HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Papirdokumenter fra SiV

Legekontorene mottar fortsatt dokumenter på papir fra sykehuset.Dette skyldes i hovedsak at dokumenter ikke lar seg sende elektronisk i systemet slik som epikrisene kan.

Dokumentene det er snakk om er stort sett kopi av henvisninger eksternt og brev/beskjeder fra sykehuset til pasient som fastlegen er naturlig kopimottager av.

Hvis fastlegen for øvrig mottar epikriser/polikliniske notater på papir, kan det ha oppstått en feil. Vennligst kontakt IKT@siv.no snarest så vi kan se nærmere på det.