Praksisnytt

Riktig bruk av «TSH-refleks (screening thyreoideasykdom)»

Sentrallaboratoriet har fra 1. november 2019 tilbudt analysen «TSH-refleks (screening thyreoideasykdom)» for primærhelsetjenesten. Etter en tid i rutinen ser vi en del feilaktig bruk av analysen og laboratoriet ønsker derfor å minne om følgende:

Blodprøve
  • ​«TSH-refleks» skal BARE brukes ved utredning for thyreoideasykdom
  • «TSH-refleks» skal IKKE brukes ved kjent thyreoideasykdom (inkluderer også latent hypotyreose)
  • «TSH-refleks» skal IKKE brukes hos gravide (da de har andre referanseområder)
  • «TSH-refleks» skal IKKE rekvireres sammen med andre thyreoideaprøver

Feil bruk av «TSH-refleks» vil, på grunn av automatiske etterbestillinger av laboratoriet, føre til økt antall unødvendig analyserte thyreoideaprøver.

Se mer informasjon om TSH-refleks (screening thyreoideasykdom):

Sentrallaboratoriet innfører reflekstesting for TSH Laboratoriehåndboken: TSH-refleks (screening thyreoideasykdom)