Helsenorge

Praksisnytt

Her finner du alle nyhetene fra Praksisnytt, fra og med 2015 og frem til i dag.

Meld deg på elektronisk utsending av Praksisnytt (nyhetsbrev)

​Her finner du arkiv over tidligere PDF-utgaver av Praksisnytt - Praksisnytt blir nå sendt ut som enkeltsaker

Ny analyse fra 6. januar 2022: cystatin Chttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-analyse-fra-6-januar-2022-cystatin-cNy analyse fra 6. januar 2022: cystatin CCystatin C som supplement til kreatinin for vurdering av nyrefunksjon 13.01.2022 15:13:34
Rehabilitering med fokus på mobilitet, inkludert vurdering av transportbehov og helsekrav for førerkorthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/rehabilitering-med-fokus-pa-mobilitet-inkludert-vurdering-av-transportbehov-og-helsekrav-for-forerkortRehabilitering med fokus på mobilitet, inkludert vurdering av transportbehov og helsekrav for førerkortNevrologisk rehabiliteringsseksjon ved Kysthospitalet har revidert tilbudet for rehabilitering med fokus på mobilitet, inkludert vurdering av transportbehov og helsekrav for førerkort. Dette tilbudet erstatter annen førerkortvurdering. 07.01.2022 14:45:13
Samarbeid staves med to bokstaver: vihttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/samarbeid-staves-med-to-bokstaver-viSamarbeid staves med to bokstaver: viNår vi runder et nytt år, gjør vi det gjerne med forventninger og ønsker. Det gjør vi i år i midt i utfordringer som truer målet om en helhetlig og robust helsetjeneste. Slitasje etter en langvarig pandemi kombineres med at flere yrkesgrupp...23.12.2021 08:06:02
Viktig informasjon angående pasientreiser og transportkapasitet!https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/viktig-informasjon-angaende-pasientreiser-og-transportkapasitetViktig informasjon angående pasientreiser og transportkapasitet!Det er for tiden restriksjoner i transportkapasiteten til Pasientreiser på grunn av smittevern og nødvendig avstand mellom pasientene under transport, noe som fører til en kraftig reduksjon i antall tilgjengelige plasser på Helseekspress og i taxi.  17.12.2021 14:36:11
Den gode henvisning – med diagnoseutfordringerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/den-gode-henvisning-med-diagnoseutfordringerDen gode henvisning – med diagnoseutfordringerSykehuset mottar 5000-6000 henvisninger hver måned. Disse mottas av sykehusets dokumentseksjon, som videresender dem til aktuell avdeling.  15.12.2021 20:15:36
Tilbud om tidlig ultralyd for kvinner som er 35 år eller eldrehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/tilbud-om-tidlig-ultralyd-for-kvinner-som-er-35-ar-eller-eldreTilbud om tidlig ultralyd for kvinner som er 35 år eller eldreFom 01.01.2022 kan kvinner som er 35 år eller eldre ved termin henvises til tidlig ultralyd (uke 11+0 – 13+6) og NIPT ved Sykehuset i Vestfold. I løpet av 2022 vil alle gravide få tilbud om tidlig ultralyd, men det tilbudet er ikke klart enda. 13.12.2021 12:50:18
Tanita Kulow er ny PKO-legehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/tanita-kulow-er-ny-pko-legeTanita Kulow er ny PKO-legeTanita Kulow ble ansatt som ny PKO-lege på SiV  i august 2021. Hun hovedsakelig tilknyttet medisinsk klinikk. 13.12.2021 11:48:04
«Det er fastlegen det…»https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/det-er-fastlegen-det«Det er fastlegen det…»Mange av oss over 40 år husker reklamefilmene på 90-tallet, hvor «Shell-dama» i Marianne Krogness' skikkelse spilte på frasen «Det er Shell det». Gang på gang fikk vi høre at «ekstraservice, det er Shell det.» «Shell-dama» ble kåret til bes...26.11.2021 09:19:13
Tiltakskort fastleger – virussesong:https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/tiltakskort-fastleger-virussesongTiltakskort fastleger – virussesong:Det er stort volum av barn med luftveisinfeksjoner nå, både på legekontorene, legevakter og på sykehuset. Som en hjelp i tidvis vanskelige vurderinger av disse barna, har AHUS på oppfordring fra kommuneleger laget tiltakskort som en veilede...11.11.2021 15:01:31
Analysen SARS-COV-2 lagt inn i «luftveispakke virus»https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/analysen-sars-cov-2-lagt-inn-i-luftveispakke-virusAnalysen SARS-COV-2 lagt inn i «luftveispakke virus»Mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold har god kapasitet for analyse av luftveisprøver. I starten av pandemien var kapasiteten redusert, men nå er situasjonen tilbake til det normale og kan rekvireres som tidligere. Selve analysep...09.11.2021 11:52:52
Referat fra samhandlingsmøtet 27.10.2021, del 2https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/referat-fra-samhandlingsmotet-27102021-del-2Referat fra samhandlingsmøtet 27.10.2021, del 2Om DIPS interactor, pakkeforløp kreft, og RhD immunisering. 09.11.2021 10:41:02
Profylakse mot RhD immunisering hos gravide i uke 28https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/profylakse-mot-rhd-immunisering-hos-gravide-i-uke-28Profylakse mot RhD immunisering hos gravide i uke 28Fra 01.11.2021 administrerer kommunehelsetjenesten, herunder fastleger/jordmødre og eventuelt annet personell som er delegert oppgaven, profylakse mot RhD immunisering i svangerskap.  02.11.2021 13:40:09
Samarbeid – med felles fokus på pasienten?https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/samarbeid-med-felles-fokus-pa-pasientenSamarbeid – med felles fokus på pasienten?Jeg skriver dette dagen etter av vi i PKO arrangerte samhandlingsmøtet på sykehuset. Det var veldig inspirerende med stort fremmøte i salen, og i tillegg nesten 40 som fulgte møtet via Skype. Hovedfokus for møtene er samhandling. Nye rutine...02.11.2021 13:23:03
Nytt akuttsenter – viktig informasjon for primærhelsetjenestenhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nytt-akuttsenter-viktig-informasjonNytt akuttsenter – viktig informasjon for primærhelsetjenestenNytt akuttsenteret åpner 03.11.2021, klokken 09.00. Pasienter skal da henvises til ny inngang i J-bygget. Adkomst er skiltet. Merk at pasienter som skal til øyeblikkelig-hjelp undersøkelser i radiologi nå også skal til det nye akuttsenteret.  01.11.2021 09:34:54
Dialogmelding - patologisk avdeling og sentrallaboratoriethttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/dialogmelding-patologisk-avdeling-og-sentrallaboratorietDialogmelding - patologisk avdeling og sentrallaboratorietDet er fra og med 20.09.21 åpnet for dialogmeldinger til og fra patologisk avdeling og sentrallaboratoriet ved Sykehuset i Vestfold.  07.10.2021 13:28:42
Sykehustjeneste for ALIS ved SiVhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/sykehustjeneste-for-alis-ved-sivSykehustjeneste for ALIS ved SiVSykehuset i Vestfold og kommunene i Vestfold har inngått en samarbeidsavtale for å sikre at LIS i allmennmedisin får nødvendig praktisk tjeneste i spesialisthelsetjenesten. Samarbeidsavtalen praktiseres og følges opp slik det fremgår av saken nedenfor.  07.10.2021 13:21:32
Regionale senfølgeklinikker etter covid-19 sykdomhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/regionale-senfolgeklinikker-etter-covid-19-sykdomRegionale senfølgeklinikker etter covid-19 sykdomPå oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF har Sykehuset i Vestfold HF og Sunnaas sykehus HF opprettet regionale senfølgeklinikker etter covid-19. Klinikkenes oppdrag er utredning og diagnostisering av pasienter som har langvarige, komplekse og samme...07.10.2021 12:11:37
Oversikt over medikamentell behandling av immunmedierte lidelser der vi anbefaler 3.dose med vaksine mot covid-19https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/oversikt-over-medikamentell-behandling-av-immunmedierte-lidelser-der-vi-anbefaler-3dose-med-vaksine-mot-covid-19Oversikt over medikamentell behandling av immunmedierte lidelser der vi anbefaler 3.dose med vaksine mot covid-19Fagspesialister fra revmatologi, gastromedisin, hudsykdommer, nevrologi og infeksjonsmedisin anbefaler at pasienter med immunmedierte lidelser som behandles med ett eller flere av medikamentene listet nedenfor tilbys tredje dose med vaksine...22.09.2021 08:24:25
Riktigere bruk av menopausal hormonterapi - et ekte KUPPhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/riktigere-bruk-av-menopausal-hormonterapi-et-ekte-kuppRiktigere bruk av menopausal hormonterapi - et ekte KUPP«KUPP – kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter – er kampanjer basert på den internasjonalt anerkjente metoden «Academic detailing».  22.09.2021 08:03:15
24. september er den internasjonale FH-dagenhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/24-september-er-den-internasjonale-fh-dagen24. september er den internasjonale FH-dagenFamiliær hyperkolesterolemi (FH) er en arvelig tilstand som gir høyt LDL-kolesterol fra første leveår, og det er estimert at 1 av 200-300 personer i Norge har FH. 22.09.2021 07:47:52
Fastlegen og «pakkeforløp kreft» i 2021https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/fastlegen-og-pakkeforlop-kreft-i-2021Fastlegen og «pakkeforløp kreft» i 2021For 6 år siden ble «pakkeforløp for kreft» innført som nasjonale standardiserte pasientforløp. Hensikten var å sikre «raskt utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid».  21.09.2021 07:05:44
#Sjekkdeg-kampanjen ved SiVhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/sjekkdeg-kampanjen-ved-siv#Sjekkdeg-kampanjen ved SiVSykehuset i Vestfold markerer kampanjen #Sjekkdeg, onsdag 15.09.21 kl. 16-19 ved gynekologisk poliklinikk. Det er da åpent for at kvinner kan teste seg for HPV-virus/cytologi. Det fokuseres på kvinner som ikke har tatt cytologi > 5 år. Vi h...30.08.2021 09:03:11
Samhandlingsmøte – for deg som fastlegehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/samhandlingsmote-for-deg-som-fastlegeSamhandlingsmøte – for deg som fastlegePKO arrangerer hvert halvår «samhandlingsmøte» på sykehuset. Når vi planlegger møtene har vi noen klare målsetninger: 27.08.2021 11:29:50
Avtaler mellom Helse Sør-Øst og private leverandørerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/avtaler-mellom-helse-sor-ost-og-private-leverandorerAvtaler mellom Helse Sør-Øst og private leverandørerHelse Sør-Øst RHF har avtaler med private leverandører med vurderingskompetanse innen somatisk spesialisthelsetjenester. Det vil si at fastlegene kan henvise direkte til følgende spesialistsentre:  18.08.2021 14:06:52
Tilbud om konsultasjon hos sykepleier etter utskrivelse for pasienter med kolshttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/tilbud-om-konsultasjon-hos-sykepleier-etter-utskrivelse-for-pasienter-med-kolsTilbud om konsultasjon hos sykepleier etter utskrivelse for pasienter med kolsSykehuset i Vestfold tester ut et nytt tilbud til pasienter med kols som har vært innlagt ved lungeseksjonen. Siden februar har 30 pasienter vært til konsultasjon hos sykepleier ved lungepoliklinikken, innen fire uker etter utskrivelse.  18.08.2021 13:27:22
Endrer rutine for rhesusprofylakse hos gravide i svangerskapsuke 28https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endrer-rutine-for-rhesusprofylakse-hos-gravide-i-svangerskapsuke-28Endrer rutine for rhesusprofylakse hos gravide i svangerskapsuke 28Helsedirektoratet har bestemt endret rutine for rhesusprofylakse hos gravide i svangerskapsuke 28 18.08.2021 12:15:56
Testing for antistoffer mot SARS-CoV-2 (koronavirus) og betydning for vaksinasjonhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/testing-for-antistoffer-mot-sars-cov-2-koronavirus-og-betydning-for-vaksinasjonTesting for antistoffer mot SARS-CoV-2 (koronavirus) og betydning for vaksinasjonMikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold tilbyr analyse for antistoffer mot SARS-CoV-2. Vår analyse påviser antistoffer rettet mot virusets nukleoprotein, som dannes etter gjennomgått infeksjon. Bruksområdet for analysen er derfor s...14.07.2021 05:52:57
Tilbud om drop-in-undersøkelser i Larvik er åpnet igjenhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/tilbud-om-drop-in-undersokelser-ved-larvik-er-apnet-igjenTilbud om drop-in-undersøkelser i Larvik er åpnet igjenDrop-in for konvensjonell røntgen ved SiV-Larvik er åpnet igjen etter stengningen i forbindelse med maskinoppdatering. 12.07.2021 10:53:59
Helsefellesskap – relevant for fastlegen?https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/helsefellesskap-relevant-for-fastlegenHelsefellesskap – relevant for fastlegen?Regjeringen og KS inngikk høsten 2019 en avtale om å etablere 19 helsefellesskap som skal få sykehusene og kommunene til å samarbeide bedre om pasientene. Hvert helsefellesskap inkluderer et helseforetak med tilhørende kommuner. Hos oss i V...22.06.2021 14:49:48
Regionalt senter for kjønnsinkongruens (RSKI) - første senteret av sitt slag i Norgehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/regionalt-senter-for-kjonnsinkongruens-rski-forste-senteret-av-sitt-slag-i-norgeRegionalt senter for kjønnsinkongruens (RSKI) - første senteret av sitt slag i NorgeRegionalt senter for kjønnsinkongruens tilbyr veiledning og undervisning til behandlere i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  16.06.2021 09:41:16
Nye tjenester via helsenorge.no - innkallingsbrev og henvisningsstatushttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nye-tjenester-via-helsenorgeno-innkallingsbrev-og-henvisningsstatusNye tjenester via helsenorge.no - innkallingsbrev og henvisningsstatusFra 16. juni aktiveres en «svarknapp» i de digitale innkallingsbrevene fra helsenorge.no slik at pasientene kan sende beskjed direkte til avdelingen hvis de trenger et nytt tidspunkt for timen, eller ønsker å avbestille timen. 07.06.2021 14:49:56
Nye retningslinjer for oppfølging etter kurativ behandling for colorectalcancer fra 1. junihttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nye-retningslinjer-for-oppfolging-etter-kurativ-behandling-for-colorectalcancer-fra-1-juniNye retningslinjer for oppfølging etter kurativ behandling for colorectalcancer fra 1. juniColorectalcancer er den nest hyppigste kreftdiagnosen i Norge. Overlevelsen totalt er ca. 70%, og hos de med lokalisert sykdom er 5-års overlevelsen over 95%.  31.05.2021 14:30:59
Ikke glem lungekreft!https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ikke-glem-lungekreftIkke glem lungekreft!Vestfold har hatt Norges laveste median overlevelse for pasienter med lungekreft 3 år på rad. Det håper vi å kunne gjøre noe med.  31.05.2021 13:55:29
Endring i Helse Sør Øst avtale med private røntgeninstitutthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endring-i-helse-sor-ost-avtale-med-private-rontgeninstituttEndring i Helse Sør Øst avtale med private røntgeninstituttelse Sør Øst terminerer avtalen med Aleris Røntgen i Porsgrunn (tidligere Curato) med virkning fra 31.mai 2021.  Alle henvisninger sendt til Aleris Porsgrunn etter denne dato vil behandles som henvisning til helprivat røntgeninstitutt og pa...31.05.2021 06:17:51
Viktig informasjon om bruk av trombinrør til glukosebelastninghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/viktig-informasjon-om-bruk-av-trombinror-til-glukosebelastningViktig informasjon om bruk av trombinrør til glukosebelastningNå benyttes trombinrør ved prøvetaking i forbindelse med glukosebelastning i primærhelsetjenesten som sendes til Sentrallaboratoriet.  05.05.2021 18:51:36
Henvisningen – hva er godt nok?https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/henvisningen-hva-er-godt-nokHenvisningen – hva er godt nok?Henvisningen er vel den viktigste måten vi fastleger kommuniserer med sykehuset på.  05.05.2021 17:05:36
Hepatitt C – lett å glemme?https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/hepatitt-c-lett-a-glemmeHepatitt C – lett å glemme?Fastleger kan få en forespørsel fra avdeling rus og avhengighet (ARA) om hepatitt-C status på pasienter som er henvist dit. 06.04.2021 13:38:26
Endring ved borreliaserologihttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endring-ved-borreliaserologiEndring ved borreliaserologiI forkant av årets flåttsesong vil SiV gjøre følgende endringer i analysering og besvarelse av borreliaserologi:06.04.2021 12:03:39
Anbefalinger om samarbeid: Hvem gjør hva?https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/anbefalinger-om-samarbeid-hvem-gjor-hvaAnbefalinger om samarbeid: Hvem gjør hva?Regelmessig får vi henvendelser fra fastleger om epikriser som formidler urimelige forventninger om oppgaver fastlege skal ta ansvar for. PKO hadde dette som tema på samhandlingsmøtet våren 2018.26.03.2021 09:20:00
Gastrokirurgi: Vanlige henvisningsårsakerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/gastrokirurgi-vanlige-henvisningsarsakerGastrokirurgi: Vanlige henvisningsårsakerHer er tre gastrokirurgiske prolemstillinger som er vanlige henvisningsårsaker innenfor gastrokirurgi som mange pasienter må vente lang tid før de får time til konsultasjon. 25.03.2021 08:09:14
Ledig 20 % stilling som praksiskonsulent (PKO)https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ledig-20-stilling-som-praksiskonsulent-pkoLedig 20 % stilling som praksiskonsulent (PKO)Vil du være med på å utvikle samarbeidet mellom sykehuset og fastleger? Da anbefales du å vurdere denne stillingen som praksiskonsulent. En slik oppgave utvikler ikke bare samarbeidet for oss alle, men har også stor positiv innflytelse på d...19.03.2021 11:50:39
Vanlige henvisningsårsaker innen gastrokirurgihttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/vanlige-henvisningsarsaker-innen-gastrokirurgiVanlige henvisningsårsaker innen gastrokirurgiHer er en presentasjon av tre gastrokirurgiske prolemstillinger som er vanlige henvisningsårsaker innenfor fagfeltene gastrokirurgi som mange pasienter må vente lang tid før de får time til konsultasjon. 09.03.2021 15:34:45
Legekontor kan nå måle glukose for å diagnostisere diabetes – bruk trombinrør ved forsendelse til samarbeidende laboratoriumhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/legekontor-kan-na-male-glukose-for-a-diagnostisere-diabetes-bruk-trombinror-ved-forsendelse-til-samarbeidende-laboratoriumLegekontor kan nå måle glukose for å diagnostisere diabetes – bruk trombinrør ved forsendelse til samarbeidende laboratoriumFor å kunne diagnostisere diabetes ved bruk av blodsukkerapparater på legekontor (såkalte pasientnære analyseinstrumenter (PNA)) bør det benyttes et av de anbefalte blodsukkerinstrumentene og god analysekvalitet bør dokumenteres.  08.03.2021 23:00:00
Redusert kapasitet i pasientreiser på grunn av krav til økt smittevernhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/redusert-kapasitet-i-pasientreiser-pa-grunn-av-krav-til-okt-smittevernRedusert kapasitet i pasientreiser på grunn av krav til økt smittevern12. februar kom det en anbefaling fra FHI om at de ikke anbefaler at pasient/bruker sitter sammen med andre enn ledsager eller husstandsmedlemmer. Dette gjør at transportkapasiteten blir satt under press og at det er nødvendig med tiltak fo...01.03.2021 12:16:17
Ny og forbedret analyseliste for laboratoriene ved SiVhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-og-forbedret-analyseliste-for-laboratoriene-pa-sivNy og forbedret analyseliste for laboratoriene ved SiVEtter at analyselisten har vært utilgjengelig siden august 2020 grunnet et dataangrep, har laboratoriene nå etablert en ny og forbedret analyseliste. 25.02.2021 10:00:58
Måling av bentetthet (DXA) etter bruddhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/maling-av-bentetthet-dxa-etter-bruddMåling av bentetthet (DXA) etter bruddFor å oppdage flere osteoporosepasienter innfører SiV at alle pasienter over 50 år med lavenergibrudd henvises direkte fra ortoped til DXA-måling ved osteoporosepoliklinikken. 25.02.2021 09:43:28
Vanlige kirurgiske tilstander innen urologihttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/vanlige-kirurgiske-tilstander-innen-urologiVanlige kirurgiske tilstander innen urologiVi har laget en oversikt over noen av de vanligste henvisningsårsakene innenfor fagfeltene urologi og gastrokirurgi der mange pasienter må vente lang tid før de får time til konsultasjon. Denne gang presenterer vi tre nye problemstillinger innen urologi.25.02.2021 08:01:50
Starter screening for britiske og sørafrikanske koronavirusvarianterhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/starter-screening-for-britiske-og-sorafrikanske-koronavirusvarianterStarter screening for britiske og sørafrikanske koronavirusvarianterI forbindelse med økt forekomst av koronavirusvarianter som er under særskilt overvåkning, er det et ønske om at laboratoriene raskere kan påvise disse variantene. Mikrobiologisk avdeling starter derfor mandag 15. februar med en screeningme...11.02.2021 08:39:10
Nå fungerer alle lenker til kvalitetssystemet på siv.no igjenhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/na-fungerer-alle-lenker-til-kvalitetssystemet-pa-sivno-igjenNå fungerer alle lenker til kvalitetssystemet på siv.no igjenNå fungerer alle lenker inn til SiVs kvalitetssystem som ligger på siv.no igjen.11.02.2021 06:47:36
Nyttig pasientinformasjon om hofte- og kneprotesehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nyttig-pasientinformasjon-hofte-og-kneproteseNyttig pasientinformasjon om hofte- og kneproteseOrtopedisk seksjon har utarbeidet informasjon til pasienter som skal operere hofte- og kneprotese ved SiV. 10.02.2021 21:51:02

Fant du det du lette etter?