Praksisnytt

Her finner du alle nyhetene fra Praksisnytt, fra og med 2015 og frem til i dag.

Meld deg på elektronisk utsending av Praksisnytt (nyhetsbrev)​Her finner du PDF-utgaver av Praksisnytt

Kalprotektin og preanalytiske feilkilderhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/kalprotektin-og-preanalytiske-feilkilderKalprotektin og preanalytiske feilkilderSpesialrørene som skal benyttes til innsending av feces til kalprotektinmåling ved Sentrallaboratoriet må brukes på riktig måte. 28.02.2017 23:00:00
Lungerehabiliteringstilbud for KOLS-pasienterhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/lungerehabiliteringstilbud-for-kols-pasienterLungerehabiliteringstilbud for KOLS-pasienterSykehuset i Vestfold minner om at pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) grad III-IV tilbys lungerehabiliteringskurs. Grad II kan også henvises dersom det i tillegg er hyppige forverringer eller stor symptombelastning.28.02.2017 23:00:00
Den nye førerkortforskriften – utfordringer og muligheterhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/den-nye-forerkortforskriften-utfordringer-og-muligheterDen nye førerkortforskriften – utfordringer og muligheterFastlegen har fått en mye mer sentral rolle i å forvalte regelverket rundt helsekrav for førerkort. I mange sykdomstilfeller vil imidlertid fastlege være helt avhengig av opplysninger fra spesialisthelsetjenesten, og dette stiller krav til samhandling.28.02.2017 23:00:00
Ny rutine for distribusjon av Praksisnytthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-rutine-for-distribusjon-av-praksisnyttNy rutine for distribusjon av PraksisnyttPraksisnytt blir nå ikke lenger sendt ut personlig til alle fastleger i stedet får hvert legekontor et visst antall som blir adressert til legekontorene. 28.02.2017 23:00:00
Rhinovirushttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/rhinovirusRhinovirusRhinovirus gir oftest selvbegrensende forkjølelsessymptomer, men kan gi alvorligere sykdomsutvikling hos noen pasienter. 28.02.2017 23:00:00
Rituell omskjæring ved Sykehuset i Vestfoldhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/rituell-omskjering-ved-sykehuset-i-vestfoldRituell omskjæring ved Sykehuset i VestfoldOmskjæring er et kirurgisk inngrep som kan gjøres av medisinske, kulturelle eller religiøse grunner. Der formålet er religiøst begrunnet kalles inngrepet rituell omskjæring.28.02.2017 23:00:00
Nedleggelse av analysen aktivert protein C-resistens (APCR) fra 1. marshttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nedleggelse-av-analysen-aktivert-protein-c-resistens-apcr-fra-1-marsNedleggelse av analysen aktivert protein C-resistens (APCR) fra 1. marsAktivert protein C resistens kan bestilles som ledd i utredning for arvelig trombosetendens/etter gjennomgått trombose.28.02.2017 23:00:00
Kalprotektin i feceshttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/-kalprotektin-i-feces Kalprotektin i fecesFra og med 6. februar kan sentrallaboratoriet tilby analysen kalprotektin. 25.01.2017 23:00:00
Oppfølging av RhD negative gravidehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/oppfolging-av-rhd-negative-gravideOppfølging av RhD negative gravideFra september 2016 ble det innført nye nasjonale retningslinjer for oppfølging av svangerskap hos RhD negative kvinner. 25.01.2017 23:00:00
Sykehuset har fått nye nettsiderhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/sykehuset-har-fatt-nye-nettsiderSykehuset har fått nye nettsider1. november lanserte SiV og alle andre helseforetak i Helse Sør-Øst nye nettsider.25.01.2017 23:00:00
Nytt sepsisforløp – bruk av qSOFAhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nytt-sepsisforlop-bruk-av-qsofaNytt sepsisforløp – bruk av qSOFADet er viktig at allmennlegene spesifiserer sepsis som innleggende diagnose der det er relevant, slik at den ikke “seiler under” andre diagnoser. 23.01.2017 23:00:00
Lederskifte i PKOhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/lederskifte-i-pkoLederskifte i PKOCarl Morten Levy gikk ved årsskiftet av som leder for praksiskonsulenttjenesten (PKO) ved Sykehuset i Vestfold. Geir Dunseth er ny leder av PKO. 23.01.2017 23:00:00
Kjernejournal innføres i Vestfold https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/kjernejournal-innfores-i-vestfold-Kjernejournal innføres i Vestfold Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som viser utvalgte viktige helseopplysninger om den enkelte innbygger. Fra 1. mars vil alle innbyggerne i Norge ha opprettet en slik journal.23.01.2017 23:00:00
Kontakt praksiskonsulentenehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/kontakt-praksiskonsulenteneKontakt praksiskonsulentenePraksiskonsulentordningen (PKO) er en sentral aktør for å fremme samhandling mellom fastleger og sykehus. 23.01.2017 23:00:00
Autoantistoff-diagnostikk /revmaprøverhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/autoantistoff-diagnostikk-revmaproverAutoantistoff-diagnostikk /revmaprøverFra februar 2017 kommer Mikrobiologisk avdeling til å starte opp med en ny analysemetode for antinukleære antistoff, ANA . 23.01.2017 23:00:00
Medisinfritt behandlingstilbud https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/medisinfritt-behandlingstilbud-Medisinfritt behandlingstilbud Sykehuset i Vestfold har etablert et døgnbehandlingstilbud til pasienter som ønsker medisinfri behandling for pasienter med psykoselidelser og alvorlig stemningslidelser.23.01.2017 23:00:00
Ledig praksiskonsulentstillinghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ledig-praksiskonsulentstillingLedig praksiskonsulentstillingPraksiskonsulentordningen (PKO) ved Sykehuset i Vestfold har ledige deltidsstillinger (10-20 %) for snarlig tiltredelse.25.11.2016 09:23:52
Samhandling med fastleger - Nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/samhandling-med-fastleger-nordre-vestfold-dpsSamhandling med fastleger - Nordre Vestfold DPSNordre Vestfold Distriktspsykiatriske senter (DPS) har siste året hatt økt fokus på samhandling med fastleger.25.11.2016 09:20:58
Endring av dermatofyttdiagnostikkhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endring-av-dermatofyttdiagnostikkEndring av dermatofyttdiagnostikkFra 1. november 2016 vil metode for påvising av dermatofytter i negl, hud og hår endres fra dyrkning til molekylærgenetisk diagnostikk (PCR). 25.11.2016 09:15:22
Kontaktlege ved Sykehuset i Vestfoldhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/kontaktlege-ved-sykehuset-i-vestfoldKontaktlege ved Sykehuset i VestfoldVed lov 11. desember 2015 nr. 97 ble det gjort endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven, som innebærer introduksjonen av en ny ordning med kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.25.11.2016 09:11:03
TB- IGRA Quantiferontest - prøvetakinghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/tb-igra-quantiferontest-provetakingTB- IGRA Quantiferontest - prøvetakingTuberkulosescreening i blod er en immunologisk metode for å påvise latent eller aktiv tuberkulose. Testen kan tas som et supplement eller som en erstatning for Mantoux.25.11.2016 09:02:52
Status for interaktiv henvisning og rekvireringhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/status-for-interaktiv-henvisning-og-rekvireringStatus for interaktiv henvisning og rekvireringInteraktiv henvisning og rekvirering (IHR) er et elektronisk verktøy som gjør det enkelt for legekontorene å bestille både laboratorieprøver og bildediagnostiske undersøkelser fra sitt eget journalsystem25.11.2016 08:58:50
Transport av psykisk ustabile pasienter i akutt krisehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/transport-av-psykisk-ustabile-pasienter-i-akutt-kriseTransport av psykisk ustabile pasienter i akutt krise«Verdig vei videre» er et utviklingsprosjekt ved Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark med mål om å forbedre transporttilbudet for psykisk ustabile pasienter i akutt krise. 24.11.2016 23:00:00
Nye rutiner for svangerskapskontroller – innføring av foster RhD-typinghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nye-rutiner-for-svangerskapskontroller-innforing-av-foster-rhd-typingNye rutiner for svangerskapskontroller – innføring av foster RhD-typingEndringer i svangerskapsundersøkelser av RhD negative gravide. Det innføres foster RhD-typing i blodprøve av kvinnen i svangerskapsuke 24.08.09.2016 22:00:00
Ny analyse ved Sentrallaboratoriet - TRAShttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-analyse-ved-sentrallaboratoriet-trasNy analyse ved Sentrallaboratoriet - TRASFra mandag 2. mai kan sentrallaboratoriet tilby analysen TRAS, som står for TSH-reseptorstimulerende autoantistoffer.12.05.2016 22:00:00
Akutt psykisk helsehjelp – ett telefonnummer, 33 37 50 77https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/akutt-psykisk-helsehjelp-ett-telefonnummer-33-37-50-77Akutt psykisk helsehjelp – ett telefonnummer, 33 37 50 77Det er innført ett telefonnummer for henvendelser til klinikk psykisk helse og rusbehandling vedrørende akutt psykisk helsehjelp for voksne.03.04.2016 22:00:00
Retningslinjer ved radiologiske undersøkelser med kontrasthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/retningslinjer-ved-radiologiske-undersokelser-med-kontrastRetningslinjer ved radiologiske undersøkelser med kontrastBruk av kontrastmidler bedrer den diagnostiske kvaliteten ved en rekke undersøkelser med bruk av CT og MR.03.04.2016 22:00:00
Malignt melanom – vaktpostlymfeknutehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/malignt-melanom-vaktpostlymfeknuteMalignt melanom – vaktpostlymfeknuteVed histologisk påvist eller begrunnet mistanke om føflekkreft, henviser fastlegen, eller annen henvisende instans, til utredning ved kirurgisk eller plastikkirurgisk avdeling.03.04.2016 22:00:00
Karkirurgi og angiografi/intervensjonslaboratoriumhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/karkirurgi-og-angiografiintervensjonslaboratoriumKarkirurgi og angiografi/intervensjonslaboratoriumVed ønske om utredning av mulig karkirurgisk problemstilling ønsker karseksjon kirurgi at henvisning blir sendt til karkirurgisk poliklinikk, ikke angiografisk undersøkelse på intervensjonsradiologisk.03.04.2016 22:00:00
Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/interaktiv-henvisning-og-rekvirering-ihrInteraktiv henvisning og rekvirering (IHR)SiV er i gang med utbredelse av ny regional elektronisk rekvireringsløsning for laboratorieprøver og bildediagnostikk til legekontor.03.04.2016 22:00:00
Diagnostisk pakkeforløp til lungeseksjonhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/diagnostisk-pakkeforlop-til-lungeseksjonDiagnostisk pakkeforløp til lungeseksjonAnsvaret for det diagnostiske pakkeforløpet ble fra 1. januar 2016 flyttet fra infeksjonsseksjon til lungeseksjon.03.04.2016 22:00:00
Bakteriell vaginose og Gardnerella vaginalishttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/bakteriell-vaginose-og-gardnerella-vaginalisBakteriell vaginose og Gardnerella vaginalisMikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold tilbyr ikke lenger dyrkning av Gardnerella vaginalis fra underlivsprøver som en del av den ordinære rutinediagnostikken.03.04.2016 22:00:00
Henvisning til øyelege i Vestfoldhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/henvisning-til-oyelege-i-vestfoldHenvisning til øyelege i VestfoldVestfold er i dag det området innen Helse Sør-Øst RHF (HSØ) som har dårligst øyelegedekning utenfor sykehus i forhold til antall innbyggere. 03.04.2016 22:00:00
Ny ADHD-telefon for foreldre og fastlegerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-adhd-telefon-for-foreldre-og-fastlegerNy ADHD-telefon for foreldre og fastleger1. mars åpnet BUPA et eget telefonnummer for foreldre og fastleger som har spørsmål om oppfølging av ADHD hos barn og unge. 28.03.2016 22:00:00
Ny spørrespalte for kommunehelsetjenestenhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-sporrespalte-for-kommunehelsetjenestenNy spørrespalte for kommunehelsetjenestenDet er opprettet en kanal for spørsmål og innspill fra sykepleiere ved SiV og i kommunene i Vestfold, vedrørende samhandling på pleie- og omsorgsnivå.15.12.2015 23:00:00
Papirdokumenter fra SiVhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/papirdokumenter-fra-sivPapirdokumenter fra SiVLegekontorene mottar fortsatt dokumenter på papir fra sykehuset.Dette skyldes i hovedsak at dokumenter ikke lar seg sende elektronisk i systemet slik som epikrisene kan.15.12.2015 23:00:00
Tilbud om PET-CT ved Sykehuset i Vestfoldhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/tilbud-om-pet-ct-ved-sykehuset-i-vestfoldTilbud om PET-CT ved Sykehuset i VestfoldNukleærmedisinsk seksjon ved radiologisk avdeling på Sykehuset i Vestfold kan fra desember tilby undersøkelse med såkalt PET-CT.15.12.2015 23:00:00
Ny fecesdiagnostikkhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-fecesdiagnostikkNy fecesdiagnostikk1. januar 2016 innfører mikrobiologisk avdeling molekylærgenetisk diagnostikk for de vanligste diaréfremkallende agens 15.12.2015 23:00:00
Glenne regionale senterhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/glenne-regionale-senterGlenne regionale senterGlenne regionale senter for autisme har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet for mennesker med tilstander innenfor autismespekteret.15.12.2015 23:00:00
Diagnostikk av tuberkulose – IGRA-testhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/diagnostikk-av-tuberkulose-igra-testDiagnostikk av tuberkulose – IGRA-testMikrobiologisk avdeling har fra september i år etablert analysen TB-IGRA QuantiFeron (IGRA – interferon gamma release assay).19.10.2015 22:00:00
Revidert mikrobiologisk rekvisisjonhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/revidert-mikrobiologisk-rekvisisjonRevidert mikrobiologisk rekvisisjonRevisjon av mikrobiologisk rekvisisjon har medført flere forbedringer19.10.2015 22:00:00
Pankreasamylase erstatter lipase og amylasehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/pankreasamylase-erstatter-lipase-og-amylasePankreasamylase erstatter lipase og amylaseFra 15. oktober vil sentrallaboratoriet ha en ny analyse på repertoaret: pankreasamylase. Samtidig legger vi ned analysene lipase og (total)-amylase.19.10.2015 22:00:00
Kompetanseoverføring mellom fastlegene og DPShttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/kompetanseoverforing-mellom-fastlegene-og-dpsKompetanseoverføring mellom fastlegene og DPSNordre Vestfold distriktspsykiatriske senter (NVDPS) ønsker tettere samarbeid med fastleger, og starter i høst opp flere veiledningsgrupper. 05.10.2015 22:00:00
Lungerehabiliteringstilbud kolshttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/lungerehabiliteringstilbud-kolsLungerehabiliteringstilbud kolsVåren 2015 startet lungeseksjonen igjen opp med lungerehabilitering for kols-pasienter. 05.10.2015 22:00:00
Rehabilitering etter operasjon for prostatakrefthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/rehabilitering-etter-operasjon-for-prostatakreftRehabilitering etter operasjon for prostatakreftVed klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering i Stavern er det nå etablert et rehabiliteringstilbud til pasienter som i løpet av de to siste årene er operert for prostatakreft.05.10.2015 22:00:00
Timebestilling radiologi - ettårsgrensehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/timebestilling-radiologi-ettarsgrenseTimebestilling radiologi - ettårsgrenseRadiologisk avdeling kan ikke ta i mot henvisninger til time mer enn ett år frem i tid.05.10.2015 22:00:00
Fornuftig bruk av skadestuenhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/fornuftig-bruk-av-skadestuenFornuftig bruk av skadestuenPå skadestuen vurderes akutte skader som kan behandles poliklinisk samt akutte skader som krever operasjon, men ikke umiddelbar innleggelse.05.10.2015 22:00:00
AMK Vestfold Telemark innfører nye telefonnummerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/amk-vestfold-telemark-innforer-nye-telefonnummerAMK Vestfold Telemark innfører nye telefonnummerI forbindelse med innføring av nytt nødnett skifter akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) Vestfold Telemark til nye telefonnummer.05.10.2015 22:00:00
Ny operasjonsmetode: - En viktig endring for pasienter i Vestfold og Telemarkhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-operasjonsmetode-en-viktig-endring-for-pasienter-i-vestfold-og-telemarkNy operasjonsmetode: - En viktig endring for pasienter i Vestfold og TelemarkEtter lang tids forberedende arbeid og trening kan nå SiV tilby utvalgte pasienter med utposning på hovedpulsåren å bli operert gjennom blodårene i lysken med stentgraft. 22.06.2015 22:00:00
Samlokalisering av tjenester ved nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/samlokalisering-av-tjenester-ved-nordre-vestfold-dpsSamlokalisering av tjenester ved nordre Vestfold DPSDøgnseksjonen allmennpsykiatri og det polikliniske dagtilbudet ved Grefsrud i Holmestrand flyttet i mai til nye og ombygde lokaler ved nordre Vestfold DPS på Linde, Nøtterøy. 17.06.2015 22:00:00