HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Pakkeforløp tykktarmskreft

Sykehuset i Vestfold innførte rask koloskopi ved mistanke om tykktarmskreft i 2014. (2013) Dette var før arbeidet med nasjonale pakkeforløp startet.

Flere oppmerksomme fastleger har bemerket at kriteriene i de nye, nasjonale pakkeforløpene er annerledes enn de som er oppgitt på hjemmesiden til SiV og vil fange opp færre pasienter. 

Fastlegene og sykehuslegene må naturlig nok forholde seg til de nasjonale veilederne når de definerer pasienter inn i pakkeforløp tykktarmskreft nå som disse er innført. 

Sykehuslegene kan allikevel prioritere pasienter til rask koloskopi (koloskopi innen 9 dager), men da er det viktig at henvisningen inneholder opplysninger om blødningsanemi og eventuelle allmennsymptomer (vekttap eller magesmerter).  Vi ønsker også at henvisningen inneholder informasjon om familiær disposisjon for tykktarmskreft, bruk av stimulantia og funn ved tidligere gastroskopier eller koloskopier. Alle henvisninger vurderes forløpende uten forsinkelse uansett om de er merket pakkeforløp eller ikke.