HELSENORGE
Praksisnytt

Profylakse mot RhD immunisering hos gravide i uke 28

Fra 01.11.2021 administrerer kommunehelsetjenesten, herunder fastleger/jordmødre og eventuelt annet personell som er delegert oppgaven, profylakse mot RhD immunisering i svangerskap. 

Gravid mage
De nye rutinene, praktiske råd og preparatvalg kan leses på kompetansebroen:

​De viktigste punktene er: 

 • ​Uke 6-13: Rutineprøver av den gravide (som tidligere)
 • Uke 24: Oppfølgningsprøver av RhD negative. (jmfr svarbrev)
 • Uke 26: Svarbrev fra Sykehuset i Vestfold vedrørende eventuell profylakse. 
 • Ved indikasjon for profylakse og rekvirent ikke har profylakse tilgjengelig lokalt må det bestilles via folkehelseinstituttets nettbutikk eller lages e-resept som kan hentes på sykehusapoteket. 
  • Preparat: Rhophylac 300mcg/1500IU. Profylaksen er et spesifikt humant immunglobulin rettet mot RhD-antigenet på blodlegemene. Preparatet er gratis og sendes fraktfritt til legekontoret. FHI fakturerer helseforetakene direkte. Holdbarheten på preparatet er omkring 1-år. Leveringstiden er inntil 2 uker.
 • Uke 28: Preparatet injiseres kostnadsfritt intramuskulært hos kvinnen ved svangerskapskontrollen. Dersom kvinnen kommer til kontroll etter uke 28, og Rhophylac ikke er satt tross indikasjon settes det på ordinær måte. 
 • Injeksjonen føres i helsekort for gravide sammen med kvinnens samtykke. 
  Helsekort
 • Arbeidet honoreres gjennom takst 217e i Normaltariffen, jf. informasjon fra Helfo og allmennlegeforeningen. ​