Raskere tilbake ved Sykehuset i Vestfold

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet ved Sykehuset i Vestfold har gjennom “raskere tilbake”-ordningen, tre poliklinikker lokalisert i Tønsberg, Skien og Hønefoss.

​Tilbudet ved disse poliklinikkene består av undersøkelser, individuelle samtaler og kurs. Hensikten er å gi den enkelte pasient kunnskap om og innsikt i egne plager.

Målgruppen er personer med uspesifi kke muskel- og skjelettplager, lettere psykiske plager, tretthet, samt tilbud til gravide med rygg- og bekkenplager.

Hensikten er å gi oppdatert kunnskap for å bidra til trygghet for hver enkelt til å ta gode valg for egen helse, samt se muligheter i hverdagen både i relasjon til det å stå i et arbeidsforhold og å oppleve god livskvalitet.

Ved poliklinikkene legges stor vekt på tidlig avklaring av pasientens plager for å unngå unødvendig lange behandlingsforløp, og vi har derfor ingen ventetid.

Henvisning kan sendes elektronisk eller per post til “Raskere
tilbake”, Sykehuset i Vestfold.

Ta gjerne kontakt på telefon for mer informasjon eller direkte
time.

Gry Saaler Karlsson
Gry.karlsson@siv.no
Telefon: 33 30 80 00/Mobil: 992 36 111