Praksisnytt

Prefylte prøvebeholdere med formalin til histologiske undersøkelser (biopsier)

Laboratoriene ved SiV har nå gleden av å tilby våre rekvirenter prøvebeholdere som er ferdig fylt med 4 % bufret formaldehyd (som tilsvarer 10 % bufret formalin).

F.V.: Torill Holmøy Svendsen (laboratorierådgiver, Magnbjørg Kjelseth (fagansvarlig bioingeniør histologi), Malin Nesbakk (helse
F.V.: Torill Holmøy Svendsen (laboratorierådgiver, Magnbjørg Kjelseth (fagansvarlig bioingeniør histologi), Malin Nesbakk (helsesekretær, prøvemottak patologi)

​Prøvebeholderne er på 40 ml og inneholder 30 ml formalin. De kan benyttes til biopsier av forskjellig størrelse så lenge biopsien flyter
fritt (minst 10X preparatets volum). Prøvebeholderne oppbevares i romtemperatur før bruk og etter at biopsi er tilsatt.

Prøvebeholderne er uten kostnader for rekvirenter som sender prøver til analysering på SiV (Patologiavdelingen).

De bestilles via den elektroniske bestillingsliste på siv.no

Prefylte prøvebeholdere med formalin til histologiske undersøkelser (biopsier)

Prefylte prøvebeholdere med formalin til histologiske undersøkelser (biopsier)

NYTT om forsendelse

SiVs hentetjeneste

Prøver til patologiavdelingen settes heretter i stativ sammen med prøver til mikrobiologisk avdeling. Dette gjelder både prøver til histologi
og til cytologi. Det vil si at man slipper å putte prøvene i transporthylse og konvolutt.

Transporthylser

De som ikke har hentetjeneste må benytte konvolutt og den brede transporthylsen det vil si samme type transporthylse som benyttes til
ThinPrep (cytologi gyn). Sett kryss for Patologiavdelingen på konvolutten.

Fant du det du lette etter?