Praksisnytt

Osteoporosepoliklinikk ved Sykehuset i Vestfold

Endokrinologisk seksjon ved Sykehuset i Vestfold vil fra uke 18 overta driften av bentetthetsmåleren som nå driftes av Nukleærmedisinsk seksjon. Dette innebærer noe praktisk endringer som dere som henvisere må være klar over.

Ansatte ved Osteoporosepoliklinikken
Ansatte ved Osteoporosepoliklinikken

I forbindelse med at endokrinologisk seksjon etablerer en egen Osteoporosepoliklinikk har Sykehuset kjøpt inn en ny DXA-maskin med enkelte ny funksjoner som blant annet gjør det mulig å se etter kompresjonsbrudd i ryggen på pasienter med risiko for dette. Videre er det ansatt to sykepleiere som har fått opplæring i å ta og tolke resultatene. I tillegg vil det bli gjort en bruddrisikovurdering av hver enkelt pasient på bakgrunn av kliniske undersøkelser og anamnestiske opplysninger.

Hver pasient vil altså få en poliklinisk konsultasjon med bruddrisikovurdering i tillegg til at det gjennomføres en bentetthetsmåling.

Henvisning til Endokrinologisk seksjon

Det betyr at dere fra uke 18 må sende henvisning til endokrinologisk seksjon. Det vil ikke lenger være mulig å bestille en bentetthetsmåling via radiologiske bestillingskanaler. Disse henvisningene vil bli returnert.

Siden det skal gjøres en bruddrisikovurdering er tidligere sykdommer inkludert tidligere brudd og medikamentliste av interesse og det er ønskelig at slik informasjon inkluderes i henvisningen. Øverst i henvisningen må det komme tydelig frem at pasienten henvises til bentetthetsmåling.

Basert på risikovurderingen vil sykepleierne gi råd om eventuell utredning og behandling som anført i nasjonale og internasjonale retningslinjer. Det er utarbeidet behandlingsalgoritmer som er godkjent av fagansvarlig seksjonsoverlege.

Det presiseres at det er fastlege som dersom han/hun bifaller rådene, selv må igangsette og følge opp behandlingen. Enkelte pasienter kan ved mistanke om alvorlig sekundær osteoporose bli satt opp til legekonsultasjon på endokrinologisk seksjon.