Rhinovirus

Praksisnytt

Rhinovirus gir oftest selvbegrensende forkjølelsessymptomer, men kan gi alvorligere sykdomsutvikling hos noen pasienter.

Dagfinn Skaare

Det er betydelig sesongvariasjon (se figur).

Mikrobiologisk avdeling har siden våren 2016 tilbudt rhinovirus PCR i luftveisprøver fra pasienter i sykehus. Av praktiske årsaker har også prøver fra pasienter utenfor sykehus blitt undersøkt for rhinovirus, men kun positive analyseresultater har blitt rapportert.

Etter å ha fått erfaring med rhinovirus PCR vurderer mikrobiologisk avdeling analysen som klinisk relevant også for primærhelsetjenesten. Vi endrer derfor nå våre rutiner slik at rhinovirus PCR blir tilgjengelig for rekvirering i IHR. Analysen vil også bli tatt inn ved neste revidering av papirrekvisisjonen.

Figur. Sesongvariasjon for rhinovirus (grønn). Fra «Hva er det som går» - kontakt dagfinn.skaare@siv.no for epost-abonnement.