Pusterommet

Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Pusterommet er et nyåpnet trenings- og aktivitetssenter for pasienter som gjennomgår eller nylig (inntil seks måneder etter avsluttet behandling) har gjennomgått kreftbehandling, enten med kurativ intensjon eller i lindrende hensikt.

​Kan redusere uønskede bivirkninger

Pasienter som mottar kreftbehandling (defi nert som større kirurgi, strålebehandling og cellegiftbehandling) opplever ofte akutte bivirkninger. I tillegg vil en del av disse pasientene utvikle plagsomme fysiske og psykiske følgetilstander.

Fysisk aktivitet bidrar til å redusere uønskede bivirkninger som kvalme og fatigue. Fysisk aktivitet bidrar dessuten til økt utholdenhet og muskelstyrke.

Ved Pusterommet får pasientene kyndig veiledning av fagpersoner (spesialidrettspedagog, spesialfysioterapeut og onkologisk sykepleier) i et sosialt og trivelig miljø. Det legges opp til aktiviteter både innendørs, utendørs og i basseng.

Pusterommet kan også være et sted for å ”trekke pusten” mellom forberedelse til behandlinger eller som innlagt pasient for positiv miljøforandring.

Egenandel

Det betales en egenandel, det samme som poliklinisk konsultasjon, for en treningsserie. Ved egen legesamtale i Pusterommet betales en egenandel. Pasienttransport er etter samme regler som ved poliklinisk konsultasjon.

Henvisning

Pusterommet er en del av tilbudet ved onkologisk seksjon, SiV. For pasienter som har avsluttet kreftbehandling er det påkrevet med henvisning fra fastlege. Pasienter som går i kreftbehandling ved Sykehuset i Vestfold kan henvises av sykepleier eller lege ved den aktuelle seksjon.

Adresse for elektroniske henvisninger er ”Onkologisk seksjon”.

Skriftlige henvisninger kan sendes:

Sykehuset i Vestfold
Onkologisk seksjon, kirurgisk klinikk,
Postboks 2168
3103 Tønsberg.

Besøksadresse er Skiringsalgaten 9 A, underetasjen i samme bygning som legevakten i Tønsberg.

Anne Merete Øfsti Eie,
overlege, onkologisk seksjon

Se mer informasjon: www.siv.no/pusterommet