Praksisnytt

Rekvirering i IHR: Nye analysegrupper i cytologi

I IHR er det nå kommet nye analysegrupper i cytologi.

skjermdump av IHR
IHR med søk på cyt
  • «Cytologi urin»; Vi har forhåndsinnlagt urin som prøvemateriale hvilket gjør rekvireringe enklere
  • «Cytologi non-gyn»; velge mellom aspirat, finnålsaspirat, sekret og annet. Urin er ikke inkludert da cytologi urin er opprettet som egen analyse.
  • «Cytologi gyn»; som før
  • «Histologi» (biopsi); som før, men analysen er nå også søkbar på «biopsi»

OBS! Rekvirenten må nå selv hake av for prøvetaker lege for å få etiketter. Tidligere var dette forhåndsvalgt.