HELSENORGE
Praksisnytt

Oppdatert koronastastus

Koronastatus vil nå igjen bli oppdatert daglig på www.siv.no/korona-samhandling. Denne oversikten viser utvikling per dag.

koronavirus
På siv.no er det satt opp en egen side for primærhelsetjensten hvor vi samler all informasjon om koronavirus som er relevant for førstelinjetjenesten i Vestfold;

Det er der vi legger den daglige statusoppdateringen som sier hvor mange inneliggende pasienter SiV har med Covid-19, i tillegg til antall testede personer i Vestfold-Telemark som mikrobiologisk laboratorium ved SiV har analysert, og antall positive prøver. Du får også en oversikt over antall unike pasienter som har fått besvart prøver per dag i Vestfold-Telemark.

Oversikten er kun basert på prøver analysert ved SiV

Merk at oversiktene kun er basert på prøver analysert ved SiV, og at et betydelig antall prøver fra primærhelsetjenesten i Vestfold og Telemark (bl.a. flere kommunale luftveisklinikker) analyseres ved OUS eller private laboratorier.