Praksisnytt

Organisasjonsendringer ved psykiatrisk fylkesavdeling (PFA)

Fra 13. mai 2019 har psykiatrisk fylkesavdeling (PFA) endret navn til psykiatrisk avdeling (PSY).

samtale

Fra 13. mai 2019 har psykiatrisk fylkesavdeling (PFA) endret navn til psykiatrisk avdeling (PSY). I Norsk helsenett sitt adresseregister har følgende oppføring endret navn:

Psykisk helsevern for voksne adresseres nå til «Psykiatrisk avdeling». Tidligere stod det «Psykiatrisk fylkesavdeling».

Følgende poliklinikker har endret navn:

Poliklinikk ECT PFA heter nå «ECT-poliklinikk»Poliklinikk ADHD-utredning PFA heter nå «Nevropsykiatrisk poliklinikk"Poliklinikk spiseforstyrrelser PFA heter nå «Spiseforstyrrelsespoliklinikk»

Fra juni 2019 endres dette:

Poliklinikk alderspsykiatri og hukommelsessvikt- utredning PFA heter da «Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk»Samtidig endres «Døgn alderspsykiatri og hukommelsessvikt – utredning PFA» til «Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost»

Psykiatrisk avdeling har også endret navn på sine akuttdøgnposter.

De heter nå:
Psykiatrisk akuttmottakPsykiatrisk akuttpost APsykiatrisk akuttpost BPsykiatrisk akuttpost C

Døgn sikkerhet heter nå «Psykiatrisk sikkerhetspost»Døgn forsterket psykose heter nå «Psykiatrisk langtidspost»


Det er for øvrig ingen endring i henvisningsrutiner til psykiatrisk avdeling