Praksisnytt

Patologiavdelingen bytter datasystem 16. november - liten endring for legekontor

Patologiavdelingen innfører nytt datasystem (cytologiske og histologiske prøver) helgen 16-17 november. Dette medfører noen endringer for legekontorene.

frysesnitt patologen

​IHR:

IHR forventes å fungere som normalt. En manuell oppdatering av IHR-analysene mandag morgen kan anbefales for å unngå eller løse eventuelle problemer med rekvirering av cytologi / histologi. Dette tar kun et par minutter og gjøres slik:

  • Start IHR: velg «Hjelp» øverst til venstre, velg deretter «Oppdater tjenestekatalog».
  • Taeventuelt kontakt med sykehusets IHR-support:
    telefon 90 96 36 69.
  • Papirrekvisisjonene benyttes som en reserveløsning og alle legekontor bør ha disse.

Nye papirrekvisisjoner:

Det vil bli distribuert ny type papirrekvisisjon for henholdsvis «Cytologi» og «Histologi» når disse er ferdig trykket i begynnelsen av desember. Disse har en annen utforming og det er i tillegg etiketter nederst på skjemaet for navnemerking av prøvene.

På de nye papir-rekvisisjonene er det viktig at rekvirent fyller inn HPR-nummer og legekontorets HER-Id tydelig inn i rute-feltene for rekvirent-opplysninger. Når informasjonen er fylt inn kan disse opplysningene leses inn maskinelt.

Mal for papirskjema (overføring av pasient -og rekvirentopplysninger til rekvisisjon og etiketter) vil bli lagt inn i EPJ av journalleverandør.

Gamle papirrekvisisjoner skal kastes så snart de nye rekvisisjonene kan tas i bruk.

Svarrapporter:

  • Rekvirenter som mottar papirsvar i dag vil fortsatt motta papirsvar.
  • Rekvirenter som mottar elektroniske svar i dag vil fortsatt motta elektroniske svar.
  • Vi ber dere være oppmerksomme i overgangsfasen og gi oss beskjed dersom svarrapporten ikke er som forventet.

Send e-post til patologi@siv.no eller ring 33 34 22 40.