Praksisnytt

Her finner du alle nyhetene fra Praksisnytt, fra og med 2015 og frem til i dag.

Meld deg på elektronisk utsending av Praksisnytt (nyhetsbrev)

​Her finner du arkiv over tidligere PDF-utgaver av Praksisnytt - Praksisnytt blir nå sendt ut som enkeltsaker

Radiologi: Samhandlingen mellom private radiologiske institutt og sykehusethttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/radiologi-samhandlingen-mellom-private-radiologiske-institutt-og-sykehusetRadiologi: Samhandlingen mellom private radiologiske institutt og sykehusetSamhandlingen mellom de private radiologiske instituttene og sykehuset, og kliniske problemstillinger rundt hastegradsvurdering et av temaene som blir tatt opp på samhandlingsmøtet 6. november. 14.10.2019 13:06:07
En tredjedel av alle undersøkelser og tiltak er unødvendigehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/en-tredjedel-av-alle-undersokelser-og-tiltak-er-unodvendigeEn tredjedel av alle undersøkelser og tiltak er unødvendigeDen internasjonale kampanjen «Choosing wisely» har kommet til Norge under navnet «Gjør kloke valg» eller bare «kloke valg». Hør mer om dette spennende prosjektet på samhandlingsmøtet som arrangeres ved SiV 6.november klokken 18.00. 14.10.2019 09:02:01
Strukturert hospiteringsbolk høsten 2019https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/strukturert-hospiteringsbolk-hosten-2019Strukturert hospiteringsbolk høsten 2019Det er utarbeidet en strukturert hospiteringsbolk som fastleger kan melde seg på. Det blir en bolk på våren og en bolk på høsten. Den første delen av høstens hospiteringsbolk starter opp 30. september.09.09.2019 07:38:10
Pasienter som ønsker endoskopiske prosedyrer utført i narkosehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/pasienter-som-onsker-endoskopiske-prosedyrer-utfort-i-narkosePasienter som ønsker endoskopiske prosedyrer utført i narkoseGastromedisinsk poliklinikk  opplever et stadig økende ønske om endoskopiske undersøkelser i narkose ved SiV. Prosedyrer utført i narkose gir en klart høyere risiko for komplikasjoner enn prosedyrer utført uten narkose eller bare med sedasj...27.08.2019 13:51:24
Lærings- og mestringskurs høsten 2019https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/lerings-og-mestringskurs-hosten-2019Lærings- og mestringskurs høsten 2019Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset i Vestfold arrangerer mange kurs denne høsten. Se oversikt over høstens kurs.27.08.2019 13:43:17
Utredning av pasienter med utmattelse – herunder CSF/ME - og tilbud til denne pasientgruppen https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/utredning-av-pasienter-med-utmattelse-herunder-csfme-og-tilbud-til-denne-pasientgruppen-Utredning av pasienter med utmattelse – herunder CSF/ME - og tilbud til denne pasientgruppen samråd med medisinsk ansvarlige innen nevrologi og infeksjonsmedisin skal pasienter med utmattelsessymptomer nå henvises til klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering23.08.2019 13:32:31
Lærings- og mestringssenteret og pusterommethttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/lerings-og-mestringssenteret-og-pusterommetLærings- og mestringssenteret og pusterommetLærings- og mestringssenteret (LMS) og Pusterommet blir fra 1.9.2019 en del av en del klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering.23.08.2019 10:22:28
Organisasjonsendringer ved psykiatrisk fylkesavdeling (PFA)https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/organisasjonsendringer-ved-psykiatrisk-fylkesavdeling-pfaOrganisasjonsendringer ved psykiatrisk fylkesavdeling (PFA)Fra 13. mai 2019 har psykiatrisk fylkesavdeling (PFA) endret navn til psykiatrisk avdeling (PSY). 18.06.2019 11:48:28
Drop-in tilbud ved radiologisk avdeling i Larvikhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/drop-in-tilbud-ved-radiologisk-avdeling-i-larvikDrop-in tilbud ved radiologisk avdeling i LarvikRadiologisk avdeling i Larvik har et drop-in-tilbud for pasienter med henvisning til røntgen thorax og røntgen ekstremiteter. Drop-in tilbud i Larvik er mandag til fredag kl 08.00 – 15.30.18.06.2019 08:48:12
Trygt å utføre røntgen og CT ved SiVhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/trygt-a-utfore-rontgen-og-ct-ved-sivTrygt å utføre røntgen og CT ved SiVI slutten av mars ble SiV gjenstand for nyhetsoppslag i NRK og sosiale medier om høye stråledoser ved undersøkelser utført ved radiologisk avdeling. 14.06.2019 07:58:19
Rusbehandling i sommerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/rusbehandling-i-sommerRusbehandling i sommerAvdeling for rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold har følgende rutiner i sommer: 14.06.2019 07:25:40
Barne- og ungdomsseksjonen har hevet aldersgrensenhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/barne-og-ungdomsseksjonen-har-hevet-aldersgrensenBarne- og ungdomsseksjonen har hevet aldersgrensenBarne- og ungdomsseksjonen ved Sykehuset i Vestfold har hevet aldersgrensen fra 16 til 18 år i 2019.14.06.2019 07:02:36
Epikrise på nyfødte – nå elektroniskhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/epikrise-pa-nyfodte-na-elektroniskEpikrise på nyfødte – nå elektroniskSykehuset i Vestfold mottar nå fødselsnummer innen 24 timer etter fødsel. Dermed kan sykehuset sende epikriser elektronisk på den nyfødte. Epikrise sendes til mors fastlege, som automatisk blir barnets fastlege. 13.06.2019 13:12:59
Når det haster med koloskopihttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nar-det-haster-med-koloskopiNår det haster med koloskopiPakkeforløp tykk- og endetarmskreft haster. Dette medfører praktiske problemer, som fastleger kan avhjelpe med enkle grep. 13.06.2019 08:02:03
IHR: endring for blodprøver til mikrobiologisk avdelinghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ihr-endring-for-blodprover-til-mikrobiologisk-avdelingIHR: endring for blodprøver til mikrobiologisk avdelingFra mandag 13. mai vil blodprøver til mikrobiologisk avdeling rekvireres via sentrallaboratoriet. Det vil si at blodprøvene blir mottaksregistrert på sentrallaboratoriet før analysering på mikrobiologisk avdeling. Dette gir mer effektiv dri...09.05.2019 10:38:39
IHR og bytte av PC på legekontor sommeren 2019https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ihr-og-bytte-av-pc-pa-legekontor-sommeren-2019IHR og bytte av PC på legekontor sommeren 2019Dersom det planlegges å skifte ut PCer på legekontor i juli måned, må dette varsles oss innen utgangen av juni, slik at vi kan avtale og planlegge nødvendige installasjoner.09.05.2019 10:38:37
Åpningstider for blodprøvetaking sommer 2019https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/apningstider-for-blodprovetaking-sommer-2019Åpningstider for blodprøvetaking sommer 2019Sykehusets prøvetakingsstasjoner har redusert bemanning i sommer, men er behjelpelig med vanskelig prøvetaking eller andre situasjoner som krever det.09.05.2019 10:38:34
Nye referanseintervaller for vitamin B12, folat, PTH, kalsium, fosfat, albumin og totalproteinhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nye-referanseintervaller-for-vitamin-b12-folat-pth-kalsium-fosfat-albumin-og-totalproteinNye referanseintervaller for vitamin B12, folat, PTH, kalsium, fosfat, albumin og totalproteinEtter over ett års drift med automasjonslinje med nye analysemetoder på Sentrallaboratoriet har vi erfart at noen referanseintervaller ikke har vært optimale for vår befolkning. 05.05.2019 14:38:47
Slutt på biopsisvar fra gastroenterologenehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/slutt-pa-biopsisvar-fra-gastroenterologeneSlutt på biopsisvar fra gastroenterologeneFrem til nå har fastleger fått papirkopi av histologi-svar etter at pasienter har vært til for eksempel coloscopier. 02.04.2019 07:54:37
Tilbud om rehabilitering under og etter kreftbehandlinghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/tilbud-om-rehabilitering-under-og-etter-kreftbehandlingTilbud om rehabilitering under og etter kreftbehandlingSykehuset i Vestfold tilbyr rehabilitering under og etter kreftbehandling til pasienter i alle aldre. 02.04.2019 07:28:44
Påminnelse om tverrfaglig amputasjonspoliklinikkhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/paminnelse-om-tverrfaglig-amputasjonspoliklinikkPåminnelse om tverrfaglig amputasjonspoliklinikkFastlegen kan henvise alle pasienter som har problemstillinger vedrørende amputasjon, til et tverrfaglig amputasjonsteam ved SiV.01.04.2019 09:58:37
Beintetthetsmålinghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/beintetthetsmalingBeintetthetsmålingNukleærmedisinsk seksjon har gjennom ca. 10 år uført beintetthetsmåling med DXA og drevet en begrenset osteoporosepoliklinikk.18.03.2019 12:21:28
Slutt på papirsvar fra blodbankenhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/slutt-pa-papirsvar-fra-blodbankenSlutt på papirsvar fra blodbankenFra og med 1. mars 2019 sendes det ikke ut papirsvar fra bodbanken til rekvirenter som kan motta elektroniske svar.18.03.2019 12:16:01
Anbefalte analysepakker for kliniske problemstillingerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/anbefalte-analysepakker-for-kliniske-problemstillingerAnbefalte analysepakker for kliniske problemstillingerNoklus har utarbeidet anbefalinger om analysepakker for laboratoriebruk ved enkelte medisinske problemstillinger. Hensikten er å bidra til faglig kvalitetssikret utredning og oppfølging og samtidig unngå unødvendig rekvirering. 18.03.2019 11:59:12
Anbefalte prøver til pakkeforløp psykisk helse og rushttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/anbefalte-prover-til-pakkeforlop-psykisk-helse-og-rusAnbefalte prøver til pakkeforløp psykisk helse og rusDe ulike pakkeforløpene gir i liten grad spesifikk anbefaling om hvilke blodprøver som skal tas ved henvisning til ulike pakkeforløp.18.03.2019 08:55:28
Nye, diagnosespesifikke pakkeforløphttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nye-diagnosespesifikke-pakkeforlopNye, diagnosespesifikke pakkeforløp15. februar ble det innført tre diagnosespesifikke pakkeforløp for psykisk helse og rus.18.03.2019 08:43:46
Hospitering for fastleger våren 2019https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/hospitering-for-fastleger-varen-2019Hospitering for fastleger våren 2019Har du lyst til å hospitere ved sykehuset denne våren og få tellende utdanningspoeng for det? Nå har du nok en gang mulighet til det. Praksiskonsulentene organiserer nok en gang hospitering etter førstemann-til-mølla prinsippet.20.02.2019 09:22:35
Samhandlingsmøte våren 2019https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/samhandlingsmote-varen-2019Samhandlingsmøte våren 2019Neste samhandlingsmøte blir onsdag 3. april klokken 18 – 21. Hold av datoen allerede nå. Flere spennende temaer planlegges, mer informasjon kommer i neste Praksisnytt. 15.02.2019 12:46:03
Endring i rutiner for henvisning til operativ vurdering og behandling av pectus excavatumhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endring-i-rutiner-for-henvisning-til-operativ-vurdering-og-behandling-av-pectus-excavatumEndring i rutiner for henvisning til operativ vurdering og behandling av pectus excavatumVi informerte i Praksisnytt nr.1 2018 om at SiV har startet med vurdering og operasjon av pectus excavatum. 15.02.2019 12:39:27
Informasjon om avtalespesialister - rettelsehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/informasjon-om-avtalespesialister-rettelseInformasjon om avtalespesialister - rettelseInformasjonstjenesten «Velg behandlingssted» har oversikt over ventetidene og praksisprofil til avtalespesialister i psykiatri. Nå kan helsepersonell få tilgang til databasen.15.02.2019 12:31:31
Henvisninger til «Helse og arbeid» - ansvar for somatisk avklaringhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/henvisninger-til-helse-og-arbeid-ansvar-for-somatisk-avklaringHenvisninger til «Helse og arbeid» - ansvar for somatisk avklaringFra 01.01.19 er det innført «pakkeforløp for psykisk helse og rus». Dette inkluderer også henvisninger innen ordningen «Helse og arbeid».15.02.2019 12:14:43
Fecespanelet utvides med Enterotoksigene E. coli (ETEC)https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/fecespanelet-utvides-med-enterotoksigene-e-coli-etecFecespanelet utvides med Enterotoksigene E. coli (ETEC) utredning av diaré og gastroenteritt har mikrobiologisk avdeling et fecespanel «Tarmpatogene bakterier/parasitter» som nå utvides. Enterotoksigene E. coli (ETEC) er enterotoksinproduserende og adhererer til tarmepitelet. 15.02.2019 11:18:30
Henvisning til de første pakkeforløpene innen psykisk helse og rus starter 1. januarhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/henvisning-til-de-forste-pakkeforlopene-innen-psykisk-helse-og-rus-starter-1-januarHenvisning til de første pakkeforløpene innen psykisk helse og rus starter 1. januarFra 1. januar kan pasienter henvises til de første pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Fastleger henviser på vanlig måte, og Helsedirektoratet har laget en oversikt over hva henvisningene innenfor de forskjellige løpene bør inneholde.21.12.2018 09:10:57
Informasjon om avtalespesialisterhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/informasjon-om-avtalespesialisterInformasjon om avtalespesialisterInformasjonstjenesten «Velg Behandlingssted» (VBS) har oversikt over ventetidene til både avtalespesialister og sykehus. Nå kan helsepersonell få tilgang til databasen hos Velg behandlingssted.04.12.2018 15:13:20
Bytte av medikasjon i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/bytte-av-medikasjon-i-legemiddelassistert-rehabilitering-larBytte av medikasjon i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)Det er forhandlet fram avtale på nasjonalt nivå om hvilken medikasjon som skal benyttes i LAR-behandling. Dette gjelder Metadon mikstur, Buprenorfin og Buprenorfin/Nalokson.  04.12.2018 15:02:23
Nytt kols-forløphttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nytt-kols-forlopNytt kols-forløpFra høsten 2018 blir pasientforløpet for kols revitalisert ved Sykehuset i Vestfold. I den forbindelse innføres det kols-mapper til pasientene. 04.12.2018 14:57:23
IHR: Enklere rekvirering av MRSAhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ihr-enklere-rekvirering-av-mrsaIHR: Enklere rekvirering av MRSAMRSA screening kan nå rekvireres i IHR med hals-nese-perineum i en og samme operasjon. 04.12.2018 14:46:29
Rekvirering i IHR: Nye analysegrupper i cytologihttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/rekvirering-i-ihr-nye-analysegrupper-i-cytologiRekvirering i IHR: Nye analysegrupper i cytologiI IHR er det nå kommet nye analysegrupper i cytologi.04.12.2018 14:27:22
Samhandlingsmøte 14. november– pakkeforløp psykisk helse og rushttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/samhandlingsmote-14-november-pakkeforlop-psykisk-helse-og-rusSamhandlingsmøte 14. november– pakkeforløp psykisk helse og rusDe første pakkeforløpene for psykisk helse og rus er allerede lansert, og skal gjelde fra 1. januar 2019. 12.10.2018 14:11:54
Urinveisinfeksjon/ESBL-studienhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/urinveisinfeksjonesbl-studienUrinveisinfeksjon/ESBL-studienVåren 2013 var starten for en multisenter studie der vi ville se på effekten av mecillinam (Selexid, Penomax) ved cystitt forårsaket av ESBL-produserende E. coli12.10.2018 14:02:41
Problemer med thyroideafunksjonsprøverhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/problemer-med-thyroideafunksjonsproverProblemer med thyroideafunksjonsprøverI sommer har vi hatt enkelte tilfeller av falsk høye fritt T4-målinger (FT4). Feilen ble oppdaget ved at FT4-verdien normaliserte seg ved reanalysering av prøvene. 12.10.2018 13:51:42
HbA1c endres fra % til mmol/mol i Norgehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/hba1c-endres-fra-til-mmolmol-i-norgeHbA1c endres fra % til mmol/mol i NorgeNasjonalt fagråd for diabetes har vedtatt at 30. september 2018 skal alle laboratorier i Norge endre enhet for HbA1c fra % til mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/mol).27.09.2018 13:00:50
HLR-kurs ved klinisk simuleringssenterhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/hlr-kurs-ved-klinisk-simuleringssenterHLR-kurs ved klinisk simuleringssenterKlinisk simuleringssenter ved SiV tilbyr Norsk grunnkurs i HLR for helsepersonell (HHLR) til kommunale aktører som for eksempel legekontor, hjemmesykepleie, sykehjem og helsestasjoner. 05.09.2018 13:04:34
Forløpsfarmasøyt – sikker legemiddelhåndtering i pasientforløpenehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/forlopsfarmasoyt-sikker-legemiddelhandtering-i-pasientforlopeneForløpsfarmasøyt – sikker legemiddelhåndtering i pasientforløpeneI 2018/2019 blir prosjektet «Forløpsfarmasøyt – sikker legemiddelhåndtering i pasientforløpene» gjennomført, i regi av Sykehuset i Vestfold. 05.09.2018 13:00:13
Blodprøvesvar fra nyrepoliklinikkenhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/blodprovesvar-fra-nyrepoliklinikkenBlodprøvesvar fra nyrepoliklinikkenFastlegene får automatisk svar på prøver som er rekvirert av nyrepoliklinikken. Det har vært litt uklarhet i ansvarsforholdet rundt dette.05.09.2018 12:47:07
Innsyn i pasientjournalhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/innsyn-i-pasientjournalInnsyn i pasientjournalI løpet av første kvartal 2019 innføres løsningen hvor pasienter ved alle sykehus i Helse Sør-Øst kan lese utvalgte deler av journalen sin på nett. De vil også kunne se hvilke ansatte som har vært inne i journalen. Journaldokumenter skrevet...05.09.2018 12:32:51
Økt fokus på vibrioinfeksjonerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/okt-fokus-pa-vibrioinfeksjonerØkt fokus på vibrioinfeksjonerHøy badevanntemperatur gir gode vekstbetingelser for ulike arter av vibriobakterier. Det viktig med økt årvåkenhet med hensyn til mulige tilfeller av vibrioinfeksjoner etter bading i sjøen. Vibriobakterier smitter ikke i ferskvann.16.08.2018 11:35:35
Helse og arbeid - to aktører https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/helse-og-arbeid-to-aktorer-Helse og arbeid - to aktører Det er tidligere informert om at «Raskere tilbake» som prosjekt er lagt ned fra 1.januar 2018, og at behandlingstilbudet videreføres gjennom ordinær drift under betegnelsen «Helse og arbeid». 29.06.2018 11:39:46
HPV primærscreening og oppfølging av livmorhalsprøverhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/hpv-primerscreening-og-oppfolging-av-livmorhalsproverHPV primærscreening og oppfølging av livmorhalsprøverKreftregisteret med livmorhalsprogrammet har utarbeidet og publisert nye retningslinjer for både HPV primærscreening og oppfølging av livmorhalsprøver som trer i kraft 01.07.18.29.06.2018 11:23:01
Gravide og hepatitt Bhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/gravide-og-hepatitt-bGravide og hepatitt BHelsedirektoratet har nylig kommet med oppdatert nasjonalfaglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. En av endringene fra tidligere versjon er anbefaling om screening for hepatitt B (i tillegg til HIV og syfilis).28.06.2018 12:43:01

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.