HELSENORGE
Praksisnytt

Rehabilitering med fokus på mobilitet, inkludert vurdering av transportbehov og helsekrav for førerkort

Nevrologisk rehabiliteringsseksjon ved Kysthospitalet har revidert tilbudet for rehabilitering med fokus på mobilitet, inkludert vurdering av transportbehov og helsekrav for førerkort. Dette tilbudet erstatter annen førerkortvurdering.

To som er ute og går
Rehabilitering med fokus på mobilitet, inkludert vurdering av transportbehov og helsekrav for førerkort er et tre-dagers døgnopphold med fokus rettet mot mobilitet og transportbehov. En tverrfaglig vurdering av forutsetninger for bilkjøring og helsekrav for førerkort er en del av tilbudet.

Å kunne transportere seg på en trygg og effektiv måte er en viktig forutsetning for aktivitet, samfunnsdeltagelse og opplevelsen av god livskvalitet. 

Kognitiv og/eller fysisk funksjonsnedsettelse grunnet skade og sykdom kan være til hinder for bruk av transportmidler, inkludert bilkjøring. 

Rehabiliteringsbehovene for personer med skader som påvirker mobilitet vil variere i omfang og kompleksitet. 

Hvem er dette tilbudet for?

Tilbudet egner seg for personer med kognitiv, og eventuell fysisk, funksjonssvikt, som følge av sykdom/skade i sentralnervesystemet:
  • ​Hjerneslag
  • Traumatisk hjerneskade
  • Multippel sklerose
  • Cerebral parese
  • Encefalitt
  • Parkinsons sykdom
I enkelte tilfeller kan tilbudet også være egnet for personer med utviklingsforstyrrelser som aspergers syndrom, ADHD eller lett grad av psykisk utviklingshemming. 

Tilbudet er ikke egnet for personer med primært aldersrelatert funksjonsnedsettelse, fysisk funksjonsnedsettelse uten mistanke om kognitiv svikt, alvorlig psykisk lidelse i aktiv fase, eller personer med et pågående rusmisbruk. 

Personer som kun har behov for en praktisk kjøreprøve skal henvises til trafikkstasjonen.
 
Der det foreligger tvil om rehabiliteringsbehov bør tilgodeses gjennom kommunal eller spesialisert rehabilitering, kan Kysthospitalet tilby poliklinisk vurdering.