Pectus excavatum – traktbryst

Praksisnytt

Traktbryst er en medfødt defekt i brystveggen der flere ribben og brystbenet vokser unormalt og danner en fordypning i fremre brystvegg. Dette forekommer hos ca. 1 av 1000 barn, og er vanligere hos gutter enn hos jenter.

Ungdommer
 

​Hos noen kan det påvirke hjerte- eller lungefunksjon, men hos de fleste er det først og fremst et kosmetisk
problem og kan for noen gi sekundære psykiske problem.

Sykehuset i Vestfold utfører fra 2018 kirurgisk behandling av denne pasientgruppen med Nuss-operasjon (metode oppkalt etter barnekirurg Nuss). Dette er en minimalt invasiv metode hvor en spile settes inn under thoracoskopisk veiledning. Skinnen bøyes til tilpasset ideell krumning av brystkasse, og plasseres under brystbenet i narkose. Dette gir umiddelbar korreksjon av defekt. Det plasseres en liten stabiliseringskinne under huden på hver side hvor skinnen stikker ut gjennom brystveggen. Dette hindrer den i å forflytte seg. Skinnen fjernes som regel etter tre år.

Det er lite komplikasjoner med metoden. Pasienten og familie må være godt motivert for å bli operert, og
pasienten moden nok til å forstå hva operasjon og etterforløp krever. Det er en fordel å operere før pasienten
blir 18 år og brystkassen begynner å bli for stiv og mindre ettergivelig.

Det er ofte en del smerter etter operasjon på grunn av umiddelbar opphør av deformitet. Det må legges
epidural og pasienten må bruke smertestillende en tid. Man må være på sykehus i 3-5 dager, og det tar som
regel 2-3 uker før man er tilbake på skolen. Det blir begrensning i fysisk aktivitet i to måneder.

Lignende tilstander

I tillegg til dette er det en del deformiteter i brystveggen med utstående eller asymmetriske forandringer i
skjelett og brusk som kan korrigeres uten bruk av implantater. Dette kan også henvises til vår thoraxkirurg
for vurdering.

Se mer informasjon om behandlingen pectus excavatum – traktbryst