Praksisnytt

Her finner du alle nyhetene fra Praksisnytt, fra og med 2015 og frem til i dag.

Meld deg på elektronisk utsending av Praksisnytt (nyhetsbrev)​Her finner du PDF-utgaver av Praksisnytt

Informasjon om avtalespesialisterhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/informasjon-om-avtalespesialisterInformasjon om avtalespesialisterInformasjonstjenesten «Velg Behandlingssted» (VBS) har oversikt over ventetidene til både avtalespesialister og sykehus. Nå kan helsepersonell få tilgang til databasen hos Velg behandlingssted.04.12.2018 15:13:20
Bytte av medikasjon i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/bytte-av-medikasjon-i-legemiddelassistert-rehabilitering-larBytte av medikasjon i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)Det er forhandlet fram avtale på nasjonalt nivå om hvilken medikasjon som skal benyttes i LAR-behandling. Dette gjelder Metadon mikstur, Buprenorfin og Buprenorfin/Nalokson.  04.12.2018 15:02:23
Nytt kols-forløphttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nytt-kols-forlopNytt kols-forløpFra høsten 2018 blir pasientforløpet for kols revitalisert ved Sykehuset i Vestfold. I den forbindelse innføres det kols-mapper til pasientene. 04.12.2018 14:57:23
IHR: Enklere rekvirering av MRSAhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ihr-enklere-rekvirering-av-mrsaIHR: Enklere rekvirering av MRSAMRSA screening kan nå rekvireres i IHR med hals-nese-perineum i en og samme operasjon. 04.12.2018 14:46:29
Rekvirering i IHR: Nye analysegrupper i cytologihttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/rekvirering-i-ihr-nye-analysegrupper-i-cytologiRekvirering i IHR: Nye analysegrupper i cytologiI IHR er det nå kommet nye analysegrupper i cytologi.04.12.2018 14:27:22
Samhandlingsmøte 14. november– pakkeforløp psykisk helse og rushttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/samhandlingsmote-14-november-pakkeforlop-psykisk-helse-og-rusSamhandlingsmøte 14. november– pakkeforløp psykisk helse og rusDe første pakkeforløpene for psykisk helse og rus er allerede lansert, og skal gjelde fra 1. januar 2019. 12.10.2018 14:11:54
Urinveisinfeksjon/ESBL-studienhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/urinveisinfeksjonesbl-studienUrinveisinfeksjon/ESBL-studienVåren 2013 var starten for en multisenter studie der vi ville se på effekten av mecillinam (Selexid, Penomax) ved cystitt forårsaket av ESBL-produserende E. coli12.10.2018 14:02:41
Problemer med thyroideafunksjonsprøverhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/problemer-med-thyroideafunksjonsproverProblemer med thyroideafunksjonsprøverI sommer har vi hatt enkelte tilfeller av falsk høye fritt T4-målinger (FT4). Feilen ble oppdaget ved at FT4-verdien normaliserte seg ved reanalysering av prøvene. 12.10.2018 13:51:42
HbA1c endres fra % til mmol/mol i Norgehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/hba1c-endres-fra-til-mmolmol-i-norgeHbA1c endres fra % til mmol/mol i NorgeNasjonalt fagråd for diabetes har vedtatt at 30. september 2018 skal alle laboratorier i Norge endre enhet for HbA1c fra % til mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/mol).27.09.2018 13:00:50
HLR-kurs ved klinisk simuleringssenterhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/hlr-kurs-ved-klinisk-simuleringssenterHLR-kurs ved klinisk simuleringssenterKlinisk simuleringssenter ved SiV tilbyr Norsk grunnkurs i HLR for helsepersonell (HHLR) til kommunale aktører som for eksempel legekontor, hjemmesykepleie, sykehjem og helsestasjoner. 05.09.2018 13:04:34
Forløpsfarmasøyt – sikker legemiddelhåndtering i pasientforløpenehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/forlopsfarmasoyt-sikker-legemiddelhandtering-i-pasientforlopeneForløpsfarmasøyt – sikker legemiddelhåndtering i pasientforløpeneI 2018/2019 blir prosjektet «Forløpsfarmasøyt – sikker legemiddelhåndtering i pasientforløpene» gjennomført, i regi av Sykehuset i Vestfold. 05.09.2018 13:00:13
Blodprøvesvar fra nyrepoliklinikkenhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/blodprovesvar-fra-nyrepoliklinikkenBlodprøvesvar fra nyrepoliklinikkenFastlegene får automatisk svar på prøver som er rekvirert av nyrepoliklinikken. Det har vært litt uklarhet i ansvarsforholdet rundt dette.05.09.2018 12:47:07
Innsyn i pasientjournalhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/innsyn-i-pasientjournalInnsyn i pasientjournalI løpet av første kvartal 2019 innføres løsningen hvor pasienter ved alle sykehus i Helse Sør-Øst kan lese utvalgte deler av journalen sin på nett. De vil også kunne se hvilke ansatte som har vært inne i journalen. Journaldokumenter skrevet...05.09.2018 12:32:51
Mange spørsmål om dyp venetrombose (DVT)https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/mange-sporsmal-om-dyp-venetrombose-dvtMange spørsmål om dyp venetrombose (DVT)Hematologene ved SiV mottar daglig telefoner angående DVT. Flere av disse telefonene kunne vært unngått om henvisende lege hadde kjent til henvisningsrutinene for DVT ved SiV. 05.09.2018 12:29:18
Nye anbefalinger angående blodprøver i svangerskapethttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nye-anbefalinger-angaende-blodprover-i-svangerskapetNye anbefalinger angående blodprøver i svangerskapet«Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen» ble oppdatert 05.07.2018 og medfører følgende endringer når det gjelder blodprøver i svangerskapet: • Blodtyping og antistoffscreening kan tas ved første konsultasjon (uke 6-12). 05.09.2018 12:25:25
Økt fokus på vibrioinfeksjonerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/okt-fokus-pa-vibrioinfeksjonerØkt fokus på vibrioinfeksjonerHøy badevanntemperatur gir gode vekstbetingelser for ulike arter av vibriobakterier. Det viktig med økt årvåkenhet med hensyn til mulige tilfeller av vibrioinfeksjoner etter bading i sjøen. Vibriobakterier smitter ikke i ferskvann.16.08.2018 11:35:35
Helse og arbeid - to aktører https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/helse-og-arbeid-to-aktorer-Helse og arbeid - to aktører Det er tidligere informert om at «Raskere tilbake» som prosjekt er lagt ned fra 1.januar 2018, og at behandlingstilbudet videreføres gjennom ordinær drift under betegnelsen «Helse og arbeid». 29.06.2018 11:39:46
HPV primærscreening og oppfølging av livmorhalsprøverhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/hpv-primerscreening-og-oppfolging-av-livmorhalsproverHPV primærscreening og oppfølging av livmorhalsprøverKreftregisteret med livmorhalsprogrammet har utarbeidet og publisert nye retningslinjer for både HPV primærscreening og oppfølging av livmorhalsprøver som trer i kraft 01.07.18.29.06.2018 11:23:01
Gravide og hepatitt Bhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/gravide-og-hepatitt-bGravide og hepatitt BHelsedirektoratet har nylig kommet med oppdatert nasjonalfaglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. En av endringene fra tidligere versjon er anbefaling om screening for hepatitt B (i tillegg til HIV og syfilis).28.06.2018 12:43:01
Veiledningspoliklinikken Anemone utgår i sommerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/veiledningspoliklinikken-anemone-utgar-i-sommerVeiledningspoliklinikken Anemone utgår i sommerVeiledningspoliklinikken «Anemone” utgår i ukene 25-33 på grunn av sommerferieavvikling i tillegg til at sommeren erfaringsmessig er en travel tid med mange forløsninger.19.06.2018 11:07:07
Nye analyser for utredning av påvist vitamin B12-mangelhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nye-analyser-for-utredning-av-pavist-vitamin-b12-mangelNye analyser for utredning av påvist vitamin B12-mangelFra 4. juni tilbyr sentrallaboratoriet to nye analyser: antistoffer mot intrinsisk faktor og parietalceller. Disse analysene er nyttige ved påvist vitamin B12-mangel , differensiering av pernisiøs anemi fra andre megaloblastære anemier og u...13.06.2018 12:58:43
Migrenekurshttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/migrenekursMigrenekursFastleger kan henvise til kurs for pasienter med migrene. Henvisningen sendes elektronisk til nevrologisk seksjon ved SiV, merket migrenekurs. 13.06.2018 12:48:49
Alle pasienter med KOLS bør vurderes for lungerehabiliteringskurshttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/alle-pasienter-med-kols-bor-vurderes-for-lungerehabiliteringskursAlle pasienter med KOLS bør vurderes for lungerehabiliteringskursKursdeltakelse vil statistisk sett redusere risiko for akutt sykdomsforverring og sykehusinnleggelser og er anbefalt for alle motiverte pasienter med KOLS, uansett grad! 13.06.2018 12:20:18
Prioritering til endoskopiske undersøkelserhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/prioritering-til-endoskopiske-undersokelserPrioritering til endoskopiske undersøkelserGastromedisinsk seksjon ønsker hjelp fra fastleger til få prioritert riktig inn til endoskopiske undersøkelser. Dette gjelder elektive henvisninger til koloskopi. Det er egne retningslinjer for «pakkeforløp». 13.06.2018 12:12:21
Endring i måleområdet for D-dimerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endring-i-maleomradet-for-d-dimerEndring i måleområdet for D-dimerD-dimer-resultater vil fra nå av gis ut med verdier opp til 4,0 mg/L, ikke 20 mg/L slik sentrallaboratoriet har gjort de siste årene. Verdier større enn fire vil dermed ikke bli fortynnet rutinemessig. 06.06.2018 09:31:43
«Raskere tilbake» erstattes av «Helse og arbeid»https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/raskere-tilbake-erstattes-av-helse-og-arbeid«Raskere tilbake» erstattes av «Helse og arbeid»«Raskere tilbake» som prosjekt er lagt ned fra 1.januar 2018, men behandlingstilbudet skal videreføres. Den vesentligste endringen er at tilbudet er overført fra prosjekt til ordinær drift. 03.05.2018 12:20:07
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Vestfoldhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-i-vestfoldTverrfaglig spesialisert rusbehandling i VestfoldDen tverrfaglige spesialiserte rusbehandlingen (TSB) i Vestfold ble fra 01.januar 2018 organisatorisk samlet i avdeling for rusbehandling. Avdelingen tilbyr behandling til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk. 03.05.2018 11:59:23
ADHD henvises til DPShttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/adhd-henvises-til-dpsADHD henvises til DPSHenvisninger med spørsmål om ADHD skal sendes til DPS. Basistilbudet for utredning og behandling for voksne med ADHD gjøres ved distriktspsykiatrisk senter (DPS) og tilbys på poliklinikk allmennpsykiatri sør, DPS Vestfold. 03.05.2018 11:48:55
Endret diagnostikk av Mycoplasma genitaliumhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endret-diagnostikk-av-mycoplasma-genitaliumEndret diagnostikk av Mycoplasma genitaliumDiagnostikk av Mycoplasma genitalium skal være klinisk begrunnet. For å unngå overdiagnostikk og unødvendig antibiotikabehandling vil prøver uten dokumentert klinisk indikasjon for analyse ikke bli undersøkt.06.04.2018 09:33:15
Ny tverrfaglig amputasjonspoliklinikkhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-tverrfaglig-amputasjonspoliklinikkNy tverrfaglig amputasjonspoliklinikkFastlegen kan nå henvise pasienter med komplekse problemstillinger vedrørende amputasjon til et tverrfaglig amputasjonsteam for å avklare videre forløp ved en engangs poliklinisk konsultasjon. 05.04.2018 11:25:35
Hospiteringsbolker 2018https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/hospiteringsbolker-2018Hospiteringsbolker 2018På SiVs nettsider ligger det informasjon om kontaktpersoner for hospitering ved sykehuset for fastleger i Vestfold. Dessverre benytter fastlegene sjelden seg av hospiteringsordningen.05.04.2018 10:56:37
Samhandlingsmøte 11. aprilhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/samhandlingsmote-11-aprilSamhandlingsmøte 11. aprilOppgaveglidning og trygg utskrivning blir satt i fokus på vårens samhandlingsmøte mellom fastleger og sykehusleger. Det å ha en god forståelse mellom fastlege og sykehuslege i forhold til hvem som skal gjøre og ha ansvar for hva er sentralt...09.03.2018 12:09:54
Ny analysemetode for vitamin D og kortere svartidhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-analysemetode-for-vitamin-d-og-kortere-svartidNy analysemetode for vitamin D og kortere svartidFra 9.mars 2018 gikk sentrallaboratoriet over til å analysere 25-OH vitamin D med en immunologisk metode på vår automasjonslinje (fra Roche).09.03.2018 10:24:37
Ny og felles analyseoversikthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-og-felles-analyseoversiktNy og felles analyseoversiktLaboratoriene ved Sykehuset i Vestfold er stolte av å kunne publiserer en felles og samlet analyseoversikt for analyser som utføres av Sentrallaboratoriet med blodbank, mikrobiologisk avdeling og patologiavdelingen. 08.03.2018 07:52:05
Elektronisk henvisning - terapeutisk tappinghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/elektronisk-henvisning-terapeutisk-tappingElektronisk henvisning - terapeutisk tappingHenvisninger til terapeutisk tapping (venesectio) ved blodbanken i Vestfold skal nå sendes elektronisk.05.03.2018 14:49:56
Bakteriediagnostikk - bakteriell luftveisinfeksjonhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/bakteriediagnostikk-bakteriell-luftveisinfeksjonBakteriediagnostikk - bakteriell luftveisinfeksjonDet pågår en storstilt nasjonal satsning for å redusere antibiotikaoverforbruk, og luftveisinfeksjoner er et av områdene med størst potensiale for forbedring. 05.03.2018 14:29:17
Den gode henvisning - fra god til bedre?https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/den-gode-henvisning-fra-god-til-bedreDen gode henvisning - fra god til bedre?Samhandlingsutvalget i Vestfold arbeider med å forbedre kommunikasjonen og informasjonsflyten i det man kaller et generelt pasientforløp. 05.03.2018 14:08:36
Praksisnytt – fra papirutgave til digital formidlinghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/praksisnytt-fra-papirutgave-til-digital-formidlingPraksisnytt – fra papirutgave til digital formidlingDette er siste utgave av Praksisnytt som gis ut i papirutgave. Digital formidling gir større fleksibilitet når det gjelder format og utgivelse, og rutiner fremover vil bli.05.02.2018 11:58:09
Elektronisk henvisning til billeddiagnostikk via IHRhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/elektronisk-henvisning-til-billeddiagnostikk-via-ihrElektronisk henvisning til billeddiagnostikk via IHRElektroniske henvisninger til radiologi, nukleærmedisin og til brystsenteret ved Sykehuset i Vestfold, skal kun gjøres via interaktiv henvisning og rekvirering (IHR).04.02.2018 23:00:00
Trygg utskrivning og oppgaveglidninghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/trygg-utskrivning-og-oppgaveglidningTrygg utskrivning og oppgaveglidningPraksiskonsulentordningen (PKO) har startet en større prosess med fokus på disse sakene og ønsker å involvere fastlegene og allmenlegeutvalgene (ALU) i prosessen. 04.02.2018 23:00:00
Kirurgisk fjerning av lesjoner hode/halshttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/kirurgisk-fjerning-av-lesjoner-hodehalsKirurgisk fjerning av lesjoner hode/halsHusk å beskrive lokalisasjon og størrelse ved henvisning av lesjoner for kirurgisk fjerning ved øre-nese-hals seksjonen ved Sykehuset i Vestfold.04.02.2018 23:00:00
eMestring - depresjon, sosial angst og panikkangsthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/emestring-depresjon-sosial-angst-og-panikkangsteMestring - depresjon, sosial angst og panikkangstNå kan DPS Vestfold, klinikk psykisk helse og rusbehandling, tilby behandling via internett (veiledet internettbehandling) som standard behandlingstilbud på lik linje med terapi ansikt til ansikt.04.02.2018 23:00:00
IHR: CITO-prøver histologihttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ihr-cito-prover-histologiIHR: CITO-prøver histologiFor å sikre at CITO-prøver histologi behandles som hasteprøve allerede ved mottak på patologiavdelingen, må det stå CITO på prøveglassets etikett. 29.01.2018 23:00:00
Riktig valg av 4 mL og 6 mL EDTA-rørhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/riktig-valg-av-4-ml-og-6-ml-edta-rorRiktig valg av 4 mL og 6 mL EDTA-rørDet skal være angitt på etikettutskriften fra IHR om det skal benyttes 4mL eller 6 mL EDTA-rør.29.01.2018 23:00:00
IHR: nye analysepakker for luftveisagens og tarmpatogene agenshttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ihr-nye-analysepakker-for-luftveisagens-og-tarmpatogene-agensIHR: nye analysepakker for luftveisagens og tarmpatogene agensBåde luftveisagens og tarmpatogene agens har fått nye analysepakker som skal gjøre det enklere å rekvirere riktige analyser.  Disse analysepakkene er tilpasset laboratoriets rutiner, slik at man unngår manuell justering ved mottak av prøvene.25.01.2018 23:00:00
Ny metode og nytt referanseområde for ACE fra 14.12.17https://www.siv.no/helsefaglig/tjenester/laboratorietjenester/ny-metode-og-nytt-referanseomrade-for-ace-fra-141217Ny metode og nytt referanseområde for ACE fra 14.12.17Fra torsdag 14. desember har vi analysert ACE med en ny metode på automasjonslinjen på Cobas c702 fra Roche med reagens fra Bühlmann.02.01.2018 10:25:32
Nye rutiner ved forsendelse av biologisk materialehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nye-rutiner-ved-forsendelse-av-biologisk-materialeNye rutiner ved forsendelse av biologisk materialePosten endrer A- og B-post til en felles forsendelse fra 1.1.2018. Det vil bli to alternativer for å sende biologisk materiale til SiV; vanlig post og ekspress over natten. 19.12.2017 09:24:37
Hjerneslag og TIA i Vestfoldhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/hjerneslag-og-tia-i-vestfoldHjerneslag og TIA i VestfoldRask innleggelse av pasienter med akutt hjerneslag er vesentlig for å kunne tilby optimal behandling, og redusere grad av invaliditet og mortalitet.23.11.2017 23:00:00
Ett DPS i Vestfoldhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ett-dps-i-vestfoldEtt DPS i VestfoldFra 1. januar 2018 vil Søndre Vestfold DPS og Nordre Vestfold DPS bli slått sammen til DPS Vestfold.21.11.2017 23:00:00
Lungerehabiliteringskurs for KOLS-pasienterhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/lungerehabiliteringskurs-for-kols-pasienterLungerehabiliteringskurs for KOLS-pasienterLungeseksjonen ønsker at pasienter med KOLS skal komme til lungerehabiliteringskurs ved sykehuset.21.11.2017 23:00:00

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.