HELSENORGE
Praksisnytt

Oppstart av antistoffanalyse SARS-CoV-2

Fra og med 10. juni utfører mikrobiologisk avdeling ved SiV analyse for antistoffer mot koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19-virus) i serum. Analysen kan rekvireres elektronisk via DIPS eller IHR, eller på papirrekvisisjon. Prøvene blir analysert fortløpende alle hverdager.

koronavirus