Praksisnytt

Nytt kols-forløp

Fra høsten 2018 ble pasientforløpet for kols revitalisert ved Sykehuset i Vestfold. I den forbindelse innføres det kols-mapper til pasientene.

To som går tur i skogen

Det nye pasientforløpet for kols i Vestfold skal dreie behandling og oppfølging mot en mer koordinert tjeneste, hvor samhandling, ny teknologi og kompetanse står sentralt. Målet er å redusere antall eksaserbasjoner for pasientene, bremse videreutvikling av sykdommen, øke livskvaliteten og redusere antall sykehusinnleggelser.

Kols-mappe

Det første tiltaket som skal implementeres i det nye pasientforløpet er innføring av en kols-mappe til pasientene. Innholdet i mappen vil være en kombinasjon av standard innhold, samt individuelle temaer avhengig av pasientens behov.

Målet med kols-mappen er å gi pasientene et verktøy og støtte til egenmestring, samt at informasjonen i mappen skal være nyttig på tvers av tjenestenivåer.

Fastleger vil derfor nå kunne møte pasienter som har med kols-mappen sin.

Oppstart av kols-mappe skjer under innleggelse på lungeavdelingen eller i forbindelse med deltakelse i lungerehabilitering ved SiV.

 • Ved behov for mer informasjon eller oppdatering av pasientens kols-mappe under en legekonsultasjon, vil alt nødvendig materiell være tilgjengelig på
  www.siv.no/kols
 • Du kan lese mer om lungerehabiliteringskurs på www.siv.no/lungerehabilitering

Standard innhold i alle kols-mapper:

 • Informasjon om mappen
 • Kols-sjekkliste
 • Egenbehandlingsplan
 • Informasjon om lungerehabilitering
 • Inhalasjonsmedisiner
 • CAT-score skjema(er)
 • MMRC score

Valgfritt innholdi alle kols-mapper:

 • BIPAP informasjon
 • Bruk og rengjøring av forstøverapparat
 • Oksygenbehandling for pasienter med kols