HELSENORGE
Praksisnytt

Redusert kapasitet på CT-undersøkelse

I forbindelse med ombygging vil det i uke 39 t.o.m. uke 42 være redusert kapasitet på CT-undersøkelse ved sykehuset.

illustasjonsbilde fra radiologi

​Akutte pasienter, inneliggende pasienter, pakkeforløp kreft og CT-veiledede biopsier/intervensjoner prioriteres høyest.

Radiologisk avdeling vil i denne perioden måtte sende fl ere undersøkelser til
våre private samarbeidspartnere.

Dette til orientering.