HELSENORGE
Praksisnytt

Nyttig pasientinformasjon om hofte- og kneprotese

Ortopedisk seksjon har utarbeidet informasjon til pasienter som skal operere hofte- og kneprotese ved SiV.

operasjonssal

Pasientene får et eget hefte med informasjon og lenke til videopresentasjon av hele pasientforløpet.

Både informasjonen i heftet og filmene ligger også på nettsidene til SiV:

Her kan du se informasjon om pasientforløpet for kneproteseoperasjon, inkludert filmen


Her kan du se informasjon om pasientforløpet for hofteproteseoperasjon, inkludert filmen