HELSENORGE
Praksisnytt

Nye tjenester via helsenorge.no - innkallingsbrev og henvisningsstatus

Fra 16. juni aktiveres en «svarknapp» i de digitale innkallingsbrevene fra helsenorge.no slik at pasientene kan sende beskjed direkte til avdelingen hvis de trenger et nytt tidspunkt for timen, eller ønsker å avbestille timen.

to som går på en strand

​Svar på innkallingsbrev

Pasienter som er knyttet til helsenorge.no får sine innkallingsbrev fra sykehuset på denne plattformen. Fra 16. juni aktiveres en «svarknapp» slik at pasientene kan sende beskjed direkte til avdelingen hvis de trenger et nytt tidspunkt for timen, eller ønsker å avbestille timen.

Det må gis beskjed senest 24 timer før for å unngå å måtte betale gebyr for timen som ikke passet.  Sykehuset krever uansett ikke gebyr for ikke møtt frem til 30.06.​2021Tjenesten er for alle over 16 år som har en bruker og har samtykket til full tilgang på helsenorge.no​

Henvisningsstatus

I løpet av høsten vil pasienten også kunne se status på sine henvisninger, for eksempel om henvisningen er registrert mottatt, om den er vurdert, eller om det er tildelt time.  Det vil også stå kontaktinformasjon til sykehuset der henvisningen er sendt. 

Pasienten vil ikke kunne se om henvisningen er sendt fra fastlegen,  de vil imidlertid se om den er mottatt på sykehuset eller ikke. Vi vil informere når tjenesten formelt er virksom for henvisninger sendt til Sykehuset i Vestfold.