Praksisnytt

Rusbehandling i sommer

Avdeling for rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold har følgende rutiner i sommer:

to som er ute og går
  • Pasienter med behov for avrusningsopphold på døgn vil i ukene 26-32 bli tatt imot på seksjon døgn avrusning stoffavhengige (S1).

  • Det vil være samdrift mellom døgn avrusning stoffavhengige og døgn alkohol og medikamentavhengige.

  • Det legges til rette for tett poliklinisk oppfølging for pasienter som ønsker poliklinisk avrusning eller kortere døgnopphold i kombinasjon med poliklinisk oppfølging.