Praksisnytt

Her finner du alle nyhetene fra Praksisnytt, fra og med 2015 og frem til i dag.

Meld deg på elektronisk utsending av Praksisnytt (nyhetsbrev)​Her finner du PDF-utgaver av Praksisnytt

Ledig praksiskonsulentstillinghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ledig-praksiskonsulentstillingLedig praksiskonsulentstillingPraksiskonsulentordningen (PKO) ved Sykehuset i Vestfold har ledige deltidsstillinger (10-20 %) for snarlig tiltredelse.25.11.2016 09:23:52
Samhandling med fastleger - Nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/samhandling-med-fastleger-nordre-vestfold-dpsSamhandling med fastleger - Nordre Vestfold DPSNordre Vestfold Distriktspsykiatriske senter (DPS) har siste året hatt økt fokus på samhandling med fastleger.25.11.2016 09:20:58
Endring av dermatofyttdiagnostikkhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endring-av-dermatofyttdiagnostikkEndring av dermatofyttdiagnostikkFra 1. november 2016 vil metode for påvising av dermatofytter i negl, hud og hår endres fra dyrkning til molekylærgenetisk diagnostikk (PCR). 25.11.2016 09:15:22
Kontaktlege ved Sykehuset i Vestfoldhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/kontaktlege-ved-sykehuset-i-vestfoldKontaktlege ved Sykehuset i VestfoldVed lov 11. desember 2015 nr. 97 ble det gjort endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven, som innebærer introduksjonen av en ny ordning med kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.25.11.2016 09:11:03
TB- IGRA Quantiferontest - prøvetakinghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/tb-igra-quantiferontest-provetakingTB- IGRA Quantiferontest - prøvetakingTuberkulosescreening i blod er en immunologisk metode for å påvise latent eller aktiv tuberkulose. Testen kan tas som et supplement eller som en erstatning for Mantoux.25.11.2016 09:02:52
Status for interaktiv henvisning og rekvireringhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/status-for-interaktiv-henvisning-og-rekvireringStatus for interaktiv henvisning og rekvireringInteraktiv henvisning og rekvirering (IHR) er et elektronisk verktøy som gjør det enkelt for legekontorene å bestille både laboratorieprøver og bildediagnostiske undersøkelser fra sitt eget journalsystem25.11.2016 08:58:50
Transport av psykisk ustabile pasienter i akutt krisehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/transport-av-psykisk-ustabile-pasienter-i-akutt-kriseTransport av psykisk ustabile pasienter i akutt krise«Verdig vei videre» er et utviklingsprosjekt ved Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark med mål om å forbedre transporttilbudet for psykisk ustabile pasienter i akutt krise. 24.11.2016 23:00:00
Nye rutiner for svangerskapskontroller – innføring av foster RhD-typinghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nye-rutiner-for-svangerskapskontroller-innforing-av-foster-rhd-typingNye rutiner for svangerskapskontroller – innføring av foster RhD-typingEndringer i svangerskapsundersøkelser av RhD negative gravide. Det innføres foster RhD-typing i blodprøve av kvinnen i svangerskapsuke 24.08.09.2016 22:00:00
Ny analyse ved Sentrallaboratoriet - TRAShttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-analyse-ved-sentrallaboratoriet-trasNy analyse ved Sentrallaboratoriet - TRASFra mandag 2. mai kan sentrallaboratoriet tilby analysen TRAS, som står for TSH-reseptorstimulerende autoantistoffer.12.05.2016 22:00:00
Akutt psykisk helsehjelp – ett telefonnummer, 33 37 50 77https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/akutt-psykisk-helsehjelp-ett-telefonnummer-33-37-50-77Akutt psykisk helsehjelp – ett telefonnummer, 33 37 50 77Det er innført ett telefonnummer for henvendelser til klinikk psykisk helse og rusbehandling vedrørende akutt psykisk helsehjelp for voksne.03.04.2016 22:00:00
Retningslinjer ved radiologiske undersøkelser med kontrasthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/retningslinjer-ved-radiologiske-undersokelser-med-kontrastRetningslinjer ved radiologiske undersøkelser med kontrastBruk av kontrastmidler bedrer den diagnostiske kvaliteten ved en rekke undersøkelser med bruk av CT og MR.03.04.2016 22:00:00
Malignt melanom – vaktpostlymfeknutehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/malignt-melanom-vaktpostlymfeknuteMalignt melanom – vaktpostlymfeknuteVed histologisk påvist eller begrunnet mistanke om føflekkreft, henviser fastlegen, eller annen henvisende instans, til utredning ved kirurgisk eller plastikkirurgisk avdeling.03.04.2016 22:00:00
Karkirurgi og angiografi/intervensjonslaboratoriumhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/karkirurgi-og-angiografiintervensjonslaboratoriumKarkirurgi og angiografi/intervensjonslaboratoriumVed ønske om utredning av mulig karkirurgisk problemstilling ønsker karseksjon kirurgi at henvisning blir sendt til karkirurgisk poliklinikk, ikke angiografisk undersøkelse på intervensjonsradiologisk.03.04.2016 22:00:00
Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/interaktiv-henvisning-og-rekvirering-ihrInteraktiv henvisning og rekvirering (IHR)SiV er i gang med utbredelse av ny regional elektronisk rekvireringsløsning for laboratorieprøver og bildediagnostikk til legekontor.03.04.2016 22:00:00
Diagnostisk pakkeforløp til lungeseksjonhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/diagnostisk-pakkeforlop-til-lungeseksjonDiagnostisk pakkeforløp til lungeseksjonAnsvaret for det diagnostiske pakkeforløpet ble fra 1. januar 2016 flyttet fra infeksjonsseksjon til lungeseksjon.03.04.2016 22:00:00
Bakteriell vaginose og Gardnerella vaginalishttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/bakteriell-vaginose-og-gardnerella-vaginalisBakteriell vaginose og Gardnerella vaginalisMikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold tilbyr ikke lenger dyrkning av Gardnerella vaginalis fra underlivsprøver som en del av den ordinære rutinediagnostikken.03.04.2016 22:00:00
Henvisning til øyelege i Vestfoldhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/henvisning-til-oyelege-i-vestfoldHenvisning til øyelege i VestfoldVestfold er i dag det området innen Helse Sør-Øst RHF (HSØ) som har dårligst øyelegedekning utenfor sykehus i forhold til antall innbyggere. 03.04.2016 22:00:00
Ny ADHD-telefon for foreldre og fastlegerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-adhd-telefon-for-foreldre-og-fastlegerNy ADHD-telefon for foreldre og fastleger1. mars åpnet BUPA et eget telefonnummer for foreldre og fastleger som har spørsmål om oppfølging av ADHD hos barn og unge. 28.03.2016 22:00:00
Ny spørrespalte for kommunehelsetjenestenhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-sporrespalte-for-kommunehelsetjenestenNy spørrespalte for kommunehelsetjenestenDet er opprettet en kanal for spørsmål og innspill fra sykepleiere ved SiV og i kommunene i Vestfold, vedrørende samhandling på pleie- og omsorgsnivå.15.12.2015 23:00:00
Papirdokumenter fra SiVhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/papirdokumenter-fra-sivPapirdokumenter fra SiVLegekontorene mottar fortsatt dokumenter på papir fra sykehuset.Dette skyldes i hovedsak at dokumenter ikke lar seg sende elektronisk i systemet slik som epikrisene kan.15.12.2015 23:00:00
Tilbud om PET-CT ved Sykehuset i Vestfoldhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/tilbud-om-pet-ct-ved-sykehuset-i-vestfoldTilbud om PET-CT ved Sykehuset i VestfoldNukleærmedisinsk seksjon ved radiologisk avdeling på Sykehuset i Vestfold kan fra desember tilby undersøkelse med såkalt PET-CT.15.12.2015 23:00:00
Ny fecesdiagnostikkhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-fecesdiagnostikkNy fecesdiagnostikk1. januar 2016 innfører mikrobiologisk avdeling molekylærgenetisk diagnostikk for de vanligste diaréfremkallende agens 15.12.2015 23:00:00
Glenne regionale senterhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/glenne-regionale-senterGlenne regionale senterGlenne regionale senter for autisme har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet for mennesker med tilstander innenfor autismespekteret.15.12.2015 23:00:00
Diagnostikk av tuberkulose – IGRA-testhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/diagnostikk-av-tuberkulose-igra-testDiagnostikk av tuberkulose – IGRA-testMikrobiologisk avdeling har fra september i år etablert analysen TB-IGRA QuantiFeron (IGRA – interferon gamma release assay).19.10.2015 22:00:00
Revidert mikrobiologisk rekvisisjonhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/revidert-mikrobiologisk-rekvisisjonRevidert mikrobiologisk rekvisisjonRevisjon av mikrobiologisk rekvisisjon har medført flere forbedringer19.10.2015 22:00:00
Pankreasamylase erstatter lipase og amylasehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/pankreasamylase-erstatter-lipase-og-amylasePankreasamylase erstatter lipase og amylaseFra 15. oktober vil sentrallaboratoriet ha en ny analyse på repertoaret: pankreasamylase. Samtidig legger vi ned analysene lipase og (total)-amylase.19.10.2015 22:00:00
Kompetanseoverføring mellom fastlegene og DPShttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/kompetanseoverforing-mellom-fastlegene-og-dpsKompetanseoverføring mellom fastlegene og DPSNordre Vestfold distriktspsykiatriske senter (NVDPS) ønsker tettere samarbeid med fastleger, og starter i høst opp flere veiledningsgrupper. 05.10.2015 22:00:00
Lungerehabiliteringstilbud kolshttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/lungerehabiliteringstilbud-kolsLungerehabiliteringstilbud kolsVåren 2015 startet lungeseksjonen igjen opp med lungerehabilitering for kols-pasienter. 05.10.2015 22:00:00
Rehabilitering etter operasjon for prostatakrefthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/rehabilitering-etter-operasjon-for-prostatakreftRehabilitering etter operasjon for prostatakreftVed klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering i Stavern er det nå etablert et rehabiliteringstilbud til pasienter som i løpet av de to siste årene er operert for prostatakreft.05.10.2015 22:00:00
Timebestilling radiologi - ettårsgrensehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/timebestilling-radiologi-ettarsgrenseTimebestilling radiologi - ettårsgrenseRadiologisk avdeling kan ikke ta i mot henvisninger til time mer enn ett år frem i tid.05.10.2015 22:00:00
Fornuftig bruk av skadestuenhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/fornuftig-bruk-av-skadestuenFornuftig bruk av skadestuenPå skadestuen vurderes akutte skader som kan behandles poliklinisk samt akutte skader som krever operasjon, men ikke umiddelbar innleggelse.05.10.2015 22:00:00
AMK Vestfold Telemark innfører nye telefonnummerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/amk-vestfold-telemark-innforer-nye-telefonnummerAMK Vestfold Telemark innfører nye telefonnummerI forbindelse med innføring av nytt nødnett skifter akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) Vestfold Telemark til nye telefonnummer.05.10.2015 22:00:00
Ny operasjonsmetode: - En viktig endring for pasienter i Vestfold og Telemarkhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-operasjonsmetode-en-viktig-endring-for-pasienter-i-vestfold-og-telemarkNy operasjonsmetode: - En viktig endring for pasienter i Vestfold og TelemarkEtter lang tids forberedende arbeid og trening kan nå SiV tilby utvalgte pasienter med utposning på hovedpulsåren å bli operert gjennom blodårene i lysken med stentgraft. 22.06.2015 22:00:00
Samlokalisering av tjenester ved nordre Vestfold DPShttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/samlokalisering-av-tjenester-ved-nordre-vestfold-dpsSamlokalisering av tjenester ved nordre Vestfold DPSDøgnseksjonen allmennpsykiatri og det polikliniske dagtilbudet ved Grefsrud i Holmestrand flyttet i mai til nye og ombygde lokaler ved nordre Vestfold DPS på Linde, Nøtterøy. 17.06.2015 22:00:00
Barn - hvem gjør hva?https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/barn-hvem-gjor-hvaBarn - hvem gjør hva?31.05.2015 22:00:00
Endret formel for eGFR hos voksne fra 15. juni 2015https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endret-formel-for-egfr-hos-voksne-fra-15-juni-2015Endret formel for eGFR hos voksne fra 15. juni 2015Estimert glomerulær filtrasjonsrate (eGFR) er et viktig verktøy ved utredning og oppfølging av kronisk nyresykdom.31.05.2015 22:00:00
Diagnostikk av malariahttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/diagnostikk-av-malariaDiagnostikk av malariaHvilken plass har hurtigtesten i diagnostikk? Malaria bør alltid vurderes ved febertilstander etter opphold i malariaområder.31.05.2015 22:00:00
Diagnostisk pakkeforløp - hva er det?https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/diagnostisk-pakkeforlop-hva-er-detDiagnostisk pakkeforløp - hva er det?Diagnostisk pakkeforløp tar sikte på å fange opp det de andre pakkeforløpene ikke inkluderer. 31.05.2015 22:00:00
Meldeplikt førerkort - opplysninger i epikrisenhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/meldeplikt-forerkort-opplysninger-i-epikrisenMeldeplikt førerkort - opplysninger i epikrisenNy prosedyre om ”Meldeplikt – helsekrav – førerkort og sertifikat” er nå innført i SiV.23.04.2015 22:00:00
Diagnostikk av tarmpatogene agenshttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/diagnostikk-av-tarmpatogene-agensDiagnostikk av tarmpatogene agensPCR/nukleinsyreamplifi kasjon planlegges nå innført fra 01.01.16 for påvisning av tarmpatogene bakterier, virus og parasitter. Dette forutsetter at mikrobiologisk avdeling allerede fra 01.06.15 innfører et nytt transportmedium, Fecal Transwab.22.04.2015 22:00:00
Mindre kniv mer rehabilitering og treninghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/mindre-kniv-mer-rehabilitering-og-treningMindre kniv mer rehabilitering og treningDegenerative menisklidelser ved kneplager utgjør et stort volum av problemstillingene i henvisninger fra fastlegene hos pasienter fra 40-45 års alder og oppover.22.04.2015 22:00:00
Felles akkrediteringsnummer for sentrallaboratoriet og mikrobiologisk avdelinghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/felles-akkrediteringsnummer-for-sentrallaboratoriet-og-mikrobiologisk-avdelingFelles akkrediteringsnummer for sentrallaboratoriet og mikrobiologisk avdelingSentrallaboratoriet og mikrobiologisk avdeling er akkreditert etter standard NS-EN ISO 15189 Medisinske laboratorier.22.04.2015 22:00:00
Pakkeforløp tykktarmskrefthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/pakkeforlop-tykktarmskreftPakkeforløp tykktarmskreftSykehuset i Vestfold innførte rask koloskopi ved mistanke om tykktarmskreft i 2014. (2013) Dette var før arbeidet med nasjonale pakkeforløp startet. 11.03.2015 23:00:00
Øyeblikkelig hjelp - henvisningsrutinerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/oyeblikkelig-hjelp-henvisningsrutinerØyeblikkelig hjelp - henvisningsrutinerFor at henvisninger skal gå riktig er det viktig av avsender velger riktig hastegrad. 11.03.2015 23:00:00
Henvisninger til ortopediseksjonhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/henvisninger-til-ortopediseksjonHenvisninger til ortopediseksjonHøsten 2014 gikk overlege ved ortopediseksjon Andreas Dietze og praksiskoordinator Carl Morten Levy gjennom 20 tilfeldig utvalgte henvisninger til ortopediseksjonen ved SiV.09.03.2015 23:00:00
Hvor skal blodprøvene tashttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/hvor-skal-blodprovene-tasHvor skal blodprøvene tasNår leger ved SiV bestiller blodprøver av en pasient er det i noen tilfeller mest praktisk for pasienten å få tatt disse hos sin fastlege.08.02.2015 23:00:00
Diagnostikk av kjønnssykdommerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/diagnostikk-av-kjonnssykdommerDiagnostikk av kjønnssykdommerNy metode etablert fra 1. februar 2015.01.02.2015 23:00:00
Pusterommethttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/pusterommetPusterommetPusterommet er et nyåpnet trenings- og aktivitetssenter for pasienter som gjennomgår eller nylig (inntil seks måneder etter avsluttet behandling) har gjennomgått kreftbehandling, enten med kurativ intensjon eller i lindrende hensikt. 31.01.2015 23:00:00
Tolkehjelphttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/tolkehjelpTolkehjelpSykehuset vil minne om at en stadig større del av pasientene ikke behersker norsk godt nok til å følge med i en konsultasjon og undersøkelse og i tillegg forstå de beskjeder som gis.31.01.2015 23:00:00
Pasientforløp lungekrefthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/pasientforlop-lungekreftPasientforløp lungekreftInformasjon om pasientforløp lungekreft er lagt ut på www.siv.no/behandlinger/lungekreft.31.01.2015 23:00:00