HELSENORGE
Praksisnytt

Praksisnytt fornyes

Det har lenge vært en intensjon om at Praksisnytt kun skulle gis ut elektronisk. Og fra og med 2018 vil Praksisnytt kun være å finne i elektronisk form.

skjermdumper - Praksisnytt

Det er både fordeler og ulemper med en slik omlegging, og noen vil savne å ha bladet tilgjengelig i papirutgave. En elektronisk versjon er derimot mer fl eksibel, og vi ser at vi lettere kan møte et
økt informasjonsbehov med en elektronisk utgave.

Utover høsten vil vi informere nærmere om hvordan Praksisnytt skal utvikles, men allerede nå oppfordres leserne til å etablere rutiner med tanke på at papirversjonen forsvinner fra 2018.

Dersom du ikke mottar bladet elektronisk på e-post kan du registrere deg som mottaker:

Meld deg på elektronisk utsending av Praksisnytt (nyhetsbrev)