Prioritering til endoskopiske undersøkelser

Praksisnytt

Gastromedisinsk seksjon ønsker hjelp fra fastleger til få prioritert riktig inn til endoskopiske undersøkelser. Dette gjelder elektive henvisninger til koloskopi. Det er egne retningslinjer for «pakkeforløp».

 

Følgende informasjon skal være med i henvisningen:

  • vektnedgang
  • blod i avføring
  • endring i avføringsvane
  • familieanamnese med tanke på CRC

Disse prøvene bør være tatt, og prøvesvar må legges ved henvisningen: 

  • Hemofec test
  • Hb/jernstatus 
  • kalprotektintest


Fastlegen bør også ta en vurdering, da særlig på eldre pasienter, om konsekvenser ved eventuelle funn, og om pasienten er innforstått med hva en koloskopi betyr. Vi opplever ofte at pasienter avlyser selv når de får brev om tømmingsregimet, fordi de føler dette blir for stor påkjenning. Kunne disse vært unngått henvist til å begynne med? Hvis funn av en colorektalcancer ikke får noen konsekvens, er det neppe indikasjon for å utsette pasienten for en slik undersøkelse. Flere eldre og multimorbide pasienter er inoperable, eller ønsker selv ingen operasjon.

Ellers er vi takknemlige for godt samarbeid med overgang fra innleggelse før skopi til bruk av KAD-plass for hjelp til tømming. Dette utgjør en stor forskjell for oss med en allerede presset sengepost.

På grunn av stort behov for endoskopiske undersøkelser har vi avtaler med flere eksterne institutt for å klare å innfri behandlingsfrist. Vi ber dere derfor om å oppfordre pasienter til å akseptere tilbud fra disse, da de ellers risikerer svært lang ventetid for time her på sykehuset.

Se mer informasjon på www.siv.no/koloskopi