HELSENORGE
Praksisnytt

Pakkeforløp gravide og rus – husk å henvis hvis aktuelt

Siden oppstarten i april her i Vestfold er relativt få pasienter henvist til pakkeforløp gravide og rus. Alle de gravide som hittil er henvist er fra sørfylket.

gravid mage

​- Det kan være tilfeldig, men det kan også være et tegn på informasjonen ikke er nådd tilstrekkelig ut, sier forløpskoordinator fra avdeling rus og avhengighet, Elisabeth Skauen og praksiskonsulent Hans Kvalsvik.

 Mer enn 500 barn i Norge fødes hvert år, med abstinenser eller skader som er direkte relatert til mors bruk av rusmidler.

Pakkeforløp gravide og rusmidler, som ble innført tidligere i år, skal sikre rask og riktig hjelp både for mor og barn.

Gravide som bruker rusmidler får bl.a. tilbud om hyppigere svangerskapskontroller/ultralydundersøkelser.

Henvisning

Pakkeforløpet er et samarbeid mellom kommune, fastlege, tverrfaglig spesialisert behandling. Henvisning sendes rus-og spillavhengighet  (tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB)

Se også