Praksisnytt

Radiologi: Samhandlingen mellom private radiologiske institutt og sykehuset

Samhandlingen mellom de private radiologiske instituttene og sykehuset, og kliniske problemstillinger rundt hastegradsvurdering et av temaene som blir tatt opp på samhandlingsmøtet 6. november.

CT

På møtet kommer det representanter fra radiologisk avdeling ved SiV, Unilabs og Aleris.

Temaer som belyses på møtet er:

 • Hva skal henvises til sykehuset og hva til instituttene? 
  • Radiologisk avdeling henviser videre til instituttene. 
  • Hva skal vi fortsette å henvise til SiV? 
  • Har instituttene tidligere bilder til sammenligning?
  • Kommer resultatene automatisk til sykehusavdelingen?
 • Hvor mye haster det? 
  • Hvordan vektlegger Radiologen fastlegens bestilling «haster»?
  •  Hva betyr henvisningens innhold for hastegradsvurderingen? 
  •  Hva er rimelig ventetid?
 • MR-sjekklistene
  • Hvem har ansvaret?

Radiologer og ledere fra de tre tjenestestedene deltar.

Se mer informasjon om samhandlingsmøte 6. november 2019