Praksisnytt

Her finner du alle nyhetene fra Praksisnytt, fra og med 2015 og frem til i dag.

Meld deg på elektronisk utsending av Praksisnytt (nyhetsbrev)​Her finner du PDF-utgaver av Praksisnytt

Slutt på biopsisvar fra gastroenterologenehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/slutt-pa-biopsisvar-fra-gastroenterologeneSlutt på biopsisvar fra gastroenterologeneFrem til nå har fastleger fått papirkopi av histologi-svar etter at pasienter har vært til for eksempel coloscopier. 02.04.2019 07:54:37
Tilbud om rehabilitering under og etter kreftbehandlinghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/tilbud-om-rehabilitering-under-og-etter-kreftbehandlingTilbud om rehabilitering under og etter kreftbehandlingSykehuset i Vestfold tilbyr rehabilitering under og etter kreftbehandling til pasienter i alle aldre. 02.04.2019 07:28:44
Påminnelse om tverrfaglig amputasjonspoliklinikkhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/paminnelse-om-tverrfaglig-amputasjonspoliklinikkPåminnelse om tverrfaglig amputasjonspoliklinikkFastlegen kan henvise alle pasienter som har problemstillinger vedrørende amputasjon, til et tverrfaglig amputasjonsteam ved SiV.01.04.2019 09:58:37
Beintetthetsmålinghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/beintetthetsmalingBeintetthetsmålingNukleærmedisinsk seksjon har gjennom ca. 10 år uført beintetthetsmåling med DXA og drevet en begrenset osteoporosepoliklinikk.18.03.2019 12:21:28
Slutt på papirsvar fra blodbankenhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/slutt-pa-papirsvar-fra-blodbankenSlutt på papirsvar fra blodbankenFra og med 1. mars 2019 sendes det ikke ut papirsvar fra bodbanken til rekvirenter som kan motta elektroniske svar.18.03.2019 12:16:01
Anbefalte analysepakker for kliniske problemstillingerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/anbefalte-analysepakker-for-kliniske-problemstillingerAnbefalte analysepakker for kliniske problemstillingerNoklus har utarbeidet anbefalinger om analysepakker for laboratoriebruk ved enkelte medisinske problemstillinger. Hensikten er å bidra til faglig kvalitetssikret utredning og oppfølging og samtidig unngå unødvendig rekvirering. 18.03.2019 11:59:12
Anbefalte prøver til pakkeforløp psykisk helse og rushttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/anbefalte-prover-til-pakkeforlop-psykisk-helse-og-rusAnbefalte prøver til pakkeforløp psykisk helse og rusDe ulike pakkeforløpene gir i liten grad spesifikk anbefaling om hvilke blodprøver som skal tas ved henvisning til ulike pakkeforløp.18.03.2019 08:55:28
Nye, diagnosespesifikke pakkeforløphttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nye-diagnosespesifikke-pakkeforlopNye, diagnosespesifikke pakkeforløp15. februar ble det innført tre diagnosespesifikke pakkeforløp for psykisk helse og rus.18.03.2019 08:43:46
Hospitering for fastleger våren 2019https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/hospitering-for-fastleger-varen-2019Hospitering for fastleger våren 2019Har du lyst til å hospitere ved sykehuset denne våren og få tellende utdanningspoeng for det? Nå har du nok en gang mulighet til det. Praksiskonsulentene organiserer nok en gang hospitering etter førstemann-til-mølla prinsippet.20.02.2019 09:22:35
Samhandlingsmøte våren 2019https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/samhandlingsmote-varen-2019Samhandlingsmøte våren 2019Neste samhandlingsmøte blir onsdag 3. april klokken 18 – 21. Hold av datoen allerede nå. Flere spennende temaer planlegges, mer informasjon kommer i neste Praksisnytt. 15.02.2019 12:46:03
Endring i rutiner for henvisning til operativ vurdering og behandling av pectus excavatumhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endring-i-rutiner-for-henvisning-til-operativ-vurdering-og-behandling-av-pectus-excavatumEndring i rutiner for henvisning til operativ vurdering og behandling av pectus excavatumVi informerte i Praksisnytt nr.1 2018 om at SiV har startet med vurdering og operasjon av pectus excavatum. 15.02.2019 12:39:27
Informasjon om avtalespesialister - rettelsehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/informasjon-om-avtalespesialister-rettelseInformasjon om avtalespesialister - rettelseInformasjonstjenesten «Velg behandlingssted» har oversikt over ventetidene og praksisprofil til avtalespesialister i psykiatri. Nå kan helsepersonell få tilgang til databasen.15.02.2019 12:31:31
Henvisninger til «Helse og arbeid» - ansvar for somatisk avklaringhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/henvisninger-til-helse-og-arbeid-ansvar-for-somatisk-avklaringHenvisninger til «Helse og arbeid» - ansvar for somatisk avklaringFra 01.01.19 er det innført «pakkeforløp for psykisk helse og rus». Dette inkluderer også henvisninger innen ordningen «Helse og arbeid».15.02.2019 12:14:43
Fecespanelet utvides med Enterotoksigene E. coli (ETEC)https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/fecespanelet-utvides-med-enterotoksigene-e-coli-etecFecespanelet utvides med Enterotoksigene E. coli (ETEC) utredning av diaré og gastroenteritt har mikrobiologisk avdeling et fecespanel «Tarmpatogene bakterier/parasitter» som nå utvides. Enterotoksigene E. coli (ETEC) er enterotoksinproduserende og adhererer til tarmepitelet. 15.02.2019 11:18:30
Henvisning til de første pakkeforløpene innen psykisk helse og rus starter 1. januarhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/henvisning-til-de-forste-pakkeforlopene-innen-psykisk-helse-og-rus-starter-1-januarHenvisning til de første pakkeforløpene innen psykisk helse og rus starter 1. januarFra 1. januar kan pasienter henvises til de første pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Fastleger henviser på vanlig måte, og Helsedirektoratet har laget en oversikt over hva henvisningene innenfor de forskjellige løpene bør inneholde.21.12.2018 09:10:57
Informasjon om avtalespesialisterhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/informasjon-om-avtalespesialisterInformasjon om avtalespesialisterInformasjonstjenesten «Velg Behandlingssted» (VBS) har oversikt over ventetidene til både avtalespesialister og sykehus. Nå kan helsepersonell få tilgang til databasen hos Velg behandlingssted.04.12.2018 15:13:20
Bytte av medikasjon i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/bytte-av-medikasjon-i-legemiddelassistert-rehabilitering-larBytte av medikasjon i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)Det er forhandlet fram avtale på nasjonalt nivå om hvilken medikasjon som skal benyttes i LAR-behandling. Dette gjelder Metadon mikstur, Buprenorfin og Buprenorfin/Nalokson.  04.12.2018 15:02:23
Nytt kols-forløphttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nytt-kols-forlopNytt kols-forløpFra høsten 2018 blir pasientforløpet for kols revitalisert ved Sykehuset i Vestfold. I den forbindelse innføres det kols-mapper til pasientene. 04.12.2018 14:57:23
IHR: Enklere rekvirering av MRSAhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ihr-enklere-rekvirering-av-mrsaIHR: Enklere rekvirering av MRSAMRSA screening kan nå rekvireres i IHR med hals-nese-perineum i en og samme operasjon. 04.12.2018 14:46:29
Rekvirering i IHR: Nye analysegrupper i cytologihttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/rekvirering-i-ihr-nye-analysegrupper-i-cytologiRekvirering i IHR: Nye analysegrupper i cytologiI IHR er det nå kommet nye analysegrupper i cytologi.04.12.2018 14:27:22
Samhandlingsmøte 14. november– pakkeforløp psykisk helse og rushttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/samhandlingsmote-14-november-pakkeforlop-psykisk-helse-og-rusSamhandlingsmøte 14. november– pakkeforløp psykisk helse og rusDe første pakkeforløpene for psykisk helse og rus er allerede lansert, og skal gjelde fra 1. januar 2019. 12.10.2018 14:11:54
Urinveisinfeksjon/ESBL-studienhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/urinveisinfeksjonesbl-studienUrinveisinfeksjon/ESBL-studienVåren 2013 var starten for en multisenter studie der vi ville se på effekten av mecillinam (Selexid, Penomax) ved cystitt forårsaket av ESBL-produserende E. coli12.10.2018 14:02:41
Problemer med thyroideafunksjonsprøverhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/problemer-med-thyroideafunksjonsproverProblemer med thyroideafunksjonsprøverI sommer har vi hatt enkelte tilfeller av falsk høye fritt T4-målinger (FT4). Feilen ble oppdaget ved at FT4-verdien normaliserte seg ved reanalysering av prøvene. 12.10.2018 13:51:42
HbA1c endres fra % til mmol/mol i Norgehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/hba1c-endres-fra-til-mmolmol-i-norgeHbA1c endres fra % til mmol/mol i NorgeNasjonalt fagråd for diabetes har vedtatt at 30. september 2018 skal alle laboratorier i Norge endre enhet for HbA1c fra % til mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/mol).27.09.2018 13:00:50
HLR-kurs ved klinisk simuleringssenterhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/hlr-kurs-ved-klinisk-simuleringssenterHLR-kurs ved klinisk simuleringssenterKlinisk simuleringssenter ved SiV tilbyr Norsk grunnkurs i HLR for helsepersonell (HHLR) til kommunale aktører som for eksempel legekontor, hjemmesykepleie, sykehjem og helsestasjoner. 05.09.2018 13:04:34
Forløpsfarmasøyt – sikker legemiddelhåndtering i pasientforløpenehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/forlopsfarmasoyt-sikker-legemiddelhandtering-i-pasientforlopeneForløpsfarmasøyt – sikker legemiddelhåndtering i pasientforløpeneI 2018/2019 blir prosjektet «Forløpsfarmasøyt – sikker legemiddelhåndtering i pasientforløpene» gjennomført, i regi av Sykehuset i Vestfold. 05.09.2018 13:00:13
Blodprøvesvar fra nyrepoliklinikkenhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/blodprovesvar-fra-nyrepoliklinikkenBlodprøvesvar fra nyrepoliklinikkenFastlegene får automatisk svar på prøver som er rekvirert av nyrepoliklinikken. Det har vært litt uklarhet i ansvarsforholdet rundt dette.05.09.2018 12:47:07
Innsyn i pasientjournalhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/innsyn-i-pasientjournalInnsyn i pasientjournalI løpet av første kvartal 2019 innføres løsningen hvor pasienter ved alle sykehus i Helse Sør-Øst kan lese utvalgte deler av journalen sin på nett. De vil også kunne se hvilke ansatte som har vært inne i journalen. Journaldokumenter skrevet...05.09.2018 12:32:51
Mange spørsmål om dyp venetrombose (DVT)https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/mange-sporsmal-om-dyp-venetrombose-dvtMange spørsmål om dyp venetrombose (DVT)Hematologene ved SiV mottar daglig telefoner angående DVT. Flere av disse telefonene kunne vært unngått om henvisende lege hadde kjent til henvisningsrutinene for DVT ved SiV. 05.09.2018 12:29:18
Nye anbefalinger angående blodprøver i svangerskapethttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nye-anbefalinger-angaende-blodprover-i-svangerskapetNye anbefalinger angående blodprøver i svangerskapet«Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen» ble oppdatert 05.07.2018 og medfører følgende endringer når det gjelder blodprøver i svangerskapet: • Blodtyping og antistoffscreening kan tas ved første konsultasjon (uke 6-12). 05.09.2018 12:25:25
Økt fokus på vibrioinfeksjonerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/okt-fokus-pa-vibrioinfeksjonerØkt fokus på vibrioinfeksjonerHøy badevanntemperatur gir gode vekstbetingelser for ulike arter av vibriobakterier. Det viktig med økt årvåkenhet med hensyn til mulige tilfeller av vibrioinfeksjoner etter bading i sjøen. Vibriobakterier smitter ikke i ferskvann.16.08.2018 11:35:35
Helse og arbeid - to aktører https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/helse-og-arbeid-to-aktorer-Helse og arbeid - to aktører Det er tidligere informert om at «Raskere tilbake» som prosjekt er lagt ned fra 1.januar 2018, og at behandlingstilbudet videreføres gjennom ordinær drift under betegnelsen «Helse og arbeid». 29.06.2018 11:39:46
HPV primærscreening og oppfølging av livmorhalsprøverhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/hpv-primerscreening-og-oppfolging-av-livmorhalsproverHPV primærscreening og oppfølging av livmorhalsprøverKreftregisteret med livmorhalsprogrammet har utarbeidet og publisert nye retningslinjer for både HPV primærscreening og oppfølging av livmorhalsprøver som trer i kraft 01.07.18.29.06.2018 11:23:01
Gravide og hepatitt Bhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/gravide-og-hepatitt-bGravide og hepatitt BHelsedirektoratet har nylig kommet med oppdatert nasjonalfaglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. En av endringene fra tidligere versjon er anbefaling om screening for hepatitt B (i tillegg til HIV og syfilis).28.06.2018 12:43:01
Veiledningspoliklinikken Anemone utgår i sommerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/veiledningspoliklinikken-anemone-utgar-i-sommerVeiledningspoliklinikken Anemone utgår i sommerVeiledningspoliklinikken «Anemone” utgår i ukene 25-33 på grunn av sommerferieavvikling i tillegg til at sommeren erfaringsmessig er en travel tid med mange forløsninger.19.06.2018 11:07:07
Nye analyser for utredning av påvist vitamin B12-mangelhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nye-analyser-for-utredning-av-pavist-vitamin-b12-mangelNye analyser for utredning av påvist vitamin B12-mangelFra 4. juni tilbyr sentrallaboratoriet to nye analyser: antistoffer mot intrinsisk faktor og parietalceller. Disse analysene er nyttige ved påvist vitamin B12-mangel , differensiering av pernisiøs anemi fra andre megaloblastære anemier og u...13.06.2018 12:58:43
Alle pasienter med KOLS bør vurderes for lungerehabiliteringskurshttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/alle-pasienter-med-kols-bor-vurderes-for-lungerehabiliteringskursAlle pasienter med KOLS bør vurderes for lungerehabiliteringskursKursdeltakelse vil statistisk sett redusere risiko for akutt sykdomsforverring og sykehusinnleggelser og er anbefalt for alle motiverte pasienter med KOLS, uansett grad! 13.06.2018 12:20:18
Prioritering til endoskopiske undersøkelserhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/prioritering-til-endoskopiske-undersokelserPrioritering til endoskopiske undersøkelserGastromedisinsk seksjon ønsker hjelp fra fastleger til få prioritert riktig inn til endoskopiske undersøkelser. Dette gjelder elektive henvisninger til koloskopi. Det er egne retningslinjer for «pakkeforløp». 13.06.2018 12:12:21
Endring i måleområdet for D-dimerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endring-i-maleomradet-for-d-dimerEndring i måleområdet for D-dimerD-dimer-resultater vil fra nå av gis ut med verdier opp til 4,0 mg/L, ikke 20 mg/L slik sentrallaboratoriet har gjort de siste årene. Verdier større enn fire vil dermed ikke bli fortynnet rutinemessig. 06.06.2018 09:31:43
«Raskere tilbake» erstattes av «Helse og arbeid»https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/raskere-tilbake-erstattes-av-helse-og-arbeid«Raskere tilbake» erstattes av «Helse og arbeid»«Raskere tilbake» som prosjekt er lagt ned fra 1.januar 2018, men behandlingstilbudet skal videreføres. Den vesentligste endringen er at tilbudet er overført fra prosjekt til ordinær drift. 03.05.2018 12:20:07
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Vestfoldhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-i-vestfoldTverrfaglig spesialisert rusbehandling i VestfoldDen tverrfaglige spesialiserte rusbehandlingen (TSB) i Vestfold ble fra 01.januar 2018 organisatorisk samlet i avdeling for rusbehandling. Avdelingen tilbyr behandling til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk. 03.05.2018 11:59:23
ADHD henvises til DPShttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/adhd-henvises-til-dpsADHD henvises til DPSHenvisninger med spørsmål om ADHD skal sendes til DPS. Basistilbudet for utredning og behandling for voksne med ADHD gjøres ved distriktspsykiatrisk senter (DPS) og tilbys på poliklinikk allmennpsykiatri sør, DPS Vestfold. 03.05.2018 11:48:55
Endret diagnostikk av Mycoplasma genitaliumhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endret-diagnostikk-av-mycoplasma-genitaliumEndret diagnostikk av Mycoplasma genitaliumDiagnostikk av Mycoplasma genitalium skal være klinisk begrunnet. For å unngå overdiagnostikk og unødvendig antibiotikabehandling vil prøver uten dokumentert klinisk indikasjon for analyse ikke bli undersøkt.06.04.2018 09:33:15
Ny tverrfaglig amputasjonspoliklinikkhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-tverrfaglig-amputasjonspoliklinikkNy tverrfaglig amputasjonspoliklinikkFastlegen kan nå henvise pasienter med komplekse problemstillinger vedrørende amputasjon til et tverrfaglig amputasjonsteam for å avklare videre forløp ved en engangs poliklinisk konsultasjon. 05.04.2018 11:25:35
Hospiteringsbolker 2018https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/hospiteringsbolker-2018Hospiteringsbolker 2018På SiVs nettsider ligger det informasjon om kontaktpersoner for hospitering ved sykehuset for fastleger i Vestfold. Dessverre benytter fastlegene sjelden seg av hospiteringsordningen.05.04.2018 10:56:37
Samhandlingsmøte 11. aprilhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/samhandlingsmote-11-aprilSamhandlingsmøte 11. aprilOppgaveglidning og trygg utskrivning blir satt i fokus på vårens samhandlingsmøte mellom fastleger og sykehusleger. Det å ha en god forståelse mellom fastlege og sykehuslege i forhold til hvem som skal gjøre og ha ansvar for hva er sentralt...09.03.2018 12:09:54
Ny analysemetode for vitamin D og kortere svartidhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-analysemetode-for-vitamin-d-og-kortere-svartidNy analysemetode for vitamin D og kortere svartidFra 9.mars 2018 gikk sentrallaboratoriet over til å analysere 25-OH vitamin D med en immunologisk metode på vår automasjonslinje (fra Roche).09.03.2018 10:24:37
Ny og felles analyseoversikthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-og-felles-analyseoversiktNy og felles analyseoversiktLaboratoriene ved Sykehuset i Vestfold er stolte av å kunne publiserer en felles og samlet analyseoversikt for analyser som utføres av Sentrallaboratoriet med blodbank, mikrobiologisk avdeling og patologiavdelingen. 08.03.2018 07:52:05
Elektronisk henvisning - terapeutisk tappinghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/elektronisk-henvisning-terapeutisk-tappingElektronisk henvisning - terapeutisk tappingHenvisninger til terapeutisk tapping (venesectio) ved blodbanken i Vestfold skal nå sendes elektronisk.05.03.2018 14:49:56
Bakteriediagnostikk - bakteriell luftveisinfeksjonhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/bakteriediagnostikk-bakteriell-luftveisinfeksjonBakteriediagnostikk - bakteriell luftveisinfeksjonDet pågår en storstilt nasjonal satsning for å redusere antibiotikaoverforbruk, og luftveisinfeksjoner er et av områdene med størst potensiale for forbedring. 05.03.2018 14:29:17

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.