Helsenorge
Praksisnytt

Nytt pakkeforløp gravide og rusmidler

Hvert år fødes over 500 barn med skader eller abstinenser som er direkte tilknyttet mors rusmiddelbruk. Pakkeforløp gravide og rusmidler, som ble innført 1.januar 2020, skal sikre at flere gravide som sliter med rusmiddelbruk får hjelp.

Gravid mage

Pakkeforløpet gravide og rusmidler kan startes når graviditet er påvist hos en kvinne med misbruk av alkohol eller vanedannende legemidler, eller bruk av illegale rusmidler. Også tidligere misbruk kan være grunnlag for henvisning. 

Henvisning

Henvisning sendes Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

for utfyllende informasjon om forløpet og henvisningen. I tillegg til beskrivelse av rusmiddelbruk er det viktig at henvisningen belyser:

  • Kvinnens ønsker om hjelp
  • Psykisk helse og tidligere og nåværende behandling
  • Risiko for selvskading, selvmord og overdose. 
  • Nettverk og psykososiale forhold

Henvisning til pakkeforløpet baseres på frivillighet. Det er ikke endringer for fremgangsmåte ved behov for tvang, men også pasienter som behandles under tvang vil omfattes av det innholdet som forløpet beskriver.

Forløpskoordinator

Ved spørsmål om pakkeforløpet, og om bruk av tvang, kan forløpskoordinator Elisabeth Skauen kontaktes på telefon 90706606

 (tast 2). Forløpskoordinator er plassert ved avdeling for rus og avhengighet, ARA døgn.