Oversikt over luftveisklinikker i Vestfold

Alle kommuner i Vestfold har opprettet ulike luftveisklinikker. På Kompetansebroen er det nå samlet nødvendig informasjon om de ulike klinikkene og hvordan de er organisert i de forskjellige kommunene.

covid-19

​Se informasjon om:

Her informeres om kontaktinformasjon, hvem og hvordan man henviser, hvilket tilbud klinikken gir, klinikkens kompetanse, og rutiner for pasientinformasjon. Dette er praktisk informasjon for alle som arbeider med denne problemstillingen i kommunene våre.