Praksisnytt

Her finner du alle nyhetene fra Praksisnytt, fra og med 2015 og frem til i dag.

Meld deg på elektronisk utsending av Praksisnytt (nyhetsbrev)

​Her finner du arkiv over tidligere PDF-utgaver av Praksisnytt - Praksisnytt blir nå sendt ut som enkeltsaker

Testing for antistoffer mot SARS-CoV-2 (koronavirus) og betydning for vaksinasjonhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/testing-for-antistoffer-mot-sars-cov-2-koronavirus-og-betydning-for-vaksinasjonTesting for antistoffer mot SARS-CoV-2 (koronavirus) og betydning for vaksinasjonMikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold tilbyr analyse for antistoffer mot SARS-CoV-2. Vår analyse påviser antistoffer rettet mot virusets nukleoprotein, som dannes etter gjennomgått infeksjon. Bruksområdet for analysen er derfor s...14.07.2021 05:52:57
Tilbud om drop-in-undersøkelser i Larvik er åpnet igjenhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/tilbud-om-drop-in-undersokelser-ved-larvik-er-apnet-igjenTilbud om drop-in-undersøkelser i Larvik er åpnet igjenDrop-in for konvensjonell røntgen ved SiV-Larvik er åpnet igjen etter stengningen i forbindelse med maskinoppdatering. 12.07.2021 10:53:59
Helsefellesskap – relevant for fastlegen?https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/helsefellesskap-relevant-for-fastlegenHelsefellesskap – relevant for fastlegen?Regjeringen og KS inngikk høsten 2019 en avtale om å etablere 19 helsefellesskap som skal få sykehusene og kommunene til å samarbeide bedre om pasientene. Hvert helsefellesskap inkluderer et helseforetak med tilhørende kommuner. Hos oss i V...22.06.2021 14:49:48
Regionalt senter for kjønnsinkongruens (RSKI) - første senteret av sitt slag i Norgehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/regionalt-senter-for-kjonnsinkongruens-rski-forste-senteret-av-sitt-slag-i-norgeRegionalt senter for kjønnsinkongruens (RSKI) - første senteret av sitt slag i NorgeRegionalt senter for kjønnsinkongruens tilbyr veiledning og undervisning til behandlere i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  16.06.2021 09:41:16
Nye tjenester via helsenorge.no - innkallingsbrev og henvisningsstatushttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nye-tjenester-via-helsenorgeno-innkallingsbrev-og-henvisningsstatusNye tjenester via helsenorge.no - innkallingsbrev og henvisningsstatusFra 16. juni aktiveres en «svarknapp» i de digitale innkallingsbrevene fra helsenorge.no slik at pasientene kan sende beskjed direkte til avdelingen hvis de trenger et nytt tidspunkt for timen, eller ønsker å avbestille timen. 07.06.2021 14:49:56
Nye retningslinjer for oppfølging etter kurativ behandling for colorectalcancer fra 1. junihttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nye-retningslinjer-for-oppfolging-etter-kurativ-behandling-for-colorectalcancer-fra-1-juniNye retningslinjer for oppfølging etter kurativ behandling for colorectalcancer fra 1. juniColorectalcancer er den nest hyppigste kreftdiagnosen i Norge. Overlevelsen totalt er ca. 70%, og hos de med lokalisert sykdom er 5-års overlevelsen over 95%.  31.05.2021 14:30:59
Ikke glem lungekreft!https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ikke-glem-lungekreftIkke glem lungekreft!Vestfold har hatt Norges laveste median overlevelse for pasienter med lungekreft 3 år på rad. Det håper vi å kunne gjøre noe med.  31.05.2021 13:55:29
Endring i Helse Sør Øst avtale med private røntgeninstitutthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endring-i-helse-sor-ost-avtale-med-private-rontgeninstituttEndring i Helse Sør Øst avtale med private røntgeninstituttelse Sør Øst terminerer avtalen med Aleris Røntgen i Porsgrunn (tidligere Curato) med virkning fra 31.mai 2021.  Alle henvisninger sendt til Aleris Porsgrunn etter denne dato vil behandles som henvisning til helprivat røntgeninstitutt og pa...31.05.2021 06:17:51
Viktig informasjon om bruk av trombinrør til glukosebelastninghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/viktig-informasjon-om-bruk-av-trombinror-til-glukosebelastningViktig informasjon om bruk av trombinrør til glukosebelastningNå benyttes trombinrør ved prøvetaking i forbindelse med glukosebelastning i primærhelsetjenesten som sendes til Sentrallaboratoriet.  05.05.2021 18:51:36
Henvisningen – hva er godt nok?https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/henvisningen-hva-er-godt-nokHenvisningen – hva er godt nok?Henvisningen er vel den viktigste måten vi fastleger kommuniserer med sykehuset på.  05.05.2021 17:05:36
Hepatitt C – lett å glemme?https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/hepatitt-c-lett-a-glemmeHepatitt C – lett å glemme?Fastleger kan få en forespørsel fra avdeling rus og avhengighet (ARA) om hepatitt-C status på pasienter som er henvist dit. 06.04.2021 13:38:26
Endring ved borreliaserologihttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endring-ved-borreliaserologiEndring ved borreliaserologiI forkant av årets flåttsesong vil SiV gjøre følgende endringer i analysering og besvarelse av borreliaserologi:06.04.2021 12:03:39
Anbefalinger om samarbeid: Hvem gjør hva?https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/anbefalinger-om-samarbeid-hvem-gjor-hvaAnbefalinger om samarbeid: Hvem gjør hva?Regelmessig får vi henvendelser fra fastleger om epikriser som formidler urimelige forventninger om oppgaver fastlege skal ta ansvar for. PKO hadde dette som tema på samhandlingsmøtet våren 2018.26.03.2021 09:20:00
Gastrokirurgi: Vanlige henvisningsårsakerhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/gastrokirurgi-vanlige-henvisningsarsakerGastrokirurgi: Vanlige henvisningsårsakerHer er tre gastrokirurgiske prolemstillinger som er vanlige henvisningsårsaker innenfor gastrokirurgi som mange pasienter må vente lang tid før de får time til konsultasjon. 25.03.2021 08:09:14
Ledig 20 % stilling som praksiskonsulent (PKO)https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ledig-20-stilling-som-praksiskonsulent-pkoLedig 20 % stilling som praksiskonsulent (PKO)Vil du være med på å utvikle samarbeidet mellom sykehuset og fastleger? Da anbefales du å vurdere denne stillingen som praksiskonsulent. En slik oppgave utvikler ikke bare samarbeidet for oss alle, men har også stor positiv innflytelse på d...19.03.2021 11:50:39
Vanlige henvisningsårsaker innen gastrokirurgihttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/vanlige-henvisningsarsaker-innen-gastrokirurgiVanlige henvisningsårsaker innen gastrokirurgiHer er en presentasjon av tre gastrokirurgiske prolemstillinger som er vanlige henvisningsårsaker innenfor fagfeltene gastrokirurgi som mange pasienter må vente lang tid før de får time til konsultasjon. 09.03.2021 15:34:45
Legekontor kan nå måle glukose for å diagnostisere diabetes – bruk trombinrør ved forsendelse til samarbeidende laboratoriumhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/legekontor-kan-na-male-glukose-for-a-diagnostisere-diabetes-bruk-trombinror-ved-forsendelse-til-samarbeidende-laboratoriumLegekontor kan nå måle glukose for å diagnostisere diabetes – bruk trombinrør ved forsendelse til samarbeidende laboratoriumFor å kunne diagnostisere diabetes ved bruk av blodsukkerapparater på legekontor (såkalte pasientnære analyseinstrumenter (PNA)) bør det benyttes et av de anbefalte blodsukkerinstrumentene og god analysekvalitet bør dokumenteres.  08.03.2021 23:00:00
Redusert kapasitet i pasientreiser på grunn av krav til økt smittevernhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/redusert-kapasitet-i-pasientreiser-pa-grunn-av-krav-til-okt-smittevernRedusert kapasitet i pasientreiser på grunn av krav til økt smittevern12. februar kom det en anbefaling fra FHI om at de ikke anbefaler at pasient/bruker sitter sammen med andre enn ledsager eller husstandsmedlemmer. Dette gjør at transportkapasiteten blir satt under press og at det er nødvendig med tiltak fo...01.03.2021 12:16:17
Ny og forbedret analyseliste for laboratoriene ved SiVhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-og-forbedret-analyseliste-for-laboratoriene-pa-sivNy og forbedret analyseliste for laboratoriene ved SiVEtter at analyselisten har vært utilgjengelig siden august 2020 grunnet et dataangrep, har laboratoriene nå etablert en ny og forbedret analyseliste. 25.02.2021 10:00:58
Måling av bentetthet (DXA) etter bruddhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/maling-av-bentetthet-dxa-etter-bruddMåling av bentetthet (DXA) etter bruddFor å oppdage flere osteoporosepasienter innfører SiV at alle pasienter over 50 år med lavenergibrudd henvises direkte fra ortoped til DXA-måling ved osteoporosepoliklinikken. 25.02.2021 09:43:28
Vanlige kirurgiske tilstander innen urologihttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/vanlige-kirurgiske-tilstander-innen-urologiVanlige kirurgiske tilstander innen urologiVi har laget en oversikt over noen av de vanligste henvisningsårsakene innenfor fagfeltene urologi og gastrokirurgi der mange pasienter må vente lang tid før de får time til konsultasjon. Denne gang presenterer vi tre nye problemstillinger innen urologi.25.02.2021 08:01:50
Starter screening for britiske og sørafrikanske koronavirusvarianterhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/starter-screening-for-britiske-og-sorafrikanske-koronavirusvarianterStarter screening for britiske og sørafrikanske koronavirusvarianterI forbindelse med økt forekomst av koronavirusvarianter som er under særskilt overvåkning, er det et ønske om at laboratoriene raskere kan påvise disse variantene. Mikrobiologisk avdeling starter derfor mandag 15. februar med en screeningme...11.02.2021 08:39:10
Nå fungerer alle lenker til kvalitetssystemet på siv.no igjenhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/na-fungerer-alle-lenker-til-kvalitetssystemet-pa-sivno-igjenNå fungerer alle lenker til kvalitetssystemet på siv.no igjenNå fungerer alle lenker inn til SiVs kvalitetssystem som ligger på siv.no igjen.11.02.2021 06:47:36
Nyttig pasientinformasjon om hofte- og kneprotesehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/nyttig-pasientinformasjon-hofte-og-kneproteseNyttig pasientinformasjon om hofte- og kneproteseOrtopedisk seksjon har utarbeidet informasjon til pasienter som skal operere hofte- og kneprotese ved SiV. 10.02.2021 21:51:02
Henvisning til ortopedisk seksjonhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/henvisning-til-ortopedisk-seksjonHenvisning til ortopedisk seksjonHenvisningen skal inneholde tidligere relevante sykdommer, grundig anamnese, undersøkelser både fysiske og radiologiske, medikamenter og en vurdering.10.02.2021 21:34:49
Vanlige kirurgiske tilstander - skal jeg henvise eller ikke henvise?https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/vanlige-kirurgiske-tilstander-skal-jeg-henvise-eller-ikke-henviseVanlige kirurgiske tilstander - skal jeg henvise eller ikke henvise?Vi har laget en oversikt over noen av de vanligste henvisningsårsakene innenfor fagfeltene urologi og gastrokirurgi der mange pasienter må vente lang tid før de får time til konsultasjon.10.02.2021 21:09:07
Viktige endringer ved svarrapportering av antibiotikafølsomhethttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/viktige-endringer-ved-svarrapportering-av-antibiotikafolsomhetViktige endringer ved svarrapportering av antibiotikafølsomhetFra 04.02 vil mikrobiologisk avdeling endre svarrapporteringen for enkelte kombinasjoner av antibiotika og bakterier. I 2019 ble definisjonene for klassifisering av bakteriers følsomhet for antibiotika endret til: 10.02.2021 20:29:24
Elektroniske koronasvar fra laboratoriene ved Oslo universitetssykehushttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/elektroniske-koronasvar-fra-laboratoriene-ved-oslo-universitetssykehusElektroniske koronasvar fra laboratoriene ved Oslo universitetssykehusMange mottar laboratoriesvar og koronasvar på papir fra laboratoriene ved Oslo universitetssykehus. Dette medfører både forsinkelse og er upraktisk for oss på allmenlegekontorene samt laboratoriene i Oslo.  15.01.2021 10:26:42
Koronavaksinering av pasienter med hematologisk eller onkologisk krefthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/koronavaksinering-av-pasienter-med-hematologisk-eller-onkologisk-kreftKoronavaksinering av pasienter med hematologisk eller onkologisk kreftKreftpasienter skal i utgangspunktet vaksineres når anledningen er der, uavhengig hvor i behandlings-syklusen pasienten er. Dette gjelder både influensa- og koronavaksinene.15.01.2021 10:02:02
Sykehusets journalsystem (DIPS) vedlikeholdes søndag 17. januar 2021https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/sykehusets-journalsystem-dips-vedlikeholdes-sondag-17-januar-2021Sykehusets journalsystem (DIPS) vedlikeholdes søndag 17. januar 2021Dette betyr at all meldingsflyt stanses i tidsperioden 09.00 – 23.00. SiV vil i den tiden ikke kunne sende ut epikriser eller dialogmeldinger, og ikke kunne ta imot henvisninger eller dialogmeldinger. Det omfatter også rekvirering av prøver/røntgen. 15.01.2021 09:42:05
Covid-19 – hvem gjør hva?https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/covid-19-hvem-gjor-hvaCovid-19 – hvem gjør hva?PKO sitt digitale samhandlingsmøte 04.11.20 hadde fokus på oppgavefordeling og fastlegens rolle ved positiv test for Covid. Her er en kort oppsummering av de viktigste punktene som kom frem i gjennomgangen med fastleger, kommuneoverleger og...03.12.2020 14:03:54
Stabilitetsproblemer med reagensene til Borrelia IgM-analysehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/stabilitetsproblemer-med-reagensene-til-borrelia-igm-analyseStabilitetsproblemer med reagensene til Borrelia IgM-analyseFra 22. oktober har det oppstått stabilitetsproblemer med reagensene til vår Borrelia IgM-analyse, og analysen er enda ikke tilbake i rutinemessig drift.  Vi har tilstrekkelig restlager av de gamle reagensene til å analysere et begrenset an...09.11.2020 08:08:31
Hospitering for fastleger høsten 2020https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/hospitering-for-fastleger-hosten-2020Hospitering for fastleger høsten 2020Praksiskonsulentene ønsker å inspirere til hospitering! Vi setter opp hospiteringsbolk på våren og en bolk på høsten- på kirurgiske seksjoner, med gitte datoer på fastsatte seksjoner. 30.10.2020 09:54:05
Dialogmeldinger og forsinkede undersøkelserhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/dialogmeldinger-og-forsinkede-undersokelserDialogmeldinger og forsinkede undersøkelserVed SiV har mange avdelinger problemer med «etterslep» på planlagte kontroller, inkludert hjerteseksjon. De mottar mange dialogmeldinger med purring på forsinkede undersøkelser, og bruker mye tid på å besvare disse.30.10.2020 09:05:18
Borrelia IgM analysen midlertidig ute av drifthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/borrelia-igm-analysen-midlertidig-ute-av-driftBorrelia IgM analysen midlertidig ute av driftGrunnet tekniske problemer er Borrelia IgM analysen midlertidig ute av drift. 22.10.2020 12:20:34
Kols-mappe til pasienter med kols https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/kols-mappe-til-pasienter-med-kolsKols-mappe til pasienter med kols Sykehuset i Vestfold samarbeider med kommunehelsetjenesten om «Pasientforløpet for kols». Et av tiltakene i pasientforløpet er tilbud om kols-mappe til pasienter med kols.  16.10.2020 08:34:43
Poliklinisk rehabiliteringstilbud for Covid-19-pasienterhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/poliklinisk-rehabiliteringstilbud-for-covid-19-pasienterPoliklinisk rehabiliteringstilbud for Covid-19-pasienterFysikalsk medisinsk avdeling ved Kysthospitalet har etablert et poliklinisk rehabiliteringstilbud for pasienter med symptomer etter Covid-19-infeksjon.02.10.2020 13:30:34
Pakkeforløp gravide og rus – husk å henvis hvis aktuelthttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/pakkeforlop-gravide-og-rus-husk-a-henvis-hvis-aktueltPakkeforløp gravide og rus – husk å henvis hvis aktueltSiden oppstarten i april her i Vestfold er relativt få pasienter henvist til pakkeforløp gravide og rus. Alle de gravide som hittil er henvist er fra sørfylket. 02.10.2020 12:39:51
Ny metode cervix screeninghttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ny-metode-cervix-screeningNy metode cervix screeningDet innføres ny metode for cervix screening. Flere kommuner i Vestfold Telemark er allerede startet opp.22.09.2020 12:49:13
Tidlig ultralyd av gravide – ikke etablert praksis endahttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/tidlig-ultralyd-av-gravide-ikke-etablert-praksis-endaTidlig ultralyd av gravide – ikke etablert praksis endaTidlig ultralyd screening i uke 11-14 for alle gravide er vedtatt av Stortinget i mai -20. Men det er ikke satt ut i praksis enda. Helsedirektoratet kommer med en plan for hvordan dette skal innføres i løpet av november.22.09.2020 12:42:50
Tidligere overtidskontrollhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/tidligere-overtidskontrollTidligere overtidskontrollFra og med 15.september 2020 blir overtidskontrollen (trivselskontrollen som før var en uke etter termin) utført i uke 41+0, altså 4 dager over termin. Det er derfor viktig at fastlege/jordmor henviser til overtidskontroll tidsnok for dette. 22.09.2020 12:35:35
Analyseoversikten er for tiden ikke tilgjengelighttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/analyseoversikten-er-for-tiden-ikke-tilgjengeligAnalyseoversikten er for tiden ikke tilgjengelig Sykehuset Innlandet som drifter vår analyseoversikt ble utsatt for et dataangrep Analyseoversikten samt deler av laboratoriehåndbøkene til SiV er derfor fortsatt ikke tilgjengelig nå.  Det er usikkert når vi får denne tjenesten tilbake i drift.22.09.2020 12:06:15
Slutt på følgeskrivet «Manglende bekreftelse på elektronisk svar» 1. oktoberhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/slutt-pa-folgeskrivet-manglende-bekreftelse-pa-elektronisk-svar-1-oktoberSlutt på følgeskrivet «Manglende bekreftelse på elektronisk svar» 1. oktoberFra og med 1.oktober vil ikke følgeskrivet «Manglende bekreftelse på elektronisk svar» bli sendt ut sammen med papirepikrisene. 17.09.2020 13:18:45
E-mestring alkohol søker deltakerehttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/e-mestring-alkohol-soker-deltakereE-mestring alkohol søker deltakereSykehuset i Vestfold, i samarbeid med Helse Bergen, har nå i september startet en studie på e-mestring alkohol. 17.09.2020 11:49:30
Restandardisering av ALP 31. august 2020https://www.siv.no/om-oss/nyheter/restandardisering-av-alp-31-august-2020Restandardisering av ALP 31. august 2020SiVs reagensleverandør har gjennomført en referansestandardisering av sin kalibrator for analysen alkaliske fosfataser (ALP). Standardiseringen fører til at kalibratorverdier og pasientresultater øker med 7% i gjennomsnitt. 03.09.2020 12:43:04
Raskere koronasvar via kjernejournalhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/raskere-koronasvar-via-kjernejournalRaskere koronasvar via kjernejournalMikrobiologisk avdeling opplever stor pågang på telefon av fastleger og andre som ønsker svar på resultat av COVID-19-test. Vi minner om at helsepersonell fra 2. juli har tilgang til prøvesvar i pasientens kjernejournal. Prøvesvar er umidde...07.08.2020 10:44:09
Åpningstider for blodprøvetaking sommer 2020https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/apningstider-for-blodprovetaking-sommer-2020Åpningstider for blodprøvetaking sommer 2020Sykehusets prøvetakingsstasjoner har disse åpningstidene i sommer, og er som vanlig behjelpelig med vanskelig prøvetaking eller andre situasjoner som krever vår kompetanse. 22.06.2020 10:56:29
IHR og bytte av PC på legekontor sommeren 2020https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/ihr-og-bytte-av-pc-pa-legekontor-sommeren-2020IHR og bytte av PC på legekontor sommeren 2020Planlegger ditt legekontor å skifte ut  PCer på legekontoret i juli måned? Da må dere i tilfelle varsle laboratorierådgiver ved SiV innen utgangen av juni, slik at vi kan avtale og planlegge nødvendige installasjoner. 22.06.2020 10:44:50
Oppstart av antistoffanalyse SARS-CoV-2https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/oppstart-av-antistoffanalyse-sars-cov-2Oppstart av antistoffanalyse SARS-CoV-2Fra og med 10. juni utfører mikrobiologisk avdeling ved SiV analyse for antistoffer mot koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19-virus) i serum. Analysen kan rekvireres elektronisk via DIPS eller IHR, eller på papirrekvisisjon. Prøvene blir analyse...11.06.2020 07:10:07
Endring i rutiner ved bruk av Helseekspressenhttps://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/endring-i-rutiner-ved-bruk-av-helseekspressenEndring i rutiner ved bruk av HelseekspressenPå grunn av økt aktivitet er det dessverre ikke lenger mulig for pasienter uten rekvisisjon å bli med Helseekspressen. 29.05.2020 12:42:30

Fant du det du lette etter?