HELSENORGE
Praksisnytt

Rhinovirus

Rhinovirus gir oftest selvbegrensende forkjølelsessymptomer, men kan gi alvorligere sykdomsutvikling hos noen pasienter.

Dagfinn Skaare

Det er betydelig sesongvariasjon (se figur).

Dette bildet mangler alt-text

Dette bildet mangler alt-text

 

Mikrobiologisk avdeling har siden våren 2016 tilbudt rhinovirus PCR i luftveisprøver fra pasienter i sykehus. Av praktiske årsaker har også prøver fra pasienter utenfor sykehus blitt undersøkt for rhinovirus, men kun positive analyseresultater har blitt rapportert.

Etter å ha fått erfaring med rhinovirus PCR vurderer mikrobiologisk avdeling analysen som klinisk relevant også for primærhelsetjenesten. Vi endrer derfor nå våre rutiner slik at rhinovirus PCR blir tilgjengelig for rekvirering i IHR. Analysen vil også bli tatt inn ved neste revidering av papirrekvisisjonen.

Figur. Sesongvariasjon for rhinovirus (grønn). Fra «Hva er det som går» - kontakt dagfinn.skaare@siv.no for epost-abonnement.