HELSENORGE
Fastlegenyttig

Samarbeid – med felles fokus på pasienten?

Jeg skriver dette dagen etter av vi i PKO arrangerte samhandlingsmøtet på sykehuset. Det var veldig inspirerende med stort fremmøte i salen, og i tillegg nesten 40 som fulgte møtet via Skype. Hovedfokus for møtene er samhandling. Nye rutiner får betydning for alle som skal samhandle. Da er det lett å få fokus på egne behov. Det gjelder «begge sider», både sykehus og fastlege. 
Geir Dunseth
Det var veldig inspirerende med stort fremmøte i salen, og i tillegg nesten 40 som fulgte møtet via Skype, skriver Geir Dunseth, leder for PKO ved SiV.
​Vil en endret rutine gi meg merarbeid? Har jeg som fastlege tid til å ta en ekstra telefon? Er det økonomi som legger rammene for hvordan rutinene blir? 

Vi kommer aldri utenom slike rammebetingelser så lenge vi ikke har ubegrenset av tid, personell og økonomi. 

Så handler altså ikke dette om meg.  Og heller ikke om sekretæren, ortopeden eller LIS-legen på sykehuset. Det handler om pasienten

Skal alle meldes?

På det nye akuttsenteret er det en egen enhet for akutt radiologi. På møtet ble det diskusjon rundt prosedyren som sier at alle pasienter til skadestuen og øyeblikkelig hjelp røntgen skal meldes, som et minimum til helsesekretær ved   akuttsenteret tlf.33 34 22 18 for innmelding til innleggelse og 33 34 66 24 for direkte innmelding til skadepoliklinikken. 

Har vi som fastleger tid til det? Er det nødvendig? Selv har jeg ikke praktisert å melde dem som sendes til øh. røntgen, men bare anført på rekvisisjonen at pasienten kun skal videre til skadepoliklinikken ved påvist brudd etc. For meg har det fungert godt.
Men så handler altså ikke dette om meg.  Og heller ikke om sekretæren, ortopeden eller LIS-legen på sykehuset. Det handler om pasienten. 

På vårt legekontor

Hos oss foretrekker vi at pasienten ringer på forhånd. Da kan vi planlegge det slik at pasienten slipper å vente så lenge når han kommer, enten det blir gjort en avtale på laboratoriet eller hos lege. Det gjør det definitivt bedre for meg, men også for pasienten. 

Egentlig er det logisk at det må være slik. Er det ikke like logisk at det bør være slik også på et akuttsenter? Kanskje vi sammen finner en tid som er bedre for pasienten å komme på for å slippe vente så lenge hvis det ikke må gjøres umiddelbart. Og hvis det er nødvendig at pasienten tilses umiddelbart er det i alle fall en fordel for ham at akuttsenteret kan være forberedt.  

Vi i PKO kommer fortsatt til å ha tett kontakt med aktørene i akuttsenteret. For dette må evalueres. Og vi håper dere fastleger fortsetter å gi oss tilbakemeldinger hvis dere ser urimelige utslag av nye prosedyrer. Klarer vi alle å ha fokus på hva som er best for pasienten, tror jeg vi har det beste grunnlaget for å få god dialog og finne frem til et fortsatt godt samarbeid. Vi kan ikke ha som mål at alle skal tenke likt, så vi er glade for konstruktive innspill. Men det er et godt utgangspunkt hvis vi har felles fokus – på pasienten. 

Når alle tenker likt, er det ingen som tenkeNår alle tenker likt, er det ingen som tenke

Walter Lippmann


Kontakt oss gjerne på PKO@siv.no​ eller bruk kommentarfeltet om du har innspill til dette. ​