HELSENORGE

Samhandling ved øyeblikkelig hjelp

Her er en oversikt samhandlingsprosedyrer ved øyeblikkelig hjelp i somatikken og ved akutt psykisk helsehjelp.

Innleggelser til somatikken

Pasienten vurderes i akuttmottaket av lege fra den aktuelle fagseksjon. Det er fortsatt gjeldende prosedyre at pasienten meldes både til respektive avdeling og til akuttmottaket.

Noen ganger gir en telefonsamtale alternative løsninger ved rådgivning, rask poliklinikktime, eller ved å avtale best egnet oppmøtetidspunkt der det ikke haster på timen. Uansett hjelper det avdelingen til bedre planlegging, og riktigere prioritering. Innleggelsesskriv etter malen «den gode henvisning» sendes elektronisk til aktuelle avdeling, eller medbringes der elektronisk henvisning ikke er mulig.

Ring via sentralbord, eller direkte til seksjonstelefon:

Hjertesykdommer

Klokkeslett:

 • 07.30 -15.30 - 33 34 10 52

 • 15.30 -21.00 - 33 34 10 52

 • 21.00 – 07.30 – 33 34 10 52 (lege i spesialisering) 

Fordøyelsessykdommer 

 • 07.30 -15.30 - 33 34 10 90

 • 15.30 -21.00 - 33 34 10 90 

Lungesykdommer 

 • 07.30 -15.30 - 33 34 10 63

 • 15.30 -21.00 - 33 34 10 42 (felles seksjonscalling) 

Infeksjonssykdommer 

 • 07.30 -15.30 - 33 34 10 88 

Hormonssykdommer

 • 07.30 -15.30 - 33 34 10 93 

Blodsykdommer 

 • 07.30 -15.30 - 33 34 10 94 

Aldersrelaterte sykdommer 

 • 07.30 -15.30 - 33 34 10 92 

Nyresykdommer

 • 07.30 -15.30 - 33 34 10 89 

Akutte lettere skader

Skadepoliklinikken er bemannet av ortoped og turnuslege på dagtid/kveld, og turnuslege på natt. Målgruppe er pasienter med bruddskader og alvorlige sårskader.  

Pasienten kan møte direkte med medbrakt henvisning, eller at henvisning er sendt elektronisk. Ved spørsmål om bruddskader er det best pasientflyt at pasienten henvises direkte til røntgen.  Hvis pasienten skal vurderes på skadestuen uansett svar på røntgenundersøkelsen må henvisning skrives.

Akutt psykisk helsehjelp

For henvendelser om akutt psykisk helsehjelp i Vestfold kan du ringe ambulant akutteam (AAT). Telefonnummeret er 33 37 50 77.

Ambulant akutteams funksjon i akuttkjeden er:

 • Å tilby behandling med minst mulig inngrep i pasientens liv, med støtte av egne valg og mestring, og i samhandling med pårørende og øvrig nettverk.
 • Bidra til effektiv bruk av helsetjenestenes ressurser ved å medvirke til å unngå unødvendige innleggelser, og derved bidra til redusert og riktig bruk av døgnplasser.

AAT er bemannet med psykiater, psykologspesialister, psykologer og høgskoleutd. med spesialutdanning.


Fant du det du lette etter?