Praksisnytt

Påminnelse om tverrfaglig amputasjonspoliklinikk

Fastlegen kan henvise alle pasienter som har problemstillinger vedrørende amputasjon, til et tverrfaglig amputasjonsteam ved SiV. Det er ikke bare problemstillinger knyttet til protese som kan henvises. Også de som er tvilende til amputasjon eller har sår-, smerte- og nerveproblematikk kan henvises dersom pasienten kan ha nytte av en tverrfaglig avklaring for videre forløp.

Man med amputert fot trener

Det tverrfaglige teamet består av karkirurg, ortoped, fysioterapeut, ortopediingeniør, sykepleier fra sårpoliklinikk og lege fra klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering (Kysthospitalet). Fastlege kan også delta hvis formålstjenlig. Målet er å bidra til at pasienten får en koordinert og riktig oppfølging.

 Målgruppen er pasienter: 

  • som er tvilende til amputasjon
  • som har sår-, nevrinom- og stumpproblematikk etter amputasjon
  • som ikke er klare for protesetilpasning og som ikke har fått et optimalt tilbud om rehabilitering, hverken i spesialisthelsetjeneste eller kommune
  • hvor rehabiliteringspotensiale har forandret seg etter amputasjon
  • som venter på amputasjon eller der amputasjon ikke er avklart
  • som har problemer med stumpen lang tid etter amputasjon
  • hvor helse og omsorgstjenesten i kommunen har behov for avklaring eller rådgivning i forhold til rehabilitering, sår, reamputasjon, stumpproblemer eller indikasjon for amputasjon.

Hvis pasienten har kommunale tjenester inviteres også representanter derfra, samt pårørende, til konsultasjonen. Alle pasienter som amputeres blir henvist til klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, kysthospitalet for vurdering av rehabiliteringspotensialet.

Henvisning

Siden det ikke er egen elektronisk henvisningsadresse til denne poliklinikken sendes henvisning til ortopedisk avdeling, og merkes tydelig under punktet «Forventet utredning/behandling» at det er en henvisning til tverrfaglig amputasjonspoliklinikk.