HELSENORGE
Fastlegenyttig

Samarbeid staves med to bokstaver: vi

Når vi runder et nytt år, gjør vi det gjerne med forventninger og ønsker. Det gjør vi i år i midt i utfordringer som truer målet om en helhetlig og robust helsetjeneste. Slitasje etter en langvarig pandemi kombineres med at flere yrkesgrupper sliter med rekruttering. Høyt sykefravær gjør belastningen ekstra tung. Og disse problemene tar ikke juleferie.

PKO Vestfold

Vi må henge sammen, eller bli hengt hver for oss

Jan P. Syse

Fellesskap og felles skjebne

Slike utfordringer gjør at behovet for samarbeid øker. Tidligere statsminister Jan P Syse hadde som sitt mantra «vi må henge sammen, eller bli hengt hver for oss». Et sterkt bilde og sagt med glimt i øyet, men som rommer en klar tanke om at vi alle er avhengige av hvordan vi klarer få våre ulike bidrag til fellesskapet til å henge sammen. Det gjelder også for oss i helsetjenesten. Vi må sammen bidra til å spille hverandre gode. Gleden av å spille en god kamp drukner fort hvis laget ditt likevel taper kampen.

Vi som jobber i Praksiskonsulentordningen (PKO) her i Vestfold har som formål å bidra til økt samhandling og bedre koordinering mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Enten vi bidrar inn i etableringen og utviklingen av Helsefelleskapet, rutiner ved nytt akuttsenter, informasjonsdeling via dialogmeldinger, forbedring av epikrise og henvisning, eller vi formidler nye laboratorietjenester og prosedyrer, er alltid den grunnleggende premissen at det er vårt felles bidrag inn i helsetjenesten som sammen skal gi en helhetlig og robust tjeneste. 

Praksisnytt passert 700 medlemmer

Praksisnytt er per i dag vår viktigste informasjonskanal ut til alle dere helsearbeidere i Vestfold. I løpet av året har Facebook-pruppen Praksisnytt passert 700 medlemmer. Det er gledelig at dere søker informasjon, og vi opplever et stort felles engasjement for å bidra til å utvikle helsetjenesten sammen. ​

Summen av enkeltmenneskers livskraft er samfunnets levedyktighet. 

Kong Harald V

Du og jeg = vi

Gjennom det arbeidet PKO gjør i kontakt med spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, forsøker vi å bidra til en økt forståelse for de enkelte aktørenes roller og utfordringer, og at den enkeltes styrke kan realiseres. Jeg låner et sitat fra nok en statsmann, fra Kong Harald V sin nyttårstale 2019: «Summen av enkeltmenneskers livskraft er samfunnets levedyktighet.» For oss som helsearbeidere gjelder at summen av hva vi alle bidrar med utgjør helsefellesskapets styrke og levedyktighet. 

Samarbeid handler om å summere vår innsats, slik at det ikke primært handler om «deg eller meg», men om «vi». Men uten deg eller meg, har vi heller ikke muligheten til å få «vi». Vi trenger at alle får mulighet til å bidra med sitt. Da lykkes ikke bare du og jeg – da lykkes vi

God jul og godt nytt år fra oss i PKO