HELSENORGE
Praksisnytt

Redusert kapasitet i pasientreiser på grunn av krav til økt smittevern

12. februar kom det en anbefaling fra FHI om at de ikke anbefaler at pasient/bruker sitter sammen med andre enn ledsager eller husstandsmedlemmer. Dette gjør at transportkapasiteten blir satt under press og at det er nødvendig med tiltak for å sikre hjelp til planlagt transport for de som trenger det mest.

to som ute og går

Siden Pasientreiser nå ikke kan sette pasienter sammen i liten bil så vil transportkapasiteten bli redusert til en tredjedel. Vanligvis kan inntil tre pasienter dele samme bil.

Pasientreiser frykter dette kan føre til forsinkelser, og i verste fall uteblivelse fra behandling. Smittesituasjonen legger også press på kapasiteten i ambulansetjenesten så bruk av de er ikke et alternativ for å løse transportbehovet. 

Tiltak fra Pasientreiser 

  • Pasientreiser skal håndtere tilgjengelig kapasitet, og rekvirenter må hjelpe oss til å prioritere de viktigste pasientgruppene. Vi ber fastleger og fysioterapeuter om å bidra ved å kun rekvirere transport for pasienter som skal til viktig behandling og som både har et helsemessig behov og som ikke har andre til å hjelpe seg med transport.
  • I områder med oppbrukt kapasitet tar Pasientreiser kontakt med pasient og forespør om mulighet til at pasient kan ordne reisen selv, eventuelt være med på en samkjørt transport med bruk av smittevern for å sikre at flere pasienter rekker behandlingstidspunktet.
  • Vi ønsker å samkjøre pasienter som kan dokumentere at de er vaksinert.

Pasientreiser ønsker et tett samarbeid med behandlere i Vestfold og Telemark for sammen å finne de beste løsningene for transport av pasientene. Dersom vi ikke klarer å rasjonere transportressursene riktig, er det fare for at enkelte, gjerne ressurssvake pasienter, ikke får nødvendig helsehjelp. Ring oss gjerne på 05515 – tast 8 for VIP.

Regelverk

Vi minner om at en rekvisisjon er en attest fra behandler på at pasienten trenger tilrettelagt transport av helsemessige årsaker (ref. Pasientreiseforskriften §22.b).
Når man oppretter en rekvisisjon på transport, bekreftes det at pasienten ikke kan kjøre egen bil eller benytte offentlig transport på grunn av:

  • Betydelig redusert orienteringsevne
  • Betydelig redusert allmenntilstand
  • Psykisk problemer
  • Redusert forflytningsevne

Vi håper på forståelse for disse tiltakene og håper at tiltakene ikke vil ha lang varighet.