HELSENORGE
Praksisnytt

Samhandlingsmøte 11. april

Oppgaveglidning og trygg utskrivning blir satt i fokus på vårens samhandlingsmøte mellom fastleger og sykehusleger. Det å ha en god forståelse mellom fastlege og sykehuslege i forhold til hvem som skal gjøre og ha ansvar for hva er sentralt og bør bidra til en bedre hverdag for alle parter. Det handler både om oppgavefordeling og om tydelighet i formuleringer i epikriser.

ulike yrkergrupper

Det blir god deltakelse fra ulike sykehusavdelinger, slik at de aktuelle utfordringene kan diskuteres.

Praksiskonsulenter sammen med seksjonsledere vil presentere forslag til prinsipper for samhandling.

Fylkeslege Henning Mørland vil bidra sammen med Bente Thorsen, samhandlingsoverlege ved OUS og leder for Norsk forening for allmennmedisin sin faggruppe for samhandling.

Hovedvekten legges derimot på eksempler og dialog, så møt opp og ta del i diskusjonen.

Se program for samhandlingsmøtet 11. april 2018

Send oss eksempler!

Fastleger oppfordres til fortsatt å sende inn eksempler ved epikriser hvor de opplever uheldig oppgaveglidning eller uklare ansvarsforhold til pko@siv.no.

Les mer om trygg utskrivelse og oppgaveglidning