HELSENORGE

Praksisnytt

Her finner du alle nyhetene fra Praksisnytt, fra og med 2015 og frem til i dag.

Meld deg på elektronisk utsending av Praksisnytt (nyhetsbrev)

​Her finner du arkiv over tidligere PDF-utgaver av Praksisnytt - Praksisnytt blir nå sendt ut som enkeltsaker

Stopp av papirsvar på laboratorieundersøkelser fra Oslo Universitetssykehushttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/stopp-av-papirsvar-pa-laboratorieundersokelser-fra-oslo-universitetssykehusStopp av papirsvar på laboratorieundersøkelser fra Oslo UniversitetssykehusOslo universitetssykehus(OUS) slutter å sende papirsvar på prøver sendt dit. De aller fleste og kanskje alle er allerede registrert for å motta digitale svar, og mange har nok allerede oppdaget at det kommer dobbelt.  30.01.2023 09:31:14
Avtale om kjøp av somatiske spesialisthelsetjenesterhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/avtale-om-kjop-av-somatiske-spesialisthelsetjenesterAvtale om kjøp av somatiske spesialisthelsetjenesterHelse Sør-Øst RHF har inngått rammeavtaler med private leverandører om kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester innen 10 ulike fagområder, fra 1.1.2023.  30.01.2023 09:12:24
Statusrapport for antall ø-hjelpinnleggelser - 3 ukehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/statusrapport-for-antall-o-hjelpinnleggelser-3-ukeStatusrapport for antall ø-hjelpinnleggelser - 3 ukeSykehuset i Vestfold gikk mandag 22. januar ut av grønn beredskap og er nå tilbake i normal drift.For å gi et inntrykk av status og utvikling, publiserer vi fortsatt ukentlig oppdatering på antall somatiske ø-hjelpsinnleggelser siste uker,...23.01.2023 12:59:58
Tarmscreeningsprogram starter opp i januar 2023https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/tarmscreeningsprogram-starter-opp-i-januar-2023Tarmscreeningsprogram starter opp i januar 2023Det nasjonale screeningprogrammet mot tarmkreft sender ut de første invitasjonene i Vestfold og Telemark i januar 2023. I forbindelse med dette vil vi informere fastleger og andre henvisere om tarmscreeningprogrammet generelt, og fastlegens...19.01.2023 07:43:05
Endring i livmorhalsprogrammet.https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endring-i-livmorhalsprogrammetEndring i livmorhalsprogrammet.Endringen i livmorhalsprogrammet innebærer at man går fra screeningmetode cytologitest hvert tredje år, til HPV-test hvert femte år, også for kvinnene i alderen 25-33 år. 17.01.2023 15:11:32
Statusrapport for antall ø-hjelpinnleggelser - 2 ukehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/statusrapport-antall-o-hjelpinnleggelser-2-ukeStatusrapport for antall ø-hjelpinnleggelser - 2 ukeSykehuset i Vestfold er i gul beredskap. For å gi et inntrykk av status, publiserer vi ukentlig oppdatering på antall somatiske ø-hjelpsinnleggelser siste 5 uker, for de fire siste årene. 16.01.2023 09:01:05
Samarbeid når det er travelt og vi er i beredskaphttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/samarbeid-nar-det-er-travelt-og-vi-er-i-beredskapSamarbeid når det er travelt og vi er i beredskapI desember publiserte Praksisnytt artikkelen «samarbeid og konferering i en krevende beleggsituasjon», når sykehuset i Vestfold var i grønn beredskap. Nå er beredskapsnivået økt til gult nivå, og sykehuset er forberedt på fortsatt høy tilst...09.01.2023 09:47:28
Statusrapport antall ø-hjelpinnleggelser 1 ukehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/statusrapport-antall-o-hjelpinnleggelser-1-ukeStatusrapport antall ø-hjelpinnleggelser 1 ukeSykehuset i Vestfold er i gul beredskap. For å gi et inntrykk av status, publiserer vi ukentlig oppdatering på antall somatiske ø-hjelpsinnleggelser siste 5 uker, for de fire siste årene. 09.01.2023 09:15:57
Endringer i DIPS Interactor for analyser til OUShttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endringer-i-dips-interactor-for-analyser-til-ousEndringer i DIPS Interactor for analyser til OUS09.01.2023 vil Sykehuset i Vestfold publisere en ny og sikrere løsning for håndtering av analyser til OUS. Bakgrunnen for dette er at i dagens løsning ser ikke SiV rekvirerte prøver til OUS da bestillingen går direkte til OUS. 05.01.2023 11:36:54
Samarbeid og konferering i en krevende beleggsituasjonhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/samarbeid-og-konferering-i-en-krevende-beleggsituasjonSamarbeid og konferering i en krevende beleggsituasjonSykehuset i Vestfold er nå i grønn beredskap med bakgrunn i beleggsituasjon, forventet høyt påtrykk de kommende dagene, samt en krevende bemanningssituasjon.  22.12.2022 11:13:16
Nytt tilbud - tema for smågruppeundervisninghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nytt-tilbud-tema-for-smagruppeundervisningNytt tilbud - tema for smågruppeundervisningPKO har utviklet et nytt konsept med kurs utviklet i et format målrettet til bruk i smågrupper. Kurset er publisert via legesiden på Kompetansebroen. 04.11.2022 11:39:14
Pakkeforløp hjem for kreftpasienterhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/pakkeforlop-hjem-for-kreftpasienterPakkeforløp hjem for kreftpasienterPakkeforløp hjem for pasienter med kreft skal implementeres i alle sykehus og kommuner. På sikt skal alle pasienter med en kreftdiagnose inkluderes.  04.11.2022 10:26:36
Husk samhandlingsmøtet på onsdag 2. novemberhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/husk-samhandlingsmotet-pa-onsdag-2-novemberHusk samhandlingsmøtet på onsdag 2. novemberHusk samhandlingsmøtet på onsdag, Sykehuset i Vestfold, store auditorium, kl. 18.00 – 21.00. 01.11.2022 12:18:51
Ikke lenger mulig å henvise til gastroenterologi ved STHF i Kragerø https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ikke-lenger-mulig-a-henvise-til-gastroenterologi-ved-sthf-i-kragero-lengerIkke lenger mulig å henvise til gastroenterologi ved STHF i Kragerø Sykehuset i Telemark, avdeling Kragerø, har fra oktober redusert kapasitet innen gastroenterologi. 24.10.2022 07:42:18
Geriatrisk poliklinikk versus kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikkhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/geriatrisk-poliklinikk-versus-kognitiv-svikt-og-alderspsykiatrisk-poliklinikkGeriatrisk poliklinikk versus kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikkDet har vært uklarheter om hvilke pasienter som skal henvises til geriatrisk poliklinikk og hvilke pasienter som skal til kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk (tidligere Granli). Begge poliklinikkene utreder kognitiv svikt/demens...18.10.2022 08:38:20
Ny analyse ved sentrallaboratoriet: immunologisk test for blod i feces (iFOBT)https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-analyse-ved-sentrallaboratoriet-immunologisk-test-for-blod-i-feces-ifobtNy analyse ved sentrallaboratoriet: immunologisk test for blod i feces (iFOBT)Sentrallaboratoriet utfører fra 24. oktober 2022 en kvantitativ immunologisk test for påvisning av okkult blod i feces, iFOBT. Immunologiske tester er spesifikke for humant hemoglobin og har dokumentert høy sensitivitet.  18.10.2022 08:20:44
Ny analyse ved mistanke om eller høy risiko for leverfibrose: FIB-4 (beregnet parameter)https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-analyse-ved-mistanke-om-eller-hoy-risiko-for-leverfibrose-fib-4-beregnet-parameterNy analyse ved mistanke om eller høy risiko for leverfibrose: FIB-4 (beregnet parameter)Overvekts- og alkoholrelatert leversykdom er økende i Norge, og det forventes en stor økning av forekomst av leverkreft og levercirrhose.  30.09.2022 14:15:04
Gratis kurs for oppdatert kunnskap om Parkinsons sykdomhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/gratis-kurs-for-oppdatert-kunnskap-om-parkinsons-sykdomGratis kurs for oppdatert kunnskap om Parkinsons sykdomParkinsonNet arrangerer kurs med oppdatert kunnskap om Parkinsons sykdom 30.11. og 01.12. Første dag av kurset er godkjent med 6 timer for spesialiteten i allmennmedisin 23.09.2022 07:36:44
Samhandlingsmøte 2. novemberhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/samhandlingsmote-2-novemberSamhandlingsmøte 2. novemberPKO planlegger nytt samhandlingsmøte onsdag 2. november. Mer informasjon kommer senere, men hold allerede av datoen. 22.09.2022 08:30:28
Ultralyd uke 12 og NIPT (non invasiv prenatal test)https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ultralyd-uke-12-og-nipt-non-invasiv-prenatal-testUltralyd uke 12 og NIPT (non invasiv prenatal test)Fra og med 01.10.22 tar svangerskapspoliklinikken (gynekologisk seksjon) ved SiV imot henvisninger til ultralyd i uke 12. Tidligere har det vært begrenset på alder men nå kan alle gravide henvises.  02.09.2022 10:55:06
#Sjekkdeg – gratis livmorhalsprøverhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/sjekkdeg-gratis-livmorhalsprover#Sjekkdeg – gratis livmorhalsprøverI september er det kampanje for påminnelse om livmorhalsprøver.  02.09.2022 07:48:56
Vestfold Hørsel og Kommunikasjon - Audiopedagogisk behandlinghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/vestfold-horsel-og-kommunikasjon-audiopedagogisk-behandlingVestfold Hørsel og Kommunikasjon - Audiopedagogisk behandlingVed Vestfold Hørsel og Kommunikasjon tilbyr de audiopedagogisk hjelp. Anne Kristine Grønsund startet opp klinikken i 2015 med fokus på audiopedagogisk tjenester for personer som sliter med hørselstap, hørselsvansker og nedsatt lydtoleranse. 23.08.2022 11:10:47
Privat røntgeninstitutt – husk å skrive i henvisningen hvor bildene er tatthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/privat-rontgeninstitutt-husk-a-skrive-i-henvisningen-hvor-bildene-er-tattPrivat røntgeninstitutt – husk å skrive i henvisningen hvor bildene er tattSiV får en del henvisninger der pasienten har vært til undersøkelser ved private røntgeninstitutt. Når pasienten skal vurderes og videre utredning planlegges, trenger legen ved SiV selv å vurdere bildene.  23.08.2022 09:03:41
Diabetesforum 2022 – godkjent kurshttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/diabetesforum-2022-godkjent-kursDiabetesforum 2022 – godkjent kursHøsten 2022 tilbys diabetesforum på en ny og mer fleksibel måte med kombinasjon av digital konferanse og fylkesvise samlinger.  23.08.2022 08:53:48
Hørselentralen og høreapparat - Hør her!https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/horselentralen-og-horeapparat-hor-herHørselentralen og høreapparat - Hør her!Dersom pasientene har fått hørseltapet bekreftet og høreapparatet er tildelt ved Hørselsentralen ved øre, nese-halspoliklinikken ved Sykehuset i Vestfold  trenger ikke pasienten ny henvisning fra fastlegen. 23.08.2022 08:45:44
Skjoldbruskkjertelpatologi og henvisning til SiVhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/skjoldbruskkjertelpatologi-og-henvisning-til-sivSkjoldbruskkjertelpatologi og henvisning til SiVØNH-seksjonen ved Sykehuset i Vestfold fikk i 2015 ultralyd ved ØNH-poliklinikken. Dersom det oppdages tumor i gl. thyroidea ( uten TSH/T4 forandringer) og det er behov for finnålaspirasjon, kan man henvise direkte til ØNH, istedenfor å gå...22.08.2022 08:54:44
Oppmøtested ved akutt radiologihttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/oppmotested-ved-akutt-radiologiOppmøtested ved akutt radiologiAlle pasienter som blir henvist til akutt radiologi skal møte på det nye akuttsenteret på baksiden av sykehuset, inngang fra Haakon V gate. 23.06.2022 12:12:50
Åpningstider for blodprøvetaking i sommerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/apningstider-for-blodprovetaking-i-sommerÅpningstider for blodprøvetaking i sommerSykehusets prøvetakingsstasjoner har disse åpningstidene i sommer, og er som vanlig behjelpelig med vanskelig prøvetaking eller andre situasjoner som krever vår kompetanse. 22.06.2022 12:51:37
Fastlegen og alle disse prosjektene…https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/fastlegen-og-alle-disse-prosjekteneFastlegen og alle disse prosjektene…Som PKO blir vi ofte invitert til å være med i utvikling av prosjekter som involverer oss fastleger.  Det er ekstra utfordrende i en tid hvor arbeidsmengden for mange fastleger allerede er alt for stor. 14.06.2022 09:07:23
Nokluskurs 19. maihttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nokluskurs-19-maiNokluskurs 19. maiDet årlige Noklus-kurset (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser) arrangeres 19. mai. Påmeldingsfrist er 9. mai.  03.05.2022 06:59:40
Referat fra samhandlingsmøtet våren 2022https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/referat-fra-samhandlingsmotet-varen-2022Referat fra samhandlingsmøtet våren 20226. april var det igjen duket for Samhandlingsmøte i regi av praksiskonsulentordningen ved Sykehuset i Vestfold. Hjertesvikt, Vitality i Vestfold og erfaringer med nytt akuttsenter var hovedtemaene for kvelden.    19.04.2022 13:23:29
Behandlingstilbud: e-mestring alkoholhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/behandlingstilbud-e-mestring-alkoholBehandlingstilbud: e-mestring alkoholSykehuset i Vestfold tilbyr et veiledet internettbasert behandlingsprogram for de som ønsker å redusere inntak av alkohol. Det er ikke basert på henvisning.  08.04.2022 11:23:38
Spørreundersøkelse: Hva er dine erfaringer etter fem måneder med nytt akuttsenter?https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/sporreundersokelse-hva-er-dine-erfaringer-etter-fem-maneder-med-nytt-akuttsenterSpørreundersøkelse: Hva er dine erfaringer etter fem måneder med nytt akuttsenter?På samhandlingsmøtet PKO arrangerer nå 6. april er ett av temaene erfaringer etter fem måneder med nytt akuttsenter. I den forbindelse har vi laget en kort spørreundersøkelse som en nyttig bakgrunn i evalueringen. 04.04.2022 06:22:59
Ny cøliakianalyse tilgjengelig fra 1. mars 2022: Deamidert gliadin IgGhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-coliakianalyse-tilgjengelig-fra-1-mars-2022-deamidert-gliadin-iggNy cøliakianalyse tilgjengelig fra 1. mars 2022: Deamidert gliadin IgGSerologiske tester har en viktig plass i cøliakidiagnostikk. Til nå har sentrallaboratoriet tilbudt Transglutaminase (tTG) IgA, som har høy sensitivitet og spesifisitet for diagnosen cøliaki.  09.03.2022 11:58:07
Interessert i akuttmedisin eller kvalitetsutvikling?https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/interessert-i-akuttmedisin-eller-kvalitetsutviklingInteressert i akuttmedisin eller kvalitetsutvikling?Vi trenger fastleger til faglige samarbeidsutvalg! Helsefellesskapet i Vestfold ble stiftet 15. juni 2021, og er et likeverdig samarbeid mellom Sykehuset i Vestfold HF og alle kommunene i helseforetakets opptaksområde. I helsefellesskapet s...28.02.2022 06:56:55
Ledig 20 % stilling som praksiskonsulent https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ledig-20-stilling-som-praksiskonsulent-Ledig 20 % stilling som praksiskonsulent Vil du være med på å utvikle samarbeidet mellom sykehuset og fastleger? Da anbefales du å vurdere denne stillingen som praksiskonsulent (PKO). En slik oppgave utvikler ikke bare samarbeidet for oss alle, men har også stor positiv innflytels...18.02.2022 10:07:09
DIPS interactor erstatter IHRhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/dips-interactor-erstatter-ihrDIPS interactor erstatter IHRMange legekontorer har allerede gått over til DIPS interactor, og utrullingen i Vestfold fortsetter. Dips Interactor er en regional elektronisk rekvireringsløsning for laboratorieprøver og bildediagnostikk i Helse Sør-Øst 18.02.2022 09:49:13
LISTRE – ny podkasthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/listre-ny-podkastLISTRE – ny podkastSpesialiseringen til allmennmedisin har 88 læringsmål for LiS 3. Enten du er lege i slik spesialisering selv, eller har rolle som veileder eller supervisør, har du sikkert opplevd at mange av disse læringsmålene kan være diffuse og litt van...24.01.2022 14:13:13
Rutiner ved nytt akuttsenter og skadepoliklinikkhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/rutiner-ved-nytt-akuttsenter-og-skadepoliklinikkenRutiner ved nytt akuttsenter og skadepoliklinikkDet nye akuttsenteret åpnet 03.11.21. Skadepoliklinikkens (skadestua) nye telefonnummer for å melde pasienter er 33346624. Telefonnummer for å melde pasienter til akuttsenteret er som før 33342218. Alle pasienter som skal meldes til innlegg...24.01.2022 11:00:20
Ny analyse fra 6. januar 2022: cystatin Chttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-analyse-fra-6-januar-2022-cystatin-cNy analyse fra 6. januar 2022: cystatin CCystatin C som supplement til kreatinin for vurdering av nyrefunksjon 13.01.2022 15:13:34
Rehabilitering med fokus på mobilitet, inkludert vurdering av transportbehov og helsekrav for førerkorthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/rehabilitering-med-fokus-pa-mobilitet-inkludert-vurdering-av-transportbehov-og-helsekrav-for-forerkortRehabilitering med fokus på mobilitet, inkludert vurdering av transportbehov og helsekrav for førerkortNevrologisk rehabiliteringsseksjon ved Kysthospitalet har revidert tilbudet for rehabilitering med fokus på mobilitet, inkludert vurdering av transportbehov og helsekrav for førerkort. Dette tilbudet erstatter annen førerkortvurdering. 07.01.2022 14:45:13
Samarbeid staves med to bokstaver: vihttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/samarbeid-staves-med-to-bokstaver-viSamarbeid staves med to bokstaver: viNår vi runder et nytt år, gjør vi det gjerne med forventninger og ønsker. Det gjør vi i år i midt i utfordringer som truer målet om en helhetlig og robust helsetjeneste. Slitasje etter en langvarig pandemi kombineres med at flere yrkesgrupp...23.12.2021 08:06:02
Viktig informasjon angående pasientreiser og transportkapasitet!https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/viktig-informasjon-angaende-pasientreiser-og-transportkapasitetViktig informasjon angående pasientreiser og transportkapasitet!Det er for tiden restriksjoner i transportkapasiteten til Pasientreiser på grunn av smittevern og nødvendig avstand mellom pasientene under transport, noe som fører til en kraftig reduksjon i antall tilgjengelige plasser på Helseekspress og i taxi.  17.12.2021 14:36:11
Den gode henvisning – med diagnoseutfordringerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/den-gode-henvisning-med-diagnoseutfordringerDen gode henvisning – med diagnoseutfordringerSykehuset mottar 5000-6000 henvisninger hver måned. Disse mottas av sykehusets dokumentseksjon, som videresender dem til aktuell avdeling.  15.12.2021 20:15:36
Tilbud om tidlig ultralyd for kvinner som er 35 år eller eldrehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/tilbud-om-tidlig-ultralyd-for-kvinner-som-er-35-ar-eller-eldreTilbud om tidlig ultralyd for kvinner som er 35 år eller eldreFom 01.01.2022 kan kvinner som er 35 år eller eldre ved termin henvises til tidlig ultralyd (uke 11+0 – 13+6) og NIPT ved Sykehuset i Vestfold. I løpet av 2022 vil alle gravide få tilbud om tidlig ultralyd, men det tilbudet er ikke klart enda. 13.12.2021 12:50:18
Tanita Kulow er ny PKO-legehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/tanita-kulow-er-ny-pko-legeTanita Kulow er ny PKO-legeTanita Kulow ble ansatt som ny PKO-lege på SiV  i august 2021. Hun hovedsakelig tilknyttet medisinsk klinikk. 13.12.2021 11:48:04
«Det er fastlegen det…»https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/det-er-fastlegen-det«Det er fastlegen det…»Mange av oss over 40 år husker reklamefilmene på 90-tallet, hvor «Shell-dama» i Marianne Krogness' skikkelse spilte på frasen «Det er Shell det». Gang på gang fikk vi høre at «ekstraservice, det er Shell det.» «Shell-dama» ble kåret til bes...26.11.2021 09:19:13
Tiltakskort fastleger – virussesong:https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/tiltakskort-fastleger-virussesongTiltakskort fastleger – virussesong:Det er stort volum av barn med luftveisinfeksjoner nå, både på legekontorene, legevakter og på sykehuset. Som en hjelp i tidvis vanskelige vurderinger av disse barna, har AHUS på oppfordring fra kommuneleger laget tiltakskort som en veilede...11.11.2021 15:01:31
Analysen SARS-COV-2 lagt inn i «luftveispakke virus»https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/analysen-sars-cov-2-lagt-inn-i-luftveispakke-virusAnalysen SARS-COV-2 lagt inn i «luftveispakke virus»Mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold har god kapasitet for analyse av luftveisprøver. I starten av pandemien var kapasiteten redusert, men nå er situasjonen tilbake til det normale og kan rekvireres som tidligere. Selve analysep...09.11.2021 11:52:52
Referat fra samhandlingsmøtet 27.10.2021, del 2https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/referat-fra-samhandlingsmotet-27102021-del-2Referat fra samhandlingsmøtet 27.10.2021, del 2Om DIPS interactor, pakkeforløp kreft, og RhD immunisering. 09.11.2021 10:41:02

Fant du det du lette etter?