HELSENORGE
Praksisnytt

Samarbeidsmøte mellom fastleger og psykiatrien

Søndre Vestfold DPS etablerer i samarbeid med kommunal psykiatritjeneste i Sandefjord og praksiskonsulent Hans Kvalsvik en møtearena der fastlegene i Sandefjord inviteres til en fast samarbeidsmøterekke med den kommunale psykiatritjenesten og Søndre Vestfold DPS med oppstart september 2017. Møtene vil for det enkelte legekontor avholdes hver femte uke.

Psykiatere utenfor BUPA

Målet er å styrke kompetansen i håndtering av psykisk syke pasienter. Tema vil være veiledning i forhold til fastlegenes henvisninger til å nå riktig tjenestenivå, og det vil også bli anledning til å drøfte generelle problemstillinger og konkrete pasientsaker etter samtykke.

Dette skal sikre pasientene et sammenhengende forløp når det er behov for involvering av flere instanser. Vi ønsker kort og godt en mer effektiv samhandling slik at pasientene får riktig behandling på riktig sted til riktig tid.

Samarbeidsformen vil fortløpende bli vurdert med tanke på utvidelse til flere fastleger i distriktet.

Påmelding gjøres til mette.balandin@siv.no