HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Pasientforløp lungekreft

Informasjon om pasientforløp lungekreft er lagt ut på www.siv.no/behandlinger/lungekreft. Forløpet er laget for at pasienter med mistenkt lungekreft skal få et mest mulig effektivt utredningsforløp.

​Radiologi

Terskelen for bruk av radiologisk undersøkelse ved mistanke om mulig lungekreft skal være lav. Røntgen thorax rekvisisjon skal merkes ”høy prioritet”. Ved mistanke om lungekreft bør fastlegen merke seg at terskelen for å rekvirere CT thorax som førsteundersøkelse skal være lavere enn tidligere. Rekvisisjonen til CT thorax skal merkes
”Mistanke om lungekreft/pakkeforløp”.

Forløpskoordinator

Hvis det ved radiologisk undersøkelse blir gjort lungekreftsuspekte funn, vil radiologisk avdeling ta direkte kontakt med forløpskoordinator for lungekreft ved lungeseksjonen.

Forløpskoordinatoren vil sluse pasienten videre og samtidig ta kontakt med fastlegen for å få en henvisning. Det er viktig at fastlegen sender en formell henvisning siden fastlegen har en del bakgrunnsopplysninger
om pasientene som kan være nyttige.

Merke henvisningen

Hvis fastlegen ønsker å henvise til lungeavdelingen på grunn av mistanke om lungekreft, så må ”mistanke om lungekreft/pakkeforløp skrives tydelig
på henvisningen.

Kontaktinformasjon

På sidene om pasientforløp lungekreft finner man også telefonnummer man kan bruke hvis man ønsker å konferere direkte med lungelege.

Informasjon om pasientforløp lungekreft finnes på:
www.siv.no/behandlinger/lungekreft

Kari Wessel Larsen, praksiskonsulent
Kari.Wessel.Larsen@siv.no