HELSENORGE
Praksisnytt

Rekvirering av pasientreiser

Presisering om hvem som skal rekvirere pasienttransport:

To som går tur

​Behandler i primærhelsetjenesten utsteder rekvisisjon på medisinsk grunnlag til førstegangsbehandling i spesialisthelsetjenesten. Ved dagbehandling og poliklinikk skal henvisende behandler rekvirere tur/retur.

Ved utskrivning, videre henvisning til annet sykehus, nødvendige kontrollundersøkelser og radiologiske undersøkelser som er initiert av spesialisthelsetjenesten, er det aktuell avdeling eller poliklinikk som har ansvaret for å rekvirere transporten.

Følgende behandlergrupper kan utstede rekvisisjoner på medisinsk grunnlag: Lege, psykolog, jordmor, fysioterapeut, kiropraktor, logoped, audiopedagog, sykehusansatt oversykepleier eller avdelingssykepleier, faglig ansvarlig på røntgenavdeling eller laboratorium samt ortopediingeniør. Dessuten kan ansatte i sosialtjenesten rekvirere reise til rusmiddelinstitusjon, og tannlege i forbindelse med tannbehandling som dekkes av folketrygdloven § 5-6.

Pasientreiser kan kontaktes på tlf 915 055 15  eller 05515 for mer informasjon.