HELSENORGE

Praksisnytt – fra papirutgave til digital formidling

Dette er siste utgave av Praksisnytt som gis ut i papirutgave. Digital formidling gir
større fleksibilitet når det gjelder format og utgivelse, og rutiner fremover vil bli:

Praksisnytt fornyes
  • ​Fast utsendelse første uken hver måned, utenom
    sommermånedene. 
  • Hastesaker sendes ut som enkeltsaker.
  • Vi opprettholder en tilgjengelig pdf-utgave for
    utskrift av alle artikler samlet.

For å sikre at du som leser mottar den digitale utgaven oppfordrer vi alle til å registrere seg som mottakere ved å registrere seg som mottakere på

www.siv.no/helsefaglig/samhandling og klikke på «meld deg på elektronisk utsending av Praksisnytt». Det er også mulig å melde e-postadressene til line.jacobsen@siv.no