Praksisnytt

Prøvesvar ved testing av covid-19

De aller fleste prøvene for å kartlegge covid-19 blir nå utført av andre enn pasientens fastlege. I praksis gjøres dette fra legevakter, infeksjonspoliklinikker eller annen kommunal organisert testing.

koronavirus

​Det er dessverre ingen automatikk som sikrer at kopi av svaret går til fastlegen, og det er uhensiktsmessig ressurskrevende for mikrobiologisk avdeling å lete frem fastlegen i hvert enkelt tilfelle i perioder med stort antall tester.

Husk å sette fastlegen og kommuneoverlegen som kopimottakere

Det er klart ønskelig at fastlege, i tillegg til kommuneoverlege, får kopi av svarene, og derfor minner vi om at den som rekvirerer undersøkelsen setter fastlegen og kommuneoverlegen som kopimottakere.  Der det påføres manuelt er det fint om både fastlegens navn, fastlegekontor og byadresse settes på rekvisisjonen.

Dennne informasjonen er også sendt direkte til leder for legevakter og luftveispoliklinikker, og til kommuneleger.