HELSENORGE
Praksisnytt

Poliklinisk rehabiliteringstilbud for Covid-19-pasienter

Fysikalsk medisinsk avdeling ved Kysthospitalet har etablert et poliklinisk rehabiliteringstilbud for pasienter med symptomer etter Covid-19-infeksjon.

pasient og lege

Det er ikke uvanlig med kroppslige plager i etterkant av alvorlig sykdom eller langvarige infeksjoner. Vi ser allerede nå at flere som har gjennomgått Covid-19 opplever funksjonsnedsettende plager som utmattelse, angst og respirasjonsbesvær. Dette ser vi selv etter et mildt forløp av  av Covid-19.

Fysikalsk medisinsk avdeling, klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering har  lang erfaring i oppfølging av pasienter med denne typen plager, og vil også kunne ivareta denne pasientgruppen med et poliklinisk behandlingstilbud. 

Tilnærmingen er kognitiv og funksjonsrettet, og det gjøres en grundig og helhetlig poliklinisk kartlegging i forkant. Gjennom grundig informasjon og individuell veiledning er målet å hjelpe pasientene tilbake til funksjonsnivået de hadde før de ble syke.

Henvisning

Pasientene henvises på vanlig måte til Kysthospitalet.

Se også: