Raskere tilbake

Tilbud ved Sykehuset i Vestfold

Raskere tilbake er en ordning for pasienter som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt. Ordningen legger til rette for at arbeidstaker kan komme raskere tilbake til jobb.

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet ved Sykehuset i Vestfold har gjennom “raskere tilbake”-ordningen, tre poliklinikker lokalisert i Tønsberg, Skien og Hønefoss.

Tilbudet ved disse poliklinikkene består av undersøkelser, individuelle samtaler og kurs. Hensikten er å gi den enkelte pasient kunnskap om og innsikt i egne plager.

Målgruppen er personer med uspesifikke muskel- og skjelettplager, lettere psykiske plager, tretthet, samt tilbud til gravide med rygg- og bekkenplager.

Hensikten er å gi oppdatert kunnskap for å bidra til trygghet for hver enkelt til å ta gode valg for egen helse, samt se muligheter i hverdagen både i relasjon til det å stå i et arbeidsforhold og å oppleve god livskvalitet.

Ved poliklinikkene legges stor vekt på tidlig avklaring av pasientens plager for å unngå unødvendig lange behandlingsforløp, og vi har derfor ingen ventetid.

Henvisning kan sendes elektronisk eller per post til “Raskere tilbake”, Sykehuset i Vestfold.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med de forskjellige poliklinikkene på telefon for mer informasjon eller direkte time.

Muskelskjelett- og psykiske plager

Poliklinikkene er et lavterskeltilbud som vektlegger en rask avklaring med fokus på mestring av plager. Hovedmålet med tiltakene er å unngå sykemelding og/eller redusere antall sykemeldinger og hindre arbeidsutstøtning.

Tilbudet henvender seg til personer som står i fare for å bli sykmeldt eller er sykmeldt.

Tilbudet på poliklinikkene består av:

  • Undersøkelse/utredning
  • Ryggkurs/ uspesifikke muskelskjelettplager
  • Kurs med fokus på normalisering av plager
  • Mestringskurs
  • Individuell veiledning og videre oppfølging ved behov

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet, Tønsberg og klinikk psykisk helse og rusbehandling har et felles tilbud under ”Raskere tilbake” til personer med
 sammensatte plager: uspesifikke muskel- og skjelettplager og lettere psykiske plager.

Prosjektet inneholder to faser.

  • Første fase består av en informasjonssamtale deretter et gruppebasert kurs. Kurset foregår over to dager og fokuserer på mestring av normale helseplager.
  • Andre fase er et individuelt tilrettelagt opplegg hos psykolog eller undersøkelse og samtale med fysioterapeut eventuelt begge deler. De kan også tilby et fem dagers ATU mestringskurs med individuell veiledning i etterkant av kurset basert på deltagers behov.

Det er ingen ventetid.

Poliklinikker (satellitter)

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset i Vestfold  har et prosjekt i Raskere tilbake som heter ”Trygg i jobb – tross plager”.
Prosjektet har distriktspoliklinikker (satellitter) i Tønsberg, Hønefoss og Skien.

Distriktspoliklinikkene er desentraliserte enheter i andrelinjetjenesten som gir større nærhet og lettere tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten for personer med subjektive helseplager; uspesifikke muskel og skjelettplager samt lettere psykiske plager.

Poliklinikkene er et lavterskeltilbud som vektlegger en rask avklaring med fokus på mestring av plager. Hovedmålet med tiltakene er å unngå sykemelding og/eller redusere antall sykemeldinger og hindre arbeidsutstøtning.


Tilbudet henvender seg til personer som står i fare for å bli sykmeldt eller er sykmeldt.

Tilbudet på poliklinikkene består av:

• Undersøkelse/utredning
• Ryggkurs/ uspesifikke muskelskjelettplager
• Kurs med fokus på normalisering av plager
• Mestringskurs
• Individuell veiledning og videre oppfølging ved behov

Det er Ingen ventetid.

Kontaktinfo poliklinikker (satellitter):

Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet
Raskere tilbake - Skien
Borgestadbakken 2
3712 Skien
Tlf: 35 59 22 80

Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet
Raskere tilbake – Tønsberg
Bjellandveien 24
3172 Vear
Tlf: 33 30 80 00

Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet
Raskere tilbake – Hønefoss
Storgata 11
3510 Hønefoss
Tlf. 32 12 41 50


 


Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.