Praksisnytt

Her finner du alle nyhetene fra Praksisnytt, fra og med 2015 og frem til i dag.

Meld deg på elektronisk utsending av Praksisnytt (nyhetsbrev)

​Her finner du arkiv over tidligere PDF-utgaver av Praksisnytt - Praksisnytt blir nå sendt ut som enkeltsaker

Dialogmelding - patologisk avdeling og sentrallaboratoriethttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/dialogmelding-patologisk-avdeling-og-sentrallaboratorietDialogmelding - patologisk avdeling og sentrallaboratorietDet er fra og med 20.09.21 åpnet for dialogmeldinger til og fra patologisk avdeling og sentrallaboratoriet ved Sykehuset i Vestfold.  07.10.2021 13:28:42
Sykehustjeneste for ALIS ved SiVhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/sykehustjeneste-for-alis-ved-sivSykehustjeneste for ALIS ved SiVSykehuset i Vestfold og kommunene i Vestfold har inngått en samarbeidsavtale for å sikre at LIS i allmennmedisin får nødvendig praktisk tjeneste i spesialisthelsetjenesten. Samarbeidsavtalen praktiseres og følges opp slik det fremgår av saken nedenfor.  07.10.2021 13:21:32
Regionale senfølgeklinikker etter covid-19 sykdomhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/regionale-senfolgeklinikker-etter-covid-19-sykdomRegionale senfølgeklinikker etter covid-19 sykdomPå oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF har Sykehuset i Vestfold HF og Sunnaas sykehus HF opprettet regionale senfølgeklinikker etter covid-19. Klinikkenes oppdrag er utredning og diagnostisering av pasienter som har langvarige, komplekse og samme...07.10.2021 12:11:37
Oversikt over medikamentell behandling av immunmedierte lidelser der vi anbefaler 3.dose med vaksine mot covid-19https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/oversikt-over-medikamentell-behandling-av-immunmedierte-lidelser-der-vi-anbefaler-3dose-med-vaksine-mot-covid-19Oversikt over medikamentell behandling av immunmedierte lidelser der vi anbefaler 3.dose med vaksine mot covid-19Fagspesialister fra revmatologi, gastromedisin, hudsykdommer, nevrologi og infeksjonsmedisin anbefaler at pasienter med immunmedierte lidelser som behandles med ett eller flere av medikamentene listet nedenfor tilbys tredje dose med vaksine...22.09.2021 08:24:25
Riktigere bruk av menopausal hormonterapi - et ekte KUPPhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/riktigere-bruk-av-menopausal-hormonterapi-et-ekte-kuppRiktigere bruk av menopausal hormonterapi - et ekte KUPP«KUPP – kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter – er kampanjer basert på den internasjonalt anerkjente metoden «Academic detailing».  22.09.2021 08:03:15
24. september er den internasjonale FH-dagenhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/24-september-er-den-internasjonale-fh-dagen24. september er den internasjonale FH-dagenFamiliær hyperkolesterolemi (FH) er en arvelig tilstand som gir høyt LDL-kolesterol fra første leveår, og det er estimert at 1 av 200-300 personer i Norge har FH. 22.09.2021 07:47:52
Fastlegen og «pakkeforløp kreft» i 2021https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/fastlegen-og-pakkeforlop-kreft-i-2021Fastlegen og «pakkeforløp kreft» i 2021For 6 år siden ble «pakkeforløp for kreft» innført som nasjonale standardiserte pasientforløp. Hensikten var å sikre «raskt utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid».  21.09.2021 07:05:44
#Sjekkdeg-kampanjen ved SiVhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/sjekkdeg-kampanjen-ved-siv#Sjekkdeg-kampanjen ved SiVSykehuset i Vestfold markerer kampanjen #Sjekkdeg, onsdag 15.09.21 kl. 16-19 ved gynekologisk poliklinikk. Det er da åpent for at kvinner kan teste seg for HPV-virus/cytologi. Det fokuseres på kvinner som ikke har tatt cytologi > 5 år. Vi h...30.08.2021 09:03:11
Samhandlingsmøte – for deg som fastlegehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/samhandlingsmote-for-deg-som-fastlegeSamhandlingsmøte – for deg som fastlegePKO arrangerer hvert halvår «samhandlingsmøte» på sykehuset. Når vi planlegger møtene har vi noen klare målsetninger: 27.08.2021 11:29:50
Avtaler mellom Helse Sør-Øst og private leverandørerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/avtaler-mellom-helse-sor-ost-og-private-leverandorerAvtaler mellom Helse Sør-Øst og private leverandørerHelse Sør-Øst RHF har avtaler med private leverandører med vurderingskompetanse innen somatisk spesialisthelsetjenester. Det vil si at fastlegene kan henvise direkte til følgende spesialistsentre:  18.08.2021 14:06:52
Tilbud om konsultasjon hos sykepleier etter utskrivelse for pasienter med kolshttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/tilbud-om-konsultasjon-hos-sykepleier-etter-utskrivelse-for-pasienter-med-kolsTilbud om konsultasjon hos sykepleier etter utskrivelse for pasienter med kolsSykehuset i Vestfold tester ut et nytt tilbud til pasienter med kols som har vært innlagt ved lungeseksjonen. Siden februar har 30 pasienter vært til konsultasjon hos sykepleier ved lungepoliklinikken, innen fire uker etter utskrivelse.  18.08.2021 13:27:22
Endrer rutine for rhesusprofylakse hos gravide i svangerskapsuke 28https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endrer-rutine-for-rhesusprofylakse-hos-gravide-i-svangerskapsuke-28Endrer rutine for rhesusprofylakse hos gravide i svangerskapsuke 28Helsedirektoratet har bestemt endret rutine for rhesusprofylakse hos gravide i svangerskapsuke 28 18.08.2021 12:15:56
Testing for antistoffer mot SARS-CoV-2 (koronavirus) og betydning for vaksinasjonhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/testing-for-antistoffer-mot-sars-cov-2-koronavirus-og-betydning-for-vaksinasjonTesting for antistoffer mot SARS-CoV-2 (koronavirus) og betydning for vaksinasjonMikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold tilbyr analyse for antistoffer mot SARS-CoV-2. Vår analyse påviser antistoffer rettet mot virusets nukleoprotein, som dannes etter gjennomgått infeksjon. Bruksområdet for analysen er derfor s...14.07.2021 05:52:57
Tilbud om drop-in-undersøkelser i Larvik er åpnet igjenhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/tilbud-om-drop-in-undersokelser-ved-larvik-er-apnet-igjenTilbud om drop-in-undersøkelser i Larvik er åpnet igjenDrop-in for konvensjonell røntgen ved SiV-Larvik er åpnet igjen etter stengningen i forbindelse med maskinoppdatering. 12.07.2021 10:53:59
Helsefellesskap – relevant for fastlegen?https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/helsefellesskap-relevant-for-fastlegenHelsefellesskap – relevant for fastlegen?Regjeringen og KS inngikk høsten 2019 en avtale om å etablere 19 helsefellesskap som skal få sykehusene og kommunene til å samarbeide bedre om pasientene. Hvert helsefellesskap inkluderer et helseforetak med tilhørende kommuner. Hos oss i V...22.06.2021 14:49:48
Regionalt senter for kjønnsinkongruens (RSKI) - første senteret av sitt slag i Norgehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/regionalt-senter-for-kjonnsinkongruens-rski-forste-senteret-av-sitt-slag-i-norgeRegionalt senter for kjønnsinkongruens (RSKI) - første senteret av sitt slag i NorgeRegionalt senter for kjønnsinkongruens tilbyr veiledning og undervisning til behandlere i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  16.06.2021 09:41:16
Nye tjenester via helsenorge.no - innkallingsbrev og henvisningsstatushttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nye-tjenester-via-helsenorgeno-innkallingsbrev-og-henvisningsstatusNye tjenester via helsenorge.no - innkallingsbrev og henvisningsstatusFra 16. juni aktiveres en «svarknapp» i de digitale innkallingsbrevene fra helsenorge.no slik at pasientene kan sende beskjed direkte til avdelingen hvis de trenger et nytt tidspunkt for timen, eller ønsker å avbestille timen. 07.06.2021 14:49:56
Nye retningslinjer for oppfølging etter kurativ behandling for colorectalcancer fra 1. junihttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nye-retningslinjer-for-oppfolging-etter-kurativ-behandling-for-colorectalcancer-fra-1-juniNye retningslinjer for oppfølging etter kurativ behandling for colorectalcancer fra 1. juniColorectalcancer er den nest hyppigste kreftdiagnosen i Norge. Overlevelsen totalt er ca. 70%, og hos de med lokalisert sykdom er 5-års overlevelsen over 95%.  31.05.2021 14:30:59
Ikke glem lungekreft!https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ikke-glem-lungekreftIkke glem lungekreft!Vestfold har hatt Norges laveste median overlevelse for pasienter med lungekreft 3 år på rad. Det håper vi å kunne gjøre noe med.  31.05.2021 13:55:29
Endring i Helse Sør Øst avtale med private røntgeninstitutthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endring-i-helse-sor-ost-avtale-med-private-rontgeninstituttEndring i Helse Sør Øst avtale med private røntgeninstituttelse Sør Øst terminerer avtalen med Aleris Røntgen i Porsgrunn (tidligere Curato) med virkning fra 31.mai 2021.  Alle henvisninger sendt til Aleris Porsgrunn etter denne dato vil behandles som henvisning til helprivat røntgeninstitutt og pa...31.05.2021 06:17:51
Viktig informasjon om bruk av trombinrør til glukosebelastninghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/viktig-informasjon-om-bruk-av-trombinror-til-glukosebelastningViktig informasjon om bruk av trombinrør til glukosebelastningNå benyttes trombinrør ved prøvetaking i forbindelse med glukosebelastning i primærhelsetjenesten som sendes til Sentrallaboratoriet.  05.05.2021 18:51:36
Henvisningen – hva er godt nok?https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/henvisningen-hva-er-godt-nokHenvisningen – hva er godt nok?Henvisningen er vel den viktigste måten vi fastleger kommuniserer med sykehuset på.  05.05.2021 17:05:36
Hepatitt C – lett å glemme?https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/hepatitt-c-lett-a-glemmeHepatitt C – lett å glemme?Fastleger kan få en forespørsel fra avdeling rus og avhengighet (ARA) om hepatitt-C status på pasienter som er henvist dit. 06.04.2021 13:38:26
Endring ved borreliaserologihttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endring-ved-borreliaserologiEndring ved borreliaserologiI forkant av årets flåttsesong vil SiV gjøre følgende endringer i analysering og besvarelse av borreliaserologi:06.04.2021 12:03:39
Anbefalinger om samarbeid: Hvem gjør hva?https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/anbefalinger-om-samarbeid-hvem-gjor-hvaAnbefalinger om samarbeid: Hvem gjør hva?Regelmessig får vi henvendelser fra fastleger om epikriser som formidler urimelige forventninger om oppgaver fastlege skal ta ansvar for. PKO hadde dette som tema på samhandlingsmøtet våren 2018.26.03.2021 09:20:00
Gastrokirurgi: Vanlige henvisningsårsakerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/gastrokirurgi-vanlige-henvisningsarsakerGastrokirurgi: Vanlige henvisningsårsakerHer er tre gastrokirurgiske prolemstillinger som er vanlige henvisningsårsaker innenfor gastrokirurgi som mange pasienter må vente lang tid før de får time til konsultasjon. 25.03.2021 08:09:14
Ledig 20 % stilling som praksiskonsulent (PKO)https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ledig-20-stilling-som-praksiskonsulent-pkoLedig 20 % stilling som praksiskonsulent (PKO)Vil du være med på å utvikle samarbeidet mellom sykehuset og fastleger? Da anbefales du å vurdere denne stillingen som praksiskonsulent. En slik oppgave utvikler ikke bare samarbeidet for oss alle, men har også stor positiv innflytelse på d...19.03.2021 11:50:39
Vanlige henvisningsårsaker innen gastrokirurgihttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/vanlige-henvisningsarsaker-innen-gastrokirurgiVanlige henvisningsårsaker innen gastrokirurgiHer er en presentasjon av tre gastrokirurgiske prolemstillinger som er vanlige henvisningsårsaker innenfor fagfeltene gastrokirurgi som mange pasienter må vente lang tid før de får time til konsultasjon. 09.03.2021 15:34:45
Legekontor kan nå måle glukose for å diagnostisere diabetes – bruk trombinrør ved forsendelse til samarbeidende laboratoriumhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/legekontor-kan-na-male-glukose-for-a-diagnostisere-diabetes-bruk-trombinror-ved-forsendelse-til-samarbeidende-laboratoriumLegekontor kan nå måle glukose for å diagnostisere diabetes – bruk trombinrør ved forsendelse til samarbeidende laboratoriumFor å kunne diagnostisere diabetes ved bruk av blodsukkerapparater på legekontor (såkalte pasientnære analyseinstrumenter (PNA)) bør det benyttes et av de anbefalte blodsukkerinstrumentene og god analysekvalitet bør dokumenteres.  08.03.2021 23:00:00
Redusert kapasitet i pasientreiser på grunn av krav til økt smittevernhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/redusert-kapasitet-i-pasientreiser-pa-grunn-av-krav-til-okt-smittevernRedusert kapasitet i pasientreiser på grunn av krav til økt smittevern12. februar kom det en anbefaling fra FHI om at de ikke anbefaler at pasient/bruker sitter sammen med andre enn ledsager eller husstandsmedlemmer. Dette gjør at transportkapasiteten blir satt under press og at det er nødvendig med tiltak fo...01.03.2021 12:16:17
Ny og forbedret analyseliste for laboratoriene ved SiVhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-og-forbedret-analyseliste-for-laboratoriene-pa-sivNy og forbedret analyseliste for laboratoriene ved SiVEtter at analyselisten har vært utilgjengelig siden august 2020 grunnet et dataangrep, har laboratoriene nå etablert en ny og forbedret analyseliste. 25.02.2021 10:00:58
Måling av bentetthet (DXA) etter bruddhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/maling-av-bentetthet-dxa-etter-bruddMåling av bentetthet (DXA) etter bruddFor å oppdage flere osteoporosepasienter innfører SiV at alle pasienter over 50 år med lavenergibrudd henvises direkte fra ortoped til DXA-måling ved osteoporosepoliklinikken. 25.02.2021 09:43:28
Vanlige kirurgiske tilstander innen urologihttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/vanlige-kirurgiske-tilstander-innen-urologiVanlige kirurgiske tilstander innen urologiVi har laget en oversikt over noen av de vanligste henvisningsårsakene innenfor fagfeltene urologi og gastrokirurgi der mange pasienter må vente lang tid før de får time til konsultasjon. Denne gang presenterer vi tre nye problemstillinger innen urologi.25.02.2021 08:01:50
Starter screening for britiske og sørafrikanske koronavirusvarianterhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/starter-screening-for-britiske-og-sorafrikanske-koronavirusvarianterStarter screening for britiske og sørafrikanske koronavirusvarianterI forbindelse med økt forekomst av koronavirusvarianter som er under særskilt overvåkning, er det et ønske om at laboratoriene raskere kan påvise disse variantene. Mikrobiologisk avdeling starter derfor mandag 15. februar med en screeningme...11.02.2021 08:39:10
Nå fungerer alle lenker til kvalitetssystemet på siv.no igjenhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/na-fungerer-alle-lenker-til-kvalitetssystemet-pa-sivno-igjenNå fungerer alle lenker til kvalitetssystemet på siv.no igjenNå fungerer alle lenker inn til SiVs kvalitetssystem som ligger på siv.no igjen.11.02.2021 06:47:36
Nyttig pasientinformasjon om hofte- og kneprotesehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nyttig-pasientinformasjon-hofte-og-kneproteseNyttig pasientinformasjon om hofte- og kneproteseOrtopedisk seksjon har utarbeidet informasjon til pasienter som skal operere hofte- og kneprotese ved SiV. 10.02.2021 21:51:02
Henvisning til ortopedisk seksjonhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/henvisning-til-ortopedisk-seksjonHenvisning til ortopedisk seksjonHenvisningen skal inneholde tidligere relevante sykdommer, grundig anamnese, undersøkelser både fysiske og radiologiske, medikamenter og en vurdering.10.02.2021 21:34:49
Vanlige kirurgiske tilstander - skal jeg henvise eller ikke henvise?https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/vanlige-kirurgiske-tilstander-skal-jeg-henvise-eller-ikke-henviseVanlige kirurgiske tilstander - skal jeg henvise eller ikke henvise?Vi har laget en oversikt over noen av de vanligste henvisningsårsakene innenfor fagfeltene urologi og gastrokirurgi der mange pasienter må vente lang tid før de får time til konsultasjon.10.02.2021 21:09:07
Viktige endringer ved svarrapportering av antibiotikafølsomhethttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/viktige-endringer-ved-svarrapportering-av-antibiotikafolsomhetViktige endringer ved svarrapportering av antibiotikafølsomhetFra 04.02 vil mikrobiologisk avdeling endre svarrapporteringen for enkelte kombinasjoner av antibiotika og bakterier. I 2019 ble definisjonene for klassifisering av bakteriers følsomhet for antibiotika endret til: 10.02.2021 20:29:24
Elektroniske koronasvar fra laboratoriene ved Oslo universitetssykehushttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/elektroniske-koronasvar-fra-laboratoriene-ved-oslo-universitetssykehusElektroniske koronasvar fra laboratoriene ved Oslo universitetssykehusMange mottar laboratoriesvar og koronasvar på papir fra laboratoriene ved Oslo universitetssykehus. Dette medfører både forsinkelse og er upraktisk for oss på allmenlegekontorene samt laboratoriene i Oslo.  15.01.2021 10:26:42
Koronavaksinering av pasienter med hematologisk eller onkologisk krefthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/koronavaksinering-av-pasienter-med-hematologisk-eller-onkologisk-kreftKoronavaksinering av pasienter med hematologisk eller onkologisk kreftKreftpasienter skal i utgangspunktet vaksineres når anledningen er der, uavhengig hvor i behandlings-syklusen pasienten er. Dette gjelder både influensa- og koronavaksinene.15.01.2021 10:02:02
Sykehusets journalsystem (DIPS) vedlikeholdes søndag 17. januar 2021https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/sykehusets-journalsystem-dips-vedlikeholdes-sondag-17-januar-2021Sykehusets journalsystem (DIPS) vedlikeholdes søndag 17. januar 2021Dette betyr at all meldingsflyt stanses i tidsperioden 09.00 – 23.00. SiV vil i den tiden ikke kunne sende ut epikriser eller dialogmeldinger, og ikke kunne ta imot henvisninger eller dialogmeldinger. Det omfatter også rekvirering av prøver/røntgen. 15.01.2021 09:42:05
Covid-19 – hvem gjør hva?https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/covid-19-hvem-gjor-hvaCovid-19 – hvem gjør hva?PKO sitt digitale samhandlingsmøte 04.11.20 hadde fokus på oppgavefordeling og fastlegens rolle ved positiv test for Covid. Her er en kort oppsummering av de viktigste punktene som kom frem i gjennomgangen med fastleger, kommuneoverleger og...03.12.2020 14:03:54
Stabilitetsproblemer med reagensene til Borrelia IgM-analysehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/stabilitetsproblemer-med-reagensene-til-borrelia-igm-analyseStabilitetsproblemer med reagensene til Borrelia IgM-analyseFra 22. oktober har det oppstått stabilitetsproblemer med reagensene til vår Borrelia IgM-analyse, og analysen er enda ikke tilbake i rutinemessig drift.  Vi har tilstrekkelig restlager av de gamle reagensene til å analysere et begrenset an...09.11.2020 08:08:31
Hospitering for fastleger høsten 2020https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/hospitering-for-fastleger-hosten-2020Hospitering for fastleger høsten 2020Praksiskonsulentene ønsker å inspirere til hospitering! Vi setter opp hospiteringsbolk på våren og en bolk på høsten- på kirurgiske seksjoner, med gitte datoer på fastsatte seksjoner. 30.10.2020 09:54:05
Dialogmeldinger og forsinkede undersøkelserhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/dialogmeldinger-og-forsinkede-undersokelserDialogmeldinger og forsinkede undersøkelserVed SiV har mange avdelinger problemer med «etterslep» på planlagte kontroller, inkludert hjerteseksjon. De mottar mange dialogmeldinger med purring på forsinkede undersøkelser, og bruker mye tid på å besvare disse.30.10.2020 09:05:18
Borrelia IgM analysen midlertidig ute av drifthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/borrelia-igm-analysen-midlertidig-ute-av-driftBorrelia IgM analysen midlertidig ute av driftGrunnet tekniske problemer er Borrelia IgM analysen midlertidig ute av drift. 22.10.2020 12:20:34
Kols-mappe til pasienter med kols https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/kols-mappe-til-pasienter-med-kolsKols-mappe til pasienter med kols Sykehuset i Vestfold samarbeider med kommunehelsetjenesten om «Pasientforløpet for kols». Et av tiltakene i pasientforløpet er tilbud om kols-mappe til pasienter med kols.  16.10.2020 08:34:43
Poliklinisk rehabiliteringstilbud for Covid-19-pasienterhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/poliklinisk-rehabiliteringstilbud-for-covid-19-pasienterPoliklinisk rehabiliteringstilbud for Covid-19-pasienterFysikalsk medisinsk avdeling ved Kysthospitalet har etablert et poliklinisk rehabiliteringstilbud for pasienter med symptomer etter Covid-19-infeksjon.02.10.2020 13:30:34
Pakkeforløp gravide og rus – husk å henvis hvis aktuelthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/pakkeforlop-gravide-og-rus-husk-a-henvis-hvis-aktueltPakkeforløp gravide og rus – husk å henvis hvis aktueltSiden oppstarten i april her i Vestfold er relativt få pasienter henvist til pakkeforløp gravide og rus. Alle de gravide som hittil er henvist er fra sørfylket. 02.10.2020 12:39:51

Fant du det du lette etter?