Praksisnytt

Her finner du alle nyhetene fra Praksisnytt, fra og med 2015 og frem til i dag.

Meld deg på elektronisk utsending av Praksisnytt (nyhetsbrev)

​Her finner du arkiv over tidligere PDF-utgaver av Praksisnytt - Praksisnytt blir nå sendt ut som enkeltsaker

Elektroniske koronasvar fra laboratoriene ved Oslo universitetssykehushttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/elektroniske-koronasvar-fra-laboratoriene-ved-oslo-universitetssykehusElektroniske koronasvar fra laboratoriene ved Oslo universitetssykehusMange mottar laboratoriesvar og koronasvar på papir fra laboratoriene ved Oslo universitetssykehus. Dette medfører både forsinkelse og er upraktisk for oss på allmenlegekontorene samt laboratoriene i Oslo.  15.01.2021 10:26:42
Koronavaksinering av pasienter med hematologisk eller onkologisk krefthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/koronavaksinering-av-pasienter-med-hematologisk-eller-onkologisk-kreftKoronavaksinering av pasienter med hematologisk eller onkologisk kreftKreftpasienter skal i utgangspunktet vaksineres når anledningen er der, uavhengig hvor i behandlings-syklusen pasienten er. Dette gjelder både influensa- og koronavaksinene.15.01.2021 10:02:02
Sykehusets journalsystem (DIPS) vedlikeholdes søndag 17. januar 2021https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/sykehusets-journalsystem-dips-vedlikeholdes-sondag-17-januar-2021Sykehusets journalsystem (DIPS) vedlikeholdes søndag 17. januar 2021Dette betyr at all meldingsflyt stanses i tidsperioden 09.00 – 23.00. SiV vil i den tiden ikke kunne sende ut epikriser eller dialogmeldinger, og ikke kunne ta imot henvisninger eller dialogmeldinger. Det omfatter også rekvirering av prøver/røntgen. 15.01.2021 09:42:05
Covid-19 – hvem gjør hva?https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/covid-19-hvem-gjor-hvaCovid-19 – hvem gjør hva?PKO sitt digitale samhandlingsmøte 04.11.20 hadde fokus på oppgavefordeling og fastlegens rolle ved positiv test for Covid. Her er en kort oppsummering av de viktigste punktene som kom frem i gjennomgangen med fastleger, kommuneoverleger og...03.12.2020 14:03:54
Stabilitetsproblemer med reagensene til Borrelia IgM-analysehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/stabilitetsproblemer-med-reagensene-til-borrelia-igm-analyseStabilitetsproblemer med reagensene til Borrelia IgM-analyseFra 22. oktober har det oppstått stabilitetsproblemer med reagensene til vår Borrelia IgM-analyse, og analysen er enda ikke tilbake i rutinemessig drift.  Vi har tilstrekkelig restlager av de gamle reagensene til å analysere et begrenset an...09.11.2020 08:08:31
Hospitering for fastleger høsten 2020https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/hospitering-for-fastleger-hosten-2020Hospitering for fastleger høsten 2020Praksiskonsulentene ønsker å inspirere til hospitering! Vi setter opp hospiteringsbolk på våren og en bolk på høsten- på kirurgiske seksjoner, med gitte datoer på fastsatte seksjoner. 30.10.2020 09:54:05
Dialogmeldinger og forsinkede undersøkelserhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/dialogmeldinger-og-forsinkede-undersokelserDialogmeldinger og forsinkede undersøkelserVed SiV har mange avdelinger problemer med «etterslep» på planlagte kontroller, inkludert hjerteseksjon. De mottar mange dialogmeldinger med purring på forsinkede undersøkelser, og bruker mye tid på å besvare disse.30.10.2020 09:05:18
Borrelia IgM analysen midlertidig ute av drifthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/borrelia-igm-analysen-midlertidig-ute-av-driftBorrelia IgM analysen midlertidig ute av driftGrunnet tekniske problemer er Borrelia IgM analysen midlertidig ute av drift. 22.10.2020 12:20:34
Kols-mappe til pasienter med kols https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/kols-mappe-til-pasienter-med-kolsKols-mappe til pasienter med kols Sykehuset i Vestfold samarbeider med kommunehelsetjenesten om «Pasientforløpet for kols». Et av tiltakene i pasientforløpet er tilbud om kols-mappe til pasienter med kols.  16.10.2020 08:34:43
Poliklinisk rehabiliteringstilbud for Covid-19-pasienterhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/poliklinisk-rehabiliteringstilbud-for-covid-19-pasienterPoliklinisk rehabiliteringstilbud for Covid-19-pasienterFysikalsk medisinsk avdeling ved Kysthospitalet har etablert et poliklinisk rehabiliteringstilbud for pasienter med symptomer etter Covid-19-infeksjon.02.10.2020 13:30:34
Pakkeforløp gravide og rus – husk å henvis hvis aktuelthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/pakkeforlop-gravide-og-rus-husk-a-henvis-hvis-aktueltPakkeforløp gravide og rus – husk å henvis hvis aktueltSiden oppstarten i april her i Vestfold er relativt få pasienter henvist til pakkeforløp gravide og rus. Alle de gravide som hittil er henvist er fra sørfylket. 02.10.2020 12:39:51
Ny metode cervix screeninghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-metode-cervix-screeningNy metode cervix screeningDet innføres ny metode for cervix screening. Flere kommuner i Vestfold Telemark er allerede startet opp.22.09.2020 12:49:13
Tidlig ultralyd av gravide – ikke etablert praksis endahttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/tidlig-ultralyd-av-gravide-ikke-etablert-praksis-endaTidlig ultralyd av gravide – ikke etablert praksis endaTidlig ultralyd screening i uke 11-14 for alle gravide er vedtatt av Stortinget i mai -20. Men det er ikke satt ut i praksis enda. Helsedirektoratet kommer med en plan for hvordan dette skal innføres i løpet av november.22.09.2020 12:42:50
Tidligere overtidskontrollhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/tidligere-overtidskontrollTidligere overtidskontrollFra og med 15.september 2020 blir overtidskontrollen (trivselskontrollen som før var en uke etter termin) utført i uke 41+0, altså 4 dager over termin. Det er derfor viktig at fastlege/jordmor henviser til overtidskontroll tidsnok for dette. 22.09.2020 12:35:35
Analyseoversikten er for tiden ikke tilgjengelighttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/analyseoversikten-er-for-tiden-ikke-tilgjengeligAnalyseoversikten er for tiden ikke tilgjengelig Sykehuset Innlandet som drifter vår analyseoversikt ble utsatt for et dataangrep Analyseoversikten samt deler av laboratoriehåndbøkene til SiV er derfor fortsatt ikke tilgjengelig nå.  Det er usikkert når vi får denne tjenesten tilbake i drift.22.09.2020 12:06:15
Slutt på følgeskrivet «Manglende bekreftelse på elektronisk svar» 1. oktoberhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/slutt-pa-folgeskrivet-manglende-bekreftelse-pa-elektronisk-svar-1-oktoberSlutt på følgeskrivet «Manglende bekreftelse på elektronisk svar» 1. oktoberFra og med 1.oktober vil ikke følgeskrivet «Manglende bekreftelse på elektronisk svar» bli sendt ut sammen med papirepikrisene. 17.09.2020 13:18:45
E-mestring alkohol søker deltakerehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/e-mestring-alkohol-soker-deltakereE-mestring alkohol søker deltakereSykehuset i Vestfold, i samarbeid med Helse Bergen, har nå i september startet en studie på e-mestring alkohol. 17.09.2020 11:49:30
Restandardisering av ALP 31. august 2020https://www.siv.no/om-oss/nyheter/restandardisering-av-alp-31-august-2020Restandardisering av ALP 31. august 2020SiVs reagensleverandør har gjennomført en referansestandardisering av sin kalibrator for analysen alkaliske fosfataser (ALP). Standardiseringen fører til at kalibratorverdier og pasientresultater øker med 7% i gjennomsnitt. 03.09.2020 12:43:04
Raskere koronasvar via kjernejournalhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/raskere-koronasvar-via-kjernejournalRaskere koronasvar via kjernejournalMikrobiologisk avdeling opplever stor pågang på telefon av fastleger og andre som ønsker svar på resultat av COVID-19-test. Vi minner om at helsepersonell fra 2. juli har tilgang til prøvesvar i pasientens kjernejournal. Prøvesvar er umidde...07.08.2020 10:44:09
Åpningstider for blodprøvetaking sommer 2020https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/apningstider-for-blodprovetaking-sommer-2020Åpningstider for blodprøvetaking sommer 2020Sykehusets prøvetakingsstasjoner har disse åpningstidene i sommer, og er som vanlig behjelpelig med vanskelig prøvetaking eller andre situasjoner som krever vår kompetanse. 22.06.2020 10:56:29
IHR og bytte av PC på legekontor sommeren 2020https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ihr-og-bytte-av-pc-pa-legekontor-sommeren-2020IHR og bytte av PC på legekontor sommeren 2020Planlegger ditt legekontor å skifte ut  PCer på legekontoret i juli måned? Da må dere i tilfelle varsle laboratorierådgiver ved SiV innen utgangen av juni, slik at vi kan avtale og planlegge nødvendige installasjoner. 22.06.2020 10:44:50
Oppstart av antistoffanalyse SARS-CoV-2https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/oppstart-av-antistoffanalyse-sars-cov-2Oppstart av antistoffanalyse SARS-CoV-2Fra og med 10. juni utfører mikrobiologisk avdeling ved SiV analyse for antistoffer mot koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19-virus) i serum. Analysen kan rekvireres elektronisk via DIPS eller IHR, eller på papirrekvisisjon. Prøvene blir analyse...11.06.2020 07:10:07
Endring i rutiner ved bruk av Helseekspressenhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endring-i-rutiner-ved-bruk-av-helseekspressenEndring i rutiner ved bruk av HelseekspressenPå grunn av økt aktivitet er det dessverre ikke lenger mulig for pasienter uten rekvisisjon å bli med Helseekspressen. 29.05.2020 12:42:30
Full drift ved kognitiv svikt- og alderspsykiatrisk poliklinikkhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/full-drift-ved-kognitiv-svikt-og-alderspsykiatrisk-poliklinikkFull drift ved kognitiv svikt- og alderspsykiatrisk poliklinikkKognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk har nå full poliklinisk drift og korte ventetider.29.05.2020 12:28:54
Innfører test for antistoffer mot SARS-CoV-2 (COVID-19-virus)https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/innforer-test-for-antistoffer-mot-sars-cov-2-covid-19-virusInnfører test for antistoffer mot SARS-CoV-2 (COVID-19-virus)Mikrobiologisk avdeling har den siste tiden fått flere henvendelser med ønske om serologi for SARS-CoV-2 (COVID-19-virus). Vi har nå fått tilgang til en SARS-CoV-2-antistofftest til vår hovedserologiplattform, og vil derfor fra og med uke 2...29.05.2020 10:52:42
Luftveisagens analyseres tirsdager og torsdagerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/luftveisagens-analyseres-tirsdager-og-torsdagerLuftveisagens analyseres tirsdager og torsdagerFor å forberede oss på opptil femdobling av prøver til Covid-19-diagnostikk må prøveflyten effektiviseres. Siden det er svært lav forekomst av andre luftveisvirus for tiden, vil andre luftveisagens kun analyseres tirsdager og torsdager. Prø...15.05.2020 06:22:11
Manglende bekreftelse på mottatt elektronisk svarhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/manglende-bekreftelse-pa-mottatt-elektronisk-svarManglende bekreftelse på mottatt elektronisk svarSykehuset i Vestfold sender fra tid til annen ut epikriser på papir til tross for at disse er sendt og oftest mottatt elektronisk på legekontorene først. Dette skyldes en feil i applikasjonskvitteringen ved SiV som ikke er mulig å rette opp...14.05.2020 13:49:10
Fecesdiagnostikk tilbake til normalthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/fecesdiagnostikk-tilbake-til-normaltFecesdiagnostikk tilbake til normaltLeveringssituasjonen for reagenser til PCR-undersøkelse av feces er nå bedret. Mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold kan derfor igjen tilby fullstendig undersøkelse av fecesprøver for bakterier, virus og parasitter for alle våre...07.05.2020 11:59:04
Rehabiliteringstilbud til pasienter med Covid -19https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/rehabiliteringstilbud-til-pasienter-med-covid-19Rehabiliteringstilbud til pasienter med Covid -19COVID-19 pasienter, med eller uten intensivbehandling, er en pasientgruppe som kan ha stort behov for spesialisert og individuelt tilpasset rehabilitering, med en bred tverrfaglig tilnærming.28.04.2020 10:44:58
Viktig informasjon til deg som rekvirerer pasienttransporthttps://www.siv.no/helsefaglig/viktig-informasjon-til-deg-som-rekvirerer-pasienttransportViktig informasjon til deg som rekvirerer pasienttransportPasientreiser har iverksatt en rekke tiltak for å redusere risikoen for smitte under transport, og når helseforetakene nå åpner for flere elektive tiltak, setter dette kapasiteten under press. For å redusere smittespredning av Covid-19 ønsk...24.04.2020 11:37:09
Økning i elektiv drifthttps://www.siv.no/helsefaglig/okning-i-elektiv-driftØkning i elektiv driftSykehuset i Vestfold har nå justert ned beredskapsnivået til grønn beredskap.  De fleste poliklinikker ved SiV starter opp igjen i redusert drift fra uke 18. Vi vil gradvis øke kapasitet opp mot, men ikke helt som normalt i løpet av noen uk...24.04.2020 09:48:24
Nytt pakkeforløp gravide og rusmidlerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nytt-pakkeforlop-gravide-og-rusmidlerNytt pakkeforløp gravide og rusmidlerHvert år fødes over 500 barn med skader eller abstinenser som er direkte tilknyttet mors rusmiddelbruk. Pakkeforløp gravide og rusmidler, som ble innført 1.januar 2020, skal sikre at flere gravide som sliter med rusmiddelbruk får hjelp.20.04.2020 11:18:16
Osteoporosepoliklinikk ved Sykehuset i Vestfoldhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/osteoporosepoliklinikk-ved-sykehuset-i-vestfoldOsteoporosepoliklinikk ved Sykehuset i VestfoldEndokrinologisk seksjon ved Sykehuset i Vestfold vil fra uke 18 overta driften av bentetthetsmåleren som nå driftes av Nukleærmedisinsk seksjon. Dette innebærer noe praktisk endringer som dere som henvisere må være klar over.20.04.2020 08:40:44
Drift og rutiner ved sykehuset under pandemienhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/drift-og-rutiner-ved-sykehuset-under-pandemienDrift og rutiner ved sykehuset under pandemienKoronapandemien har medført nedgang i planlagt aktivitet og polikliniske konsultasjoner. Vi vil understreke at sykehusets kapasitet til å ta imot pasienter med akutt sykdom er god, og det er innført tiltak og rutiner som skal sikre trygg be...15.04.2020 12:32:26
Koronavirus – melding om smittestatus ved henvisning til SiVhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/koronavirus-melding-om-smittestatus-ved-henvisning-til-sivKoronavirus – melding om smittestatus ved henvisning til SiVFastlege og legevakt bes om å avklare og melde smittestatus hos pasient i forbindelse med henvisning til røntgen og akuttmottaket, samt til elektive innleggelser. Vurdering av smittestatus baseres på gjeldende kriterier fra Folkehelseinstit...14.04.2020 06:33:25
Oversikt over luftveisklinikker i Vestfoldhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/oversikt-over-luftveisklinikker-i-vestfoldOversikt over luftveisklinikker i VestfoldAlle kommuner i Vestfold har opprettet ulike luftveisklinikker. På Kompetansebroen er det nå samlet nødvendig informasjon om de ulike klinikkene og hvordan de er organisert i de forskjellige kommunene.03.04.2020 13:53:33
Økt tilgjengeligghet til substitusjonsbehandling i LAR under koronaepidemienhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/okt-tilgjengeligghet-til-substitusjonsbehandling-i-lar-under-koronaepidemienØkt tilgjengeligghet til substitusjonsbehandling i LAR under koronaepidemienCoronaviruset sprer seg i Norge og personer med ruslidelse vurderes å være en spesielt sårbar gruppe. Livsstilsfaktorer kan innebære en økt smitterisiko,  helsefaktorer kan gi økt fare for alvorlig forløp av covid-19, men også smitte uten a...02.04.2020 13:53:41
Tilbud om samtale med veilederhttps://www.siv.no/om-oss/nyheter/tilbud-om-samtale-med-veilederTilbud om samtale med veilederLærings- og mestringssenteret ved Sykehuset i Vestfold arrangerer i samarbeid med aktuell seksjon på sykehuset, opplæringskurs for pasienter og pårørende innen ulike diagnoser. Disse arrangementene er utsatt på ubestemt tid som følge av koronasituasjonen.01.04.2020 11:38:03
Transport av oppesittende pasienter med mistenkt eller påvist Covid-19 smittehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/transport-av-oppesittende-pasienter-med-mistenkt-eller-pavist-covid-19-smitteTransport av oppesittende pasienter med mistenkt eller påvist Covid-19 smittePasientreiser ønsker en tett dialog med behandlere og rekvirenter som bestiller pasientreiser for å redusere smittespredning av Covid-19. Vi opplyser om midlertidig rettighetsendring hvor pasienter som kjører selv, nå får dekket utgifter ti...30.03.2020 16:07:27
Prøvesvar ved testing av covid-19https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/provesvar-ved-testing-av-covid-19Prøvesvar ved testing av covid-19De aller fleste prøvene for å kartlegge covid-19 blir nå utført av andre enn pasientens fastlege. I praksis gjøres dette fra legevakter, infeksjonspoliklinikker eller annen kommunal organisert testing. 26.03.2020 14:06:12
Henvisning ved luftveisinfeksjon – beslutningsstøttehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/henvisning-ved-luftveisinfeksjon-beslutningsstotteHenvisning ved luftveisinfeksjon – beslutningsstøtteAlle kommuner i Vestfold oppretter nå ulike «luftveispoliklinikker». Denne nye måten å organisere pasientflyten på, krever en ny måte å samhandle på for å sikre god informasjon. 26.03.2020 13:50:54
Klinisk virksomhet ved Kysthospitalet under Covid-19 pandemienhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/klinisk-virksomhet-ved-kysthospitalet-under-covid-19-pandemienKlinisk virksomhet ved Kysthospitalet under Covid-19 pandemienHelsedirektoratet har gitt føringer på at det meste av helsehjelp innen fysikalsk medisin og rehabilitering som medfører fysisk oppmøte av pasient, bør utsettes inntil videre – med unntak av pasienter som har et klart definert rehabiliterin...24.03.2020 14:19:21
Nye prioriterte indikasjoner for testing av covid-19 ved SiVhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nye-prioriterte-indikasjoner-for-testing-av-covid-19-ved-sivNye prioriterte indikasjoner for testing av covid-19 ved SiVIdeelt ønsker vi å teste alle som kan ha covid-19.  På grunn av global mangel på testutstyr og reagenser, må vi fortsatt prioritere. Fra i dag åpner vi opp for økt testing på grunn av lovnad om en ekstra leveranse av reagenser denne uken, o...23.03.2020 14:33:02
Samhandling mellom førstelinjetjenesten og Sykehuset i Vestfold i Covid - 19 pandemienhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/samhandling-mellom-forstelinjetjenesten-og-sykehuset-i-vestfold-i-covid-19-pandemienSamhandling mellom førstelinjetjenesten og Sykehuset i Vestfold i Covid - 19 pandemienI forbindelse med Covid-19 pandemien er det uhyre viktig med god samhandling mellom førstelinjetjenesten og sykehuset i Vestfold. Pandemien utvikler seg og vi kan raskt komme i en situasjon hvor det er begrensede ressurser med henblikk på s...20.03.2020 12:05:16
Nye kriterier for testing av SARS-CoV-2 / covid-19https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nye-kriterier-for-testing-av-sars-cov-2-covid-19Nye kriterier for testing av SARS-CoV-2 / covid-19Det er prekær mangel på testutstyr og laboratoriereagenser. Fra og med i dag har SiV innført strengere indikasjon for testing for covid-19. 18.03.2020 14:27:59
Slik kler du av og på deg smittevernsutstyrhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/slik-kler-du-av-og-pa-deg-smittevernsutstyrSlik kler du av og på deg smittevernsutstyrDet er viktig å kle på og av seg smittevernsutstyret på riktig måte. Her kan du se en kort film om hvordan det gjøres. 17.03.2020 09:33:50
Stor pågang på laboratorietelefonen - vurder nødvendighet nøyehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/stor-pagang-pa-laboratorietelefonen-vurder-nodvendighet-noyeStor pågang på laboratorietelefonen - vurder nødvendighet nøyeDet er kun kommuneoverleger uten elektronisk svaroverføring som kan ringe til legetelefonen til mikrobiologisk laboratorium . 13.03.2020 14:37:36
Viktig beskjed fra mikrobiologisk avdeling om luftveis-PCR inklusive SARS-CoV-2 (coronavirus)https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/viktig-beskjed-fra-mikrobiologisk-avdeling-om-luftveis-pcr-inklusive-sars-cov-2-coronavirusViktig beskjed fra mikrobiologisk avdeling om luftveis-PCR inklusive SARS-CoV-2 (coronavirus)Antall prøver til coronavirusdiagnostikk stiger kraftig. Dette går hardt ut over PCR-reagenser og utstyr til luftveisdiagnostikk. Vi må derfor fra mandag 16. mars gjøre en streng prioritering av ordinære luftveis-PCR analyser. 12.03.2020 17:02:58
Får svar samme dag på test for SARS-CoV-2https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/far-svar-samme-dag-pa-test-for-sars-cov-2Får svar samme dag på test for SARS-CoV-2Koronaprøver som kommer til Sykehuset i Vestfold før klokken 08.00 vil få svar samme dag. Rekvirenter kan ringe telefon 33 34 36 14 eller 33 34 32 28 mellom klokken 14.00 og 15.00. 06.03.2020 13:05:20
HPV som primærscreening kvinner 34-69 århttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/hpv-som-primerscreening-kvinner-34-69-arHPV som primærscreening kvinner 34-69 årI perioden fra 2019 til og med 2021 skal HPV-test gradvis erstatte cytologi som primær screeningtest for alle kvinner mellom 34 og 69 år. Testen skal gjennomføres hvert femte år istedenfor hvert tredje år som er anbefalt tidsintervall for c...06.03.2020 11:23:17

Fant du det du lette etter?