Praksisnytt

Her finner du alle nyhetene fra Praksisnytt, fra og med 2015 og frem til i dag.

Meld deg på elektronisk utsending av Praksisnytt (nyhetsbrev)​Her finner du PDF-utgaver av Praksisnytt

Samhandlingsmøte 11. aprilhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/samhandlingsmote-11-aprilSamhandlingsmøte 11. aprilOppgaveglidning og trygg utskrivning blir satt i fokus på vårens samhandlingsmøte mellom fastleger og sykehusleger. Det å ha en god forståelse mellom fastlege og sykehuslege i forhold til hvem som skal gjøre og ha ansvar for hva er sentralt...09.03.2018 12:09:54
Ny analysemetode for vitamin D og kortere svartidhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-analysemetode-for-vitamin-d-og-kortere-svartidNy analysemetode for vitamin D og kortere svartidFra i dag, 9.mars 2018, vil sentrallaboratoriet gå over til å analysere 25-OH vitamin D med en immunologisk metode på vår automasjonslinje (fra Roche).09.03.2018 10:24:37
Ny og felles analyseoversikthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-og-felles-analyseoversiktNy og felles analyseoversiktLaboratoriene ved Sykehuset i Vestfold er stolte av å kunne publiserer en felles og samlet analyseoversikt for analyser som utføres av Sentrallaboratoriet med blodbank, mikrobiologisk avdeling og patologiavdelingen. 08.03.2018 07:52:05
Elektronisk henvisning - terapeutisk tappinghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/elektronisk-henvisning-terapeutisk-tappingElektronisk henvisning - terapeutisk tappingHenvisninger til terapeutisk tapping (venesectio) ved blodbanken i Vestfold skal nå sendes elektronisk.05.03.2018 14:49:56
Bakteriediagnostikk - bakteriell luftveisinfeksjonhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/bakteriediagnostikk-bakteriell-luftveisinfeksjonBakteriediagnostikk - bakteriell luftveisinfeksjonDet pågår en storstilt nasjonal satsning for å redusere antibiotikaoverforbruk, og luftveisinfeksjoner er et av områdene med størst potensiale for forbedring. 05.03.2018 14:29:17
Den gode henvisning - fra god til bedre?https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/den-gode-henvisning-fra-god-til-bedreDen gode henvisning - fra god til bedre?Samhandlingsutvalget i Vestfold arbeider med å forbedre kommunikasjonen og informasjonsflyten i det man kaller et generelt pasientforløp. 05.03.2018 14:08:36
Praksisnytt – fra papirutgave til digital formidlinghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/praksisnytt-fra-papirutgave-til-digital-formidlingPraksisnytt – fra papirutgave til digital formidlingDette er siste utgave av Praksisnytt som gis ut i papirutgave. Digital formidling gir større fleksibilitet når det gjelder format og utgivelse, og rutiner fremover vil bli.05.02.2018 11:58:09
Elektronisk henvisning til billeddiagnostikk via IHRhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/elektronisk-henvisning-til-billeddiagnostikk-via-ihrElektronisk henvisning til billeddiagnostikk via IHRElektroniske henvisninger til radiologi, nukleærmedisin og til brystsenteret ved Sykehuset i Vestfold, skal kun gjøres via interaktiv henvisning og rekvirering (IHR).04.02.2018 23:00:00
Trygg utskrivning og oppgaveglidninghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/trygg-utskrivning-og-oppgaveglidningTrygg utskrivning og oppgaveglidningPraksiskonsulentordningen (PKO) har startet en større prosess med fokus på disse sakene og ønsker å involvere fastlegene og allmenlegeutvalgene (ALU) i prosessen. 04.02.2018 23:00:00
Kirurgisk fjerning av lesjoner hode/halshttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/kirurgisk-fjerning-av-lesjoner-hodehalsKirurgisk fjerning av lesjoner hode/halsHusk å beskrive lokalisasjon og størrelse ved henvisning av lesjoner for kirurgisk fjerning ved øre-nese-hals seksjonen ved Sykehuset i Vestfold.04.02.2018 23:00:00
Pectus excavatum – traktbrysthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/pectus-excavatum-traktbrystPectus excavatum – traktbrystTraktbryst er en medfødt defekt i brystveggen der flere ribben og brystbenet vokser unormalt og danner en fordypning i fremre brystvegg.04.02.2018 23:00:00
eMestring - depresjon, sosial angst og panikkangsthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/emestring-depresjon-sosial-angst-og-panikkangsteMestring - depresjon, sosial angst og panikkangstNå kan DPS Vestfold, klinikk psykisk helse og rusbehandling, tilby behandling via internett (veiledet internettbehandling) som standard behandlingstilbud på lik linje med terapi ansikt til ansikt.04.02.2018 23:00:00
IHR: CITO-prøver histologihttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ihr-cito-prover-histologiIHR: CITO-prøver histologiFor å sikre at CITO-prøver histologi behandles som hasteprøve allerede ved mottak på patologiavdelingen, må det stå CITO på prøveglassets etikett. 29.01.2018 23:00:00
Riktig valg av 4 mL og 6 mL EDTA-rørhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/riktig-valg-av-4-ml-og-6-ml-edta-rorRiktig valg av 4 mL og 6 mL EDTA-rørDet skal være angitt på etikettutskriften fra IHR om det skal benyttes 4mL eller 6 mL EDTA-rør.29.01.2018 23:00:00
IHR: nye analysepakker for luftveisagens og tarmpatogene agenshttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ihr-nye-analysepakker-for-luftveisagens-og-tarmpatogene-agensIHR: nye analysepakker for luftveisagens og tarmpatogene agensBåde luftveisagens og tarmpatogene agens har fått nye analysepakker som skal gjøre det enklere å rekvirere riktige analyser.  Disse analysepakkene er tilpasset laboratoriets rutiner, slik at man unngår manuell justering ved mottak av prøvene.25.01.2018 23:00:00
Ny metode og nytt referanseområde for ACE fra 14.12.17https://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/ny-metode-og-nytt-referanseomrade-for-ace-fra-141217Ny metode og nytt referanseområde for ACE fra 14.12.17Fra torsdag 14. desember har vi analysert ACE med en ny metode på automasjonslinjen på Cobas c702 fra Roche med reagens fra Bühlmann.02.01.2018 10:25:32
Nye rutiner ved forsendelse av biologisk materialehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nye-rutiner-ved-forsendelse-av-biologisk-materialeNye rutiner ved forsendelse av biologisk materialePosten endrer A- og B-post til en felles forsendelse fra 1.1.2018. Det vil bli to alternativer for å sende biologisk materiale til SiV; vanlig post og ekspress over natten. 19.12.2017 09:24:37
Hjerneslag og TIA i Vestfoldhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/hjerneslag-og-tia-i-vestfoldHjerneslag og TIA i VestfoldRask innleggelse av pasienter med akutt hjerneslag er vesentlig for å kunne tilby optimal behandling, og redusere grad av invaliditet og mortalitet.23.11.2017 23:00:00
Ett DPS i Vestfoldhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ett-dps-i-vestfoldEtt DPS i VestfoldFra 1. januar 2018 vil Søndre Vestfold DPS og Nordre Vestfold DPS bli slått sammen til DPS Vestfold.21.11.2017 23:00:00
Lungerehabiliteringskurs for KOLS-pasienterhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/lungerehabiliteringskurs-for-kols-pasienterLungerehabiliteringskurs for KOLS-pasienterLungeseksjonen ønsker at pasienter med KOLS skal komme til lungerehabiliteringskurs ved sykehuset.21.11.2017 23:00:00
Doble epikriser når henviser arbeider på samme kontor som fastlegehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/doble-epikriser-nar-henviser-arbeider-pa-samme-kontor-som-fastlegeDoble epikriser når henviser arbeider på samme kontor som fastlegeDet hender regelmessig at pasienter blir henvist til sykehuset av lege som arbeider på samme legekontor som pasientens fastlege.21.11.2017 23:00:00
Endret referanseområde for aktivt vitamin B12https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endret-referanseomrade-for-aktivt-vitamin-b12Endret referanseområde for aktivt vitamin B12Fra mandag 13. november 2017 analyserer vi aktivt vitamin B12 (holotranskobalamin) med reagenser fra Roche. 16.11.2017 14:14:41
Utvidet luftveispanelhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/utvidet-luftveispanelUtvidet luftveispanelDet kan være overraskende vanskelig å skille de ulike luftveisagens fra hverandre ut fra klinikk. For å gi et bedre beslutningsgrunnlag før eventuell forskrivning av antibiotika, utvides luftveispanelet ved Mikrobiologisk avdeling i Tønsberg. 16.10.2017 22:00:00
Ny instrumentering og automatisering på laboratoriethttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-instrumentering-og-automatisering-pa-laboratorietNy instrumentering og automatisering på laboratorietSentrallaboratoriet har de siste tre årene arbeidet intenst med planlegging, anskaffelse og implementering av en laboratorieautomasjonslinje. 10.10.2017 22:00:00
Svangerskapsdiabetes – nye retningslinjerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/svangerskapsdiabetes-nye-retningslinjerSvangerskapsdiabetes – nye retningslinjerHelsedirektoratet har kommet med nye nasjonale faglige retningslinjer for diagnostikk og behandling av svangerskapsdiabetes. 08.10.2017 22:00:00
Utvidet gastroenterittpanelhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/utvidet-gastroenterittpanelUtvidet gastroenterittpanelDet er økt bevissthet om at også adeno- og rotavirus kan gi gastroenterittsymptomer hos voksne. Mikrobiologisk avdeling har derfor utvidet sitt gastroenteritt-panel til å gjelde noro-, sapo-, adeno- og rotavirus.08.10.2017 22:00:00
Oppfølging av pasienter operert for tykk- og endetarmskrefthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/oppfolging-av-pasienter-operert-for-tykk-og-endetarmskreftOppfølging av pasienter operert for tykk- og endetarmskreftGastrokirurgisk seksjon ønsker å bevisstgjøre både behandlere internt ved SiV og primærhelsetjenesten på retningslinjene vedrørende kontrollrutiner for pasienter operert for tykk- og endetarmskreft.08.10.2017 22:00:00
Endret enhet for NT-proBNP fra mandag 16. oktober 2017https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endret-enhet-for-nt-probnp-fra-mandag-16-oktober-2017Endret enhet for NT-proBNP fra mandag 16. oktober 2017Norsk selskap for medisinsk biokjemi anbefaler etter oppfordring fra Norsk Cardiologisk Selskap alle norske laboratorier å utgi NT-proBNP og BNP-verdier i ng/L istedenfor pmol/L fra høsten 2017.08.10.2017 22:00:00
Henvisning for innleggelse i akuttsenteret ved SiVhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/henvisning-for-innleggelse-i-akuttsenteret-ved-sivHenvisning for innleggelse i akuttsenteret ved SiVI et helt døgn i februar 2017 var jeg ,praksiskonsulent Lizeth Lind Jørgensen, observatør i akuttsenteret ved SiV. Jeg observerte hvordan samhandlingen med primærhelsetjenesten fungerer når pasientene kommer til akuttmottaket.17.09.2017 22:00:00
Praksisnytt fornyeshttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/praksisnytt-fornyesPraksisnytt fornyesDet har lenge vært en intensjon om at Praksisnytt kun skulle gis ut elektronisk. Og fra og med 2018 vil Praksisnytt kun være å finne i elektronisk form.17.09.2017 22:00:00
Oppfølgning av IBD-pasienterhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/oppfolgning-av-ibd-pasienterOppfølgning av IBD-pasienterAntallet pasienter med infl ammatorisk tarmsykdom (IBD) er økende. Det er dessuten kommet mange nye behandlingsmuligheter som gjør at fl ere pasienter kommer til spesialisthelsetjenesten enn tidligere. 14.09.2017 22:00:00
Endring i psykisk helsevernlovhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endring-i-psykisk-helsevernlovEndring i psykisk helsevernlovEndringer i psykisk helsevernloven trer i kraft 1.september. Endringene skal fremme økt selvbestemmelse og rettsikkerhet for pasienter i psykisk helsevern, og betyr en innskjerping av krav til henvisning og innleggelse på tvang. 14.09.2017 22:00:00
Antikoagulasjon ved dagkirurgihttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/antikoagulasjon-ved-dagkirurgiAntikoagulasjon ved dagkirurgiPasienter som skal til dagkirurgisk behandling ved Sykehuset i Vestfold får brosjyren «Velkommen til dagkirurgisk behandling». I brosjyren er det informasjon om hvordan pasienten skal forholde seg til antikoagulantia preoperativt.14.09.2017 22:00:00
Rekvirering av pasientreiserhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/rekvirering-av-pasientreiserRekvirering av pasientreiserPresisering om hvem som skal rekvirere pasienttransport:05.07.2017 13:28:51
Antibiotikaresistens på høstens samhandlingsmøtehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/antibiotikaresistens-pa-hostens-samhandlingsmoteAntibiotikaresistens på høstens samhandlingsmøtePraksiskonsulentene ved SiV inviterer til samhandlingsmøte onsdag 1. november 2017 kl. 18-21, auditoriet SiV. Hovedtema blir antibiotikaresistens.05.07.2017 13:09:45
Osebergkurset - overvekt og assosierte sykdommerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/osebergkurset-overvekt-og-assosierte-sykdommerOsebergkurset - overvekt og assosierte sykdommerSenter for sykelig overvekt ønsker å etablere regelmessig kursvirksomhet hvor de setter fokus på overvekt og assosierte sykdommer. Sammen med Praksiskonsulentordningen har de valgt å etablere «Osebergkurset».05.07.2017 12:48:08
EVF og MCV utgis på tilsendte prøver tatt samme daghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/evf-og-mcv-utgis-pa-tilsendte-prover-tatt-samme-dagEVF og MCV utgis på tilsendte prøver tatt samme dagI 2006 sluttet sentrallaboratoriet å gi ut EVF (erytrocytt volumfraksjon eller hematokrit) og MCV (gjennomsnittlig volum av erytrocyttene) for tilsendte prøver fra primærhelsetjenesten for å unngå falskt høye verdier på grunn av prøvens alder alene.04.07.2017 22:00:00
Sjekkliste ved henvisning til MRhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/sjekkliste-ved-henvisning-til-mrSjekkliste ved henvisning til MREn MR-maskin lager bilder med et statisk magnetfelt og radiobølger, hvor begge deler har stort potensial til å gi skader hos pasienten. Derfor er det svært viktig å fylle inn sjekklisten sammen med pasienten før MR-undersøkelsen.  Radiologi...03.07.2017 22:00:00
Diagnostikk av hemokromatose i allmennpraksishttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/diagnostikk-av-hemokromatose-i-allmennpraksisDiagnostikk av hemokromatose i allmennpraksisHematologisk seksjon ved SiV får henvist mange pasienter med høy ferritin for utredning av hemokromatose. Her kan imidlertid vi som fastleger gjøre mesteparten av utredningen selv.03.07.2017 22:00:00
Endring av åpningstider i sommerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endring-av-apningstider-i-sommerEndring av åpningstider i sommerHer finner du oversikt over enhetene som har endringer i åpningstiden eller feriestengt sommeren 2017.28.06.2017 22:00:00
Samarbeidsmøte mellom fastleger og psykiatrienhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/samarbeidsmote-mellom-fastleger-og-psykiatrienSamarbeidsmøte mellom fastleger og psykiatrienSøndre Vestfold DPS etablerer i samarbeid med kommunal psykiatritjeneste i Sandefjord og praksiskonsulent Hans Kvalsvik en møtearena der fastlegene i Sandefjord inviteres til en fast samarbeidsmøterekke med den kommunale psykiatritjenesten...26.06.2017 22:00:00
Veiledningspoliklinikken Anemonehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/veiledningspoliklinikken-anemoneVeiledningspoliklinikken AnemoneVeiledningspoliklinikken «Anemone» er en egen poliklinikkt som tar seg av pasienter med fødselsangst og kvinner som har gjennomgått en fødsel med et dødt barn. Poliklinikken vil være stengt i ukene 25-33.02.06.2017 13:21:09
Diagnostisk sløyfehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/diagnostisk-sloyfeDiagnostisk sløyfeDiagnostisk sløyfe er vedtatt gjennomført. Diagnostisk sløyfe beskriver mulighet for en vurdering av aktuelle pasienter i Akuttsenteret ved SiV før innleggelse i kommunal øyeblikkelig hjelp døgnenhet. 01.06.2017 22:00:00
IHR er klargjort for SystemXhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ihr-er-klargjort-for-systemxIHR er klargjort for SystemXElektronisk henvising til bildediagnostikk og rekvirering av laboratorieprøver (IHR) er nå også klargjort for SystemX.01.06.2017 22:00:00
Diabetes: Mål HbA1c før vurdering av operasjonhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/diabetes-mal-hba1c-for-vurdering-av-operasjonDiabetes: Mål HbA1c før vurdering av operasjonPasienter med diabetes som henvises for vurdering av operasjon, skal som generell regel ha HbA1c under 8,5, på grunn av økt risiko for komplikasjoner ved høy HbA1c. 30.05.2017 22:00:00
Humant papillomavirus (HPV)https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/humant-papillomavirus-hpvHumant papillomavirus (HPV)Media har satt fokus på unge kvinner og cervixdysplasi. Det er viktig for fastleger å være oppdatert på retningslinjer for undersøkelser og oppfølging, og her er en oversikt over noen viktige momenter. 30.05.2017 22:00:00
Avvikling av papirsvarhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/avvikling-av-papirsvarAvvikling av papirsvarFra 15. juni 2017 avvikler laboratoriene, fysio- og ergoterapiavdelingen og radiologisk avdeling utsendelse av papirutskrifter for de som samtidig mottar elektroniske svar. De som kun mottar papirsvar i dag påvirkes ikke av denne endringen.30.05.2017 22:00:00
Kjernejournal i Vestfoldhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/kjernejournal-i-vestfoldKjernejournal i Vestfold1. mars fikk alle innbyggere i Vestfold tilgang til kjernejournal. Vi har gjort opp status etter to måneders bruk, og ser allerede at kjernejournal brukes regelmessig både av fastleger og på sykehus. 30.05.2017 22:00:00
Hvordan rekvirere medisinsk obduksjon ved dødsfall utenfor sykehushttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/hvordan-rekvirere-medisinsk-obduksjon-ved-dodsfall-utenfor-sykehusHvordan rekvirere medisinsk obduksjon ved dødsfall utenfor sykehus01.01.16 trådte ny obduksjonslov i kraft. En viktig endring i loven er at ved alle dødsfall skal lege som konstaterer døden vurdere om obduksjon er ønskelig, og dokumentere at vurderingen er gjort. Dette gjelder altså dødsfall både i og utenfor sykehus. 23.05.2017 22:00:00
Henvisninger til Regional koordinerende enhethttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/henvisninger-til-regional-koordinerende-enhetHenvisninger til Regional koordinerende enhetHenvisninger til Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst bør sendes elektronisk. Det har imidlertid vært en stor andel  feilsendte henvsininger. Derfor er det nå gjort endringer i Norsk Helsenett sitt adresseregister, for å tydel...21.05.2017 22:00:00

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.