HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Øyeblikkelig hjelp - henvisningsrutiner

For at henvisninger skal gå riktig er det viktig av avsender velger riktig hastegrad.

​Ved sending av elektronisk henvisning til Sykehuset i Vestfold kan avsender i alle journalsystemer velge prioriteringsgrad. Noen journalsystemer har valgene "øyeblikkelig hjelp", "pakkeforløp" og "elektiv", noen har mer detaljerte hastegrader, alt fra timer til måneder. For at henvisningen skal gå riktig, er det viktig av avsender velger riktig hastegrad. 

Riktig prioriteringsgrad

For alle pasienter som sendes direkte til sykehuset eller som ønskes vurdert innen 24 timer (øyeblikkelig hjelp) må henviser velge:

  • øyeblikkelig hjelp
  • umiddelbart
  • eller kodegrad 0

og ikke "innen 2 timer", " innen 24 timer" og lignende.

 SiV har registrert en del problemer i forbindelse med mottak av elektroniske henvisninger til somatikken. Dette skyldes at feil kodeverdi er satt ved valg av hastegrad. 

Meld på telefon til akuttmottaket

Henvisninger skal uansett alltid stiles til det aktuelle fagområdet (for eksempel ortopedi, nevrologi, øre-nese-hals) og ikke til skadestue/ akuttmottak, selv om det er dit pasienten får beskjed om å henvende seg. Henviser bør alltid også melde pasienten telefonisk til akuttmottaket på
telefon 33 34 22 18.

Når kode 0 eller "øyeblikkelig hjelp" velges, vil henvisningen gå i riktig arbeidsflyt til akuttmottak/skadestue, og behandles videre i DIPS når pasienten ankommer sykehuset.  Alle andre kodeverdier blir i DIPS oppfattet som elektiv henvisning, og det lages da en oppgave til inntakskontoret samtidig som det blir opprettet en henvisning til vurdering for pasienten.