Praksisnytt

Her finner du alle nyhetene fra Praksisnytt, fra og med 2015 og frem til i dag.

Meld deg på elektronisk utsending av Praksisnytt (nyhetsbrev)​Her finner du PDF-utgaver av Praksisnytt

Endret referanseområde for aktivt vitamin B12https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endret-referanseomrade-for-aktivt-vitamin-b12Endret referanseområde for aktivt vitamin B12Fra mandag 13. november 2017 analyserer vi aktivt vitamin B12 (holotranskobalamin) med reagenser fra Roche. 16.11.2017 14:14:41
Utvidet luftveispanelhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/utvidet-luftveispanelUtvidet luftveispanelDet kan være overraskende vanskelig å skille de ulike luftveisagens fra hverandre ut fra klinikk. For å gi et bedre beslutningsgrunnlag før eventuell forskrivning av antibiotika, utvides luftveispanelet ved Mikrobiologisk avdeling i Tønsberg. 16.10.2017 22:00:00
Ny instrumentering og automatisering på laboratoriethttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-instrumentering-og-automatisering-pa-laboratorietNy instrumentering og automatisering på laboratorietSentrallaboratoriet har de siste tre årene arbeidet intenst med planlegging, anskaffelse og implementering av en laboratorieautomasjonslinje. 10.10.2017 22:00:00
Svangerskapsdiabetes – nye retningslinjerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/svangerskapsdiabetes-nye-retningslinjerSvangerskapsdiabetes – nye retningslinjerHelsedirektoratet har kommet med nye nasjonale faglige retningslinjer for diagnostikk og behandling av svangerskapsdiabetes. 08.10.2017 22:00:00
Utvidet gastroenterittpanelhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/utvidet-gastroenterittpanelUtvidet gastroenterittpanelDet er økt bevissthet om at også adeno- og rotavirus kan gi gastroenterittsymptomer hos voksne. Mikrobiologisk avdeling har derfor utvidet sitt gastroenteritt-panel til å gjelde noro-, sapo-, adeno- og rotavirus.08.10.2017 22:00:00
Endret enhet for NT-proBNP fra mandag 16. oktober 2017https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endret-enhet-for-nt-probnp-fra-mandag-16-oktober-2017Endret enhet for NT-proBNP fra mandag 16. oktober 2017Norsk selskap for medisinsk biokjemi anbefaler etter oppfordring fra Norsk Cardiologisk Selskap alle norske laboratorier å utgi NT-proBNP og BNP-verdier i ng/L istedenfor pmol/L fra høsten 2017.08.10.2017 22:00:00
Rekvirering av pasientreiserhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/rekvirering-av-pasientreiserRekvirering av pasientreiserPresisering om hvem som skal rekvirere pasienttransport:05.07.2017 13:28:51
Antibiotikaresistens på høstens samhandlingsmøtehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/antibiotikaresistens-pa-hostens-samhandlingsmoteAntibiotikaresistens på høstens samhandlingsmøtePraksiskonsulentene ved SiV inviterer til samhandlingsmøte onsdag 1. november 2017 kl. 18-21, auditoriet SiV. Hovedtema blir antibiotikaresistens.05.07.2017 13:09:45
Osebergkurset - overvekt og assosierte sykdommerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/osebergkurset-overvekt-og-assosierte-sykdommerOsebergkurset - overvekt og assosierte sykdommerSenter for sykelig overvekt ønsker å etablere regelmessig kursvirksomhet hvor de setter fokus på overvekt og assosierte sykdommer. Sammen med Praksiskonsulentordningen har de valgt å etablere «Osebergkurset».05.07.2017 12:48:08
Sjekkliste ved henvisning til MRhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/sjekkliste-ved-henvisning-til-mrSjekkliste ved henvisning til MREn MR-maskin lager bilder med et statisk magnetfelt og radiobølger, hvor begge deler har stort potensial til å gi skader hos pasienten. Derfor er det svært viktig å fylle inn sjekklisten sammen med pasienten før MR-undersøkelsen.  Radiologi...03.07.2017 22:00:00
Endring av åpningstider i sommerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endring-av-apningstider-i-sommerEndring av åpningstider i sommerHer finner du oversikt over enhetene som har endringer i åpningstiden eller feriestengt sommeren 2017.28.06.2017 22:00:00
Samarbeidsmøte mellom fastleger og psykiatrienhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/samarbeidsmote-mellom-fastleger-og-psykiatrienSamarbeidsmøte mellom fastleger og psykiatrienSøndre Vestfold DPS etablerer i samarbeid med kommunal psykiatritjeneste i Sandefjord og praksiskonsulent Hans Kvalsvik en møtearena der fastlegene i Sandefjord inviteres til en fast samarbeidsmøterekke med den kommunale psykiatritjenesten...26.06.2017 22:00:00
Veiledningspoliklinikken Anemonehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/veiledningspoliklinikken-anemoneVeiledningspoliklinikken AnemoneVeiledningspoliklinikken «Anemone» er en egen poliklinikkt som tar seg av pasienter med fødselsangst og kvinner som har gjennomgått en fødsel med et dødt barn. Poliklinikken vil være stengt i ukene 25-33.02.06.2017 13:21:09
Diagnostisk sløyfehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/diagnostisk-sloyfeDiagnostisk sløyfeDiagnostisk sløyfe er vedtatt gjennomført. Diagnostisk sløyfe beskriver mulighet for en vurdering av aktuelle pasienter i Akuttsenteret ved SiV før innleggelse i kommunal øyeblikkelig hjelp døgnenhet. 01.06.2017 22:00:00
IHR er klargjort for SystemXhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ihr-er-klargjort-for-systemxIHR er klargjort for SystemXElektronisk henvising til bildediagnostikk og rekvirering av laboratorieprøver (IHR) er nå også klargjort for SystemX.01.06.2017 22:00:00
Diabetes: Mål HbA1c før vurdering av operasjonhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/diabetes-mal-hba1c-for-vurdering-av-operasjonDiabetes: Mål HbA1c før vurdering av operasjonPasienter med diabetes som henvises for vurdering av operasjon, skal som generell regel ha HbA1c under 8,5, på grunn av økt risiko for komplikasjoner ved høy HbA1c. 30.05.2017 22:00:00
Humant papillomavirus (HPV)https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/humant-papillomavirus-hpvHumant papillomavirus (HPV)Media har satt fokus på unge kvinner og cervixdysplasi. Det er viktig for fastleger å være oppdatert på retningslinjer for undersøkelser og oppfølging, og her er en oversikt over noen viktige momenter. 30.05.2017 22:00:00
Avvikling av papirsvarhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/avvikling-av-papirsvarAvvikling av papirsvarFra 15. juni 2017 avvikler laboratoriene, fysio- og ergoterapiavdelingen og radiologisk avdeling utsendelse av papirutskrifter for de som samtidig mottar elektroniske svar. De som kun mottar papirsvar i dag påvirkes ikke av denne endringen.30.05.2017 22:00:00
Kjernejournal i Vestfoldhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/kjernejournal-i-vestfoldKjernejournal i Vestfold1. mars fikk alle innbyggere i Vestfold tilgang til kjernejournal. Vi har gjort opp status etter to måneders bruk, og ser allerede at kjernejournal brukes regelmessig både av fastleger og på sykehus. 30.05.2017 22:00:00
Hvordan rekvirere medisinsk obduksjon ved dødsfall utenfor sykehushttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/hvordan-rekvirere-medisinsk-obduksjon-ved-dodsfall-utenfor-sykehusHvordan rekvirere medisinsk obduksjon ved dødsfall utenfor sykehus01.01.16 trådte ny obduksjonslov i kraft. En viktig endring i loven er at ved alle dødsfall skal lege som konstaterer døden vurdere om obduksjon er ønskelig, og dokumentere at vurderingen er gjort. Dette gjelder altså dødsfall både i og utenfor sykehus. 23.05.2017 22:00:00
Henvisninger til Regional koordinerende enhethttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/henvisninger-til-regional-koordinerende-enhetHenvisninger til Regional koordinerende enhetHenvisninger til Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst bør sendes elektronisk. Det har imidlertid vært en stor andel  feilsendte henvsininger. Derfor er det nå gjort endringer i Norsk Helsenett sitt adresseregister, for å tydel...21.05.2017 22:00:00
Kalprotektin og preanalytiske feilkilderhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/kalprotektin-og-preanalytiske-feilkilderKalprotektin og preanalytiske feilkilderSpesialrørene som skal benyttes til innsending av feces til kalprotektinmåling ved Sentrallaboratoriet må brukes på riktig måte. 28.02.2017 23:00:00
Lungerehabiliteringstilbud for KOLS-pasienterhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/lungerehabiliteringstilbud-for-kols-pasienterLungerehabiliteringstilbud for KOLS-pasienterSykehuset i Vestfold minner om at pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) grad III-IV tilbys lungerehabiliteringskurs. Grad II kan også henvises dersom det i tillegg er hyppige forverringer eller stor symptombelastning.28.02.2017 23:00:00
Den nye førerkortforskriften – utfordringer og muligheterhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/den-nye-forerkortforskriften-utfordringer-og-muligheterDen nye førerkortforskriften – utfordringer og muligheterFastlegen har fått en mye mer sentral rolle i å forvalte regelverket rundt helsekrav for førerkort. I mange sykdomstilfeller vil imidlertid fastlege være helt avhengig av opplysninger fra spesialisthelsetjenesten, og dette stiller krav til samhandling.28.02.2017 23:00:00
Ny rutine for distribusjon av Praksisnytthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-rutine-for-distribusjon-av-praksisnyttNy rutine for distribusjon av PraksisnyttPraksisnytt blir nå ikke lenger sendt ut personlig til alle fastleger i stedet får hvert legekontor et visst antall som blir adressert til legekontorene. 28.02.2017 23:00:00
Rhinovirushttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/rhinovirusRhinovirusRhinovirus gir oftest selvbegrensende forkjølelsessymptomer, men kan gi alvorligere sykdomsutvikling hos noen pasienter. 28.02.2017 23:00:00
Rituell omskjæring ved Sykehuset i Vestfoldhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/rituell-omskjering-ved-sykehuset-i-vestfoldRituell omskjæring ved Sykehuset i VestfoldOmskjæring er et kirurgisk inngrep som kan gjøres av medisinske, kulturelle eller religiøse grunner. Der formålet er religiøst begrunnet kalles inngrepet rituell omskjæring.28.02.2017 23:00:00
Nedleggelse av analysen aktivert protein C-resistens (APCR) fra 1. marshttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nedleggelse-av-analysen-aktivert-protein-c-resistens-apcr-fra-1-marsNedleggelse av analysen aktivert protein C-resistens (APCR) fra 1. marsAktivert protein C resistens kan bestilles som ledd i utredning for arvelig trombosetendens/etter gjennomgått trombose.28.02.2017 23:00:00
Kalprotektin i feceshttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/-kalprotektin-i-feces Kalprotektin i fecesFra og med 6. februar kan sentrallaboratoriet tilby analysen kalprotektin. 25.01.2017 23:00:00
Oppfølging av RhD negative gravidehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/oppfolging-av-rhd-negative-gravideOppfølging av RhD negative gravideFra september 2016 ble det innført nye nasjonale retningslinjer for oppfølging av svangerskap hos RhD negative kvinner. 25.01.2017 23:00:00
Sykehuset har fått nye nettsiderhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/sykehuset-har-fatt-nye-nettsiderSykehuset har fått nye nettsider1. november lanserte SiV og alle andre helseforetak i Helse Sør-Øst nye nettsider.25.01.2017 23:00:00
Nytt sepsisforløp – bruk av qSOFAhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nytt-sepsisforlop-bruk-av-qsofaNytt sepsisforløp – bruk av qSOFADet er viktig at allmennlegene spesifiserer sepsis som innleggende diagnose der det er relevant, slik at den ikke “seiler under” andre diagnoser. 23.01.2017 23:00:00
Lederskifte i PKOhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/lederskifte-i-pkoLederskifte i PKOCarl Morten Levy gikk ved årsskiftet av som leder for praksiskonsulenttjenesten (PKO) ved Sykehuset i Vestfold. Geir Dunseth er ny leder av PKO. 23.01.2017 23:00:00
Kjernejournal innføres i Vestfold https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/kjernejournal-innfores-i-vestfold-Kjernejournal innføres i Vestfold Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som viser utvalgte viktige helseopplysninger om den enkelte innbygger. Fra 1. mars vil alle innbyggerne i Norge ha opprettet en slik journal.23.01.2017 23:00:00
Kontakt praksiskonsulentenehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/kontakt-praksiskonsulenteneKontakt praksiskonsulentenePraksiskonsulentordningen (PKO) er en sentral aktør for å fremme samhandling mellom fastleger og sykehus. 23.01.2017 23:00:00
Autoantistoff-diagnostikk /revmaprøverhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/autoantistoff-diagnostikk-revmaproverAutoantistoff-diagnostikk /revmaprøverFra februar 2017 kommer Mikrobiologisk avdeling til å starte opp med en ny analysemetode for antinukleære antistoff, ANA . 23.01.2017 23:00:00
Medisinfritt behandlingstilbud https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/medisinfritt-behandlingstilbud-Medisinfritt behandlingstilbud Sykehuset i Vestfold har etablert et døgnbehandlingstilbud til pasienter som ønsker medisinfri behandling for pasienter med psykoselidelser og alvorlig stemningslidelser.23.01.2017 23:00:00
Ledig praksiskonsulentstillinghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ledig-praksiskonsulentstillingLedig praksiskonsulentstillingPraksiskonsulentordningen (PKO) ved Sykehuset i Vestfold har ledige deltidsstillinger (10-20 %) for snarlig tiltredelse.25.11.2016 09:23:52
Samhandling med fastleger - Nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/samhandling-med-fastleger-nordre-vestfold-dpsSamhandling med fastleger - Nordre Vestfold DPSNordre Vestfold Distriktspsykiatriske senter (DPS) har siste året hatt økt fokus på samhandling med fastleger.25.11.2016 09:20:58
Endring av dermatofyttdiagnostikkhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endring-av-dermatofyttdiagnostikkEndring av dermatofyttdiagnostikkFra 1. november 2016 vil metode for påvising av dermatofytter i negl, hud og hår endres fra dyrkning til molekylærgenetisk diagnostikk (PCR). 25.11.2016 09:15:22
Kontaktlege ved Sykehuset i Vestfoldhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/kontaktlege-ved-sykehuset-i-vestfoldKontaktlege ved Sykehuset i VestfoldVed lov 11. desember 2015 nr. 97 ble det gjort endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven, som innebærer introduksjonen av en ny ordning med kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.25.11.2016 09:11:03
TB- IGRA Quantiferontest - prøvetakinghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/tb-igra-quantiferontest-provetakingTB- IGRA Quantiferontest - prøvetakingTuberkulosescreening i blod er en immunologisk metode for å påvise latent eller aktiv tuberkulose. Testen kan tas som et supplement eller som en erstatning for Mantoux.25.11.2016 09:02:52
Status for interaktiv henvisning og rekvireringhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/status-for-interaktiv-henvisning-og-rekvireringStatus for interaktiv henvisning og rekvireringInteraktiv henvisning og rekvirering (IHR) er et elektronisk verktøy som gjør det enkelt for legekontorene å bestille både laboratorieprøver og bildediagnostiske undersøkelser fra sitt eget journalsystem25.11.2016 08:58:50
Transport av psykisk ustabile pasienter i akutt krisehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/transport-av-psykisk-ustabile-pasienter-i-akutt-kriseTransport av psykisk ustabile pasienter i akutt krise«Verdig vei videre» er et utviklingsprosjekt ved Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark med mål om å forbedre transporttilbudet for psykisk ustabile pasienter i akutt krise. 24.11.2016 23:00:00
Nye rutiner for svangerskapskontroller – innføring av foster RhD-typinghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nye-rutiner-for-svangerskapskontroller-innforing-av-foster-rhd-typingNye rutiner for svangerskapskontroller – innføring av foster RhD-typingEndringer i svangerskapsundersøkelser av RhD negative gravide. Det innføres foster RhD-typing i blodprøve av kvinnen i svangerskapsuke 24.08.09.2016 22:00:00
Ny analyse ved Sentrallaboratoriet - TRAShttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-analyse-ved-sentrallaboratoriet-trasNy analyse ved Sentrallaboratoriet - TRASFra mandag 2. mai kan sentrallaboratoriet tilby analysen TRAS, som står for TSH-reseptorstimulerende autoantistoffer.12.05.2016 22:00:00
Akutt psykisk helsehjelp – ett telefonnummer, 33 37 50 77https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/akutt-psykisk-helsehjelp-ett-telefonnummer-33-37-50-77Akutt psykisk helsehjelp – ett telefonnummer, 33 37 50 77Det er innført ett telefonnummer for henvendelser til klinikk psykisk helse og rusbehandling vedrørende akutt psykisk helsehjelp for voksne.03.04.2016 22:00:00
Retningslinjer ved radiologiske undersøkelser med kontrasthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/retningslinjer-ved-radiologiske-undersokelser-med-kontrastRetningslinjer ved radiologiske undersøkelser med kontrastBruk av kontrastmidler bedrer den diagnostiske kvaliteten ved en rekke undersøkelser med bruk av CT og MR.03.04.2016 22:00:00
Malignt melanom – vaktpostlymfeknutehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/malignt-melanom-vaktpostlymfeknuteMalignt melanom – vaktpostlymfeknuteVed histologisk påvist eller begrunnet mistanke om føflekkreft, henviser fastlegen, eller annen henvisende instans, til utredning ved kirurgisk eller plastikkirurgisk avdeling.03.04.2016 22:00:00
Karkirurgi og angiografi/intervensjonslaboratoriumhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/karkirurgi-og-angiografiintervensjonslaboratoriumKarkirurgi og angiografi/intervensjonslaboratoriumVed ønske om utredning av mulig karkirurgisk problemstilling ønsker karseksjon kirurgi at henvisning blir sendt til karkirurgisk poliklinikk, ikke angiografisk undersøkelse på intervensjonsradiologisk.03.04.2016 22:00:00

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.