 • Ekspress over natten
  Prøvene ankommer SiV innen kl.09.00 dagen etter, forutsatt at prøvene er levert innen fristen (stort sett innen kl. 16.00, kontakt eventuelt ditt lokale postkontor).

  I de tilfeller analysene har kortere holdbarhet enn to døgn eller haster, benyttes ekspress over natt. Ta kontakt og vi sender konvolutter som er merket for biologisk forsendelse og det er satt på adresselapp. Forsendelsen er forhåndsbetalt.  Siden ekspress over natt er en kostbar tjeneste, ber vi om at legekontorene er selektive ved benyttelse av dette.
 • Torsdager må alle prøver sendes ekspress over natt siden det ikke er postombæring på lørdager.
 • Fredager må det må avtales spesielt ved innlevering til posten, dersom forsendelsen skal bli levert SiV lørdag (leveres mellom 10-16). Vi ber om at slik forsendelse kun benyttes i nødsfall.

Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål:

Toril Holmøy Svendsen, laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten
Mobil: 909 63 669 ,brukerkontakt.lab@siv.no

Se informasjon om prøvetaking og forsendelse