HELSENORGE
Praksisnytt

Rutiner ved nytt akuttsenter og skadepoliklinikk

Skadepoliklinikkens (skadestua) nye telefonnummer for å melde pasienter er 33 34 22 19 . Telefonnummer for å melde pasienter til akuttsenteret er som før 33 34 22 18. Alle pasienter som skal meldes til innleggelse, diagnostisk sløyfe, skadestuen eller forskjøvet mottak skal meldes til sekretær. 

Foto: Morten Rakke, illustrasjonsfoto

​Dersom det er usikkerhet rundt innleggelsen, skal det også konfereres med aktuell lege. Sekretærene må ha informasjon om hvilken avdeling pasienten skal innlegges på av henviser. Dersom det er uklart må sykehuslege konfereres før man melder til sekretær.

​Viktige opplysninger som må avklares ved melding om innleggelse

Sekretærene som tar imot melding om innleggelse til akuttsenteret stiller henvisere diverse kontrollspørsmål knyttet til smitte, uansett henvisningsårsak.

De vil spørre om følgende:

  • Smittekarantene/nærkontakt siste 10 dager?
  • Forkjølelse, feber eller hoste siste 7 dager?
  • Nyoppstått/forverret tungpust siste 7 dager?
  • Gjennomgått Covid-19 siste 6 måneder?
  • Beskyttet? (>3 uker siden første vaksinedose)?
  • Annet: oppkast/diare siste 2 dager? Behandling i utlandet siste 12 måneder? Kjent bærerskap med MRSA, ESBL eller VRE?

​Fremover vil akuttsenteret også begynne mer pretriagering. Dvs. at pasientene får en fargekode før de kommer inn på bakgrunn av vitale parametre/NEWS. Aktuelle parametre henviser da bør oppgi er bevissthetsnivå, blodtrykk, sa02, puls, temperatur og respirasjonsfrekvens.

Se behandlingstekst med henvisningsrutine for akutte brudd, sår- og kuttskader  -skadepoliklinikk​Se prosedyren for aku​tt skadepoliklinikk​

​Skadepoliklinikken

Når lege henviser til akuttradiologisk ortopedisk undersøkelse, bør henviser vurdere om det uansett er behov for spesialisthelsetjenesten etter bildet er tatt.

Dersom det ved negativt eller ukomplisert funn kan håndteres av primærhelstjenesten (fastlege, fysioterapeut etc), må det stå i radiologihenvisningen slik at pasienten ikke sendes videre til Skadestuen.

Dersom man ønsker at radiolog skal ringe opp henviser når svaret foreligger; skriv tlf. nr. inn i henvisningen. Husk å ha snakket med pasienten dersom den skal ha videre oppfølging av fysioterapeut, trenger resepter el. og den ikke skal videre til skadestuen. Skader som er eldre enn 48 timer gamle skal sannsynligvis henvises til ortopedisk poliklinikk for evt. rask vurdering istedenfor til Skadestuen.

Unilabs og Helsehuset Sandefjord sender bildene elektronisk til SiV dersom det er behov. Dersom man ikke sender egen henvisning til skadestuen bør det presiseres til disse at henvisningen fra lege skal vedlegges bildene til SiV. Ellers har ikke skadestuen bakgrunnsinformasjon før pasienten kommer.

​Observasjon

Jeg (praksiskonsulet Lizeth Lind Jørgensen) har flere ganger hatt observasjonsdager på skadestuen hvor jeg har registrert henvisninger og sett hvilken behandling pasienten får.

Flere ganger har jeg sett at pasienter er blitt sendt dit uten at det er konferert ortoped eller at det foreligger henvisning. Ofte får ikke pasientene kost/nytte effekt ved skadestuen dersom ikke henviser har konferert først. Ortopedi kan være vanskelig, derfor bør vi konferere oftere enn vi gjør i dag. Ortopedi haster ikke alltid så mye som henvisere tror. Bruk ortopedisk poliklinikk mer, de har reservert ledige timer hver dag og pasienten trenger da ikke å sitte i kø. 

Hospitering

PKO ønsker å inspirere til hospitering i akuttsenteret for flere yrkesgrupper. Det er viktig å forstå hverandres behov for effektiv og god pasientbehandling.  

Ønske om å hospitere for leger meldes til: 

​Tilbakemeldinger

Ortopedisk seksjon vil sende tilbakemelding der det åpenbart manglet indikasjon for henvisning, med informasjon og forslag til forbedring av rutinene. Dette er i forståelse med praksiskonsulent i akuttsenteret.