HELSENORGE
Praksisnytt

Regionalt senter for kjønnsinkongruens (RSKI) - første senteret av sitt slag i Norge

Regionalt senter for kjønnsinkongruens ved Sykehuset iVestfold tilbyr veiledning og undervisning til behandlere i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

behandler og bruker
​Senteret, som er lokalisert i det nye psykiatribygget på sykehusområdet i Tønsberg, har i tillegg et behandlingstilbud til personer over 18 år med kjønnsinkongruens. Dette tilbudet innbefatter blant annet utredning, gruppebehandling, nettverksbygging, hjelpemidler og individualsamtaler. 

Henvising

Fastleger kan henvise pasienter over 18 år til DPS Vestfold og markere henvisningen med «Regionalt senter for kjønnsinkongruens». 

Barn og unge under 18 år med kjønnsinkongruens skal fremdeles henvises til BUP dersom det er behov for oppfølging og vurdering av viderehenvisning til Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens.

Ved regionalt senter for kjønnsinkongruens ​er det ansatt psykologer, psykologspesialister, barne- og ungdomspsykiater, logoped, sosionom, idrettspedagog og sykepleier/sexologisk rådgiver i deltidsstillinger.

Første senteret av sitt slag i Norge​

Regionalt senter for kjønnsinkongruens startet opp ved Sykehuset i Vestfold 01.10.20, som det første senteret av sitt slag i Norge.

Sykehuset i Vestfold ved klinikk psykisk helse og avhengighet fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet og Helse Sør-Øst å etablere ett av to regionale senter i vår helseregion, i kjølvannet av arbeidet med de nasjonale retningslinjene for kjønnsinkongruens, som ble publisert i juni 2020.

Tilbudet ved senteret utvikles i samarbeid med den nasjonale behandlingstjenesten. Det er fremdeles Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK) som tilbyr hormonell og kirurgisk behandling for pasienter med kjønnsinkongruens.

Kontakt oss gjerne

Ta gjerne kontakt for å høre mer om tilbudet, drøfte aktuelle pasienter eller ved andre spørsmål knyttet til pasienter med kjønnsinkongruens. 

Kontaktinformasjon: 

​Se informasjon om behandlingsinformasjon og kontaktinformasjon​

​​