HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Rehabilitering etter operasjon for prostatakreft

Ved klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering i Stavern er det nå etablert et rehabiliteringstilbud til pasienter som i løpet av de to siste årene er operert for prostatakreft.

​Tilbudet er rettet mot pasienter som har vedvarende problematikk knyttet til diagnosen eller inngrepet. Det innebærer et fem dagers opphold i en gruppe av inntil åtte medpasienter. Oppholdet rommer tematimer om vanlige følgesymptomer, utprøving av fysisk aktivitet, veiledning og en likemannsdel.

Søknad om et opphold sendes av fastlege eller sykehuslege. Pasienten innkalles så til en poliklinisk konsultasjon i forkant av et tilbud her.

Geir Fredborg, praksiskonsulent
geir.fredborg@siv.no