HELSENORGE
Praksisnytt

Oppfølgning av IBD-pasienter

Antallet pasienter med infl ammatorisk tarmsykdom (IBD) er økende. Det er
dessuten kommet mange nye behandlingsmuligheter som gjør at fl ere pasienter kommer til spesialisthelsetjenesten enn tidligere.

sykepleiere i samtale med pasienter

​For å forbedre behandling og informasjon er det gjort noen endringer i driften ved gastromedisinsk seksjon som det er viktig at fastleger og pasienter kjenner til.

IBD-sykepleierpoliklinikk for pasienter som får infusjonsbehandling:

Flere sykepleiere har fått opplæring som IBD-sykepleiere det siste året. De
har selvstendig poliklinikk i tett samarbeid med ansvarlig lege. Dette har
medført at kontroll av blodprøver, avføringsprøver og medikamentprøver og notater er mye mer systematisert enn tidligere.

Kontaktleger

Vi jobber også med å få navngitte kontaktleger for hver enkelt pasient, som kan kontaktes ved spørsmål fra pasient eller fastlege. Oppfølgning av sykemeldingerog lignende vil i større grad enn tidligere skje i regi av fastlegene.


IBD-kurs for pasienter og pårørende

IBD-kurs for pasienter og pårørende blir arrangert to ganger i året:
Fastleger må gjerne henvise til kurset som går over to dager. Pasienten selv kan også gi beskjed hvis de ønsker å delta på kurset.
Vi oppfordrer fastlegene til å henvise til informasjon på våre nettsider for mer informasjon om IBD-kurs